'Er zijn betere beleggingen dan de nieuwe Atenor-obligatie'

Victor, een vastgoedproject van Atenor. ©51N4E & Jaspers-Eyers Architects

Een tracker die investeert in hoogrentende obligaties of het aandeel Atenor zijn aantrekkelijker dan de nieuwe obligatie van de vastgoedgroep. Dat zeggen analisten.

De vastgoedontwikkelaar Atenor lanceert vrijdag een dubbele obligatie-uitgifte die zich vooral richt op particuliere beleggers. Hij wil 70 tot 100 miljoen euro ophalen.

Wat zijn de voorwaarden van de obligaties?

Atenor geeft twee verschillende obligaties uit. De obligaties met een looptijd van vier jaar worden uitgegeven tegen 101,625 procent van de nominale waarde. Dat betekent dat u 1.016,25 euro betaalt voor een obligatie van 1.000 euro. Het brutorendement daalt daardoor naar 2,81 procent en het nettorendement na roerende voorheffing bedraagt 1,85 procent.

De obligaties bieden 1,85 procent netto op vier jaar en 2,37 procent op zes jaar.

De obligaties op zes jaar worden uitgegeven tegen 101,875 procent van de nominale waarde. Hun brutorendement bedraagt 3,52 procent en het nettorendement 2,37 procent.

De rendementen van de Atenor-obligaties zijn hoger dan die van de Bekaert-obligatie die vorige week is uitgegeven. De staaldraadgroep bood 1,64 procent netto voor een zevenjarige obligatie. In vergelijking met Bekaert is Atenor een kleinere en bij het grote publiek minder bekende onderneming.

Waarom geeft Atenor obligaties uit?

Atenor zal de opbrengst van de obligaties gebuiken om nieuwe projecten te kopen. De kern van de strategie is de ontwikkeling van grote, gemengde stedelijke projecten. De portefeuille omvat voor 72 procent kantoren, 21 procent residentieel vastgoed en 7 procent retail (winkels).

Tijdelijk kan Atenor de opbrengst ook gebruiken voor de financiering van bouwwerkzaamheden van projecten die een bouwvergunning hebben gekregen. De rest wordt gebruikt om schuldpapier met korte en halflange looptijd terug te betalen.

Wat zijn de risico's?

De coronacrisis kan tot gevolg hebben dat het langer duurt om vergunningen te krijgen of dat ondernemingen trager een beslissing nemen over de huur van kantoren. 'Een aandachtspunt is dat bijna 80 procent van de activiteit uit kantoorvastgoed bestaat', zegt Alexandre Goldwasser van het beurshuis Goldwasser Exchange. 'Dat kan een probleem zijn als de vraag naar kantoren zou dalen.'

De coronacrisis heeft het telewerken fors doen toenemen en het ziet ernaar uit dat telewerken ook na de crisis populairder blijft dan ervoor. Dat kan tot gevolg hebben dat ondernemingen minder kantoorruimte huren of kopen.

KBC, een van de begeleidende banken, geeft de obligaties van Atenor de productscore 4 op een zevenpuntenschaal. Score 1 geldt voor zeer defensieve producten, score 7 voor zeer dynamische beleggingen. KBC zegt dat de obligaties van Atenor zich vooral richten op beleggers met een dynamisch risicoprofiel.

Zijn de obligaties koopwaardig?

Pieter De Ryck, obligatiespecialist van de private bank Van Lanschot, vindt van niet. 'Dit zijn zeer kleine uitgiften, de liquiditeit op de secundaire markt zal nihil zijn. Bovendien zijn de rendementen duidelijk rendementen voor highyieldobligaties'.

Highyieldobligaties zijn obligaties van ondernemingen die een rommelrating krijgen van kredietbeoordelaars zoals Standard & Poor's en Moody's. Atenor heeft geen kredietrating. Maar de vastgoedontwikkelaar zou wellicht een rommelrating krijgen als hij een rating aanvraagt.

Een mogelijk alternatief voor de Atenor-obligaties is de tracker iShares euro high yield corp bond, zegt De Ryck. 'Die tracker investeert in obligaties van honderden ondernemingen, heeft een brutorendement van 3,89 procent en een gewogen gemiddelde looptijd van 3,8 jaar. Het rendement is dus hoger en het risico lager dan van de Atenor-obligaties.'

Het dividendrendement van het aandeel Atenor is hoger dan het rendement van de obligaties.

Goldwasser noemt Atenor financieel zeer solide en zegt dat de groep goed wordt bestuurd. Maar ook hij ziet een alternatief voor de nieuwe obligaties. 'Het is voor een belegger misschien interessanter het aandeel Atenor te kopen dan de obligatie. De daling van de aandelenkoers heeft het brutodividendrendement doen stijgen naar 3,8 procent (2,6% netto). Het dividendrendement is dus hoger dan dat het rendement van de nieuwe obligaties.'

Maar sommige beleggers willen een deel van hun portefeuille in obligaties investeren. 'Als een belegger vertrouwen heeft in Atenor, zou ik adviseren de obligatie met een looptijd van zes jaar te kopen', zegt Goldwasser.

Waar en wanneer kunt u inschrijven?

U wendt zich best tot Belfius of KBC, de banken die de obligatie-uitgifte begeleiden. De inschrijvingsperiode start op vrijdag 16 oktober en loopt tot en met dinsdag 20 oktober. Maar ze kan vervroegd worden afgesloten als de vraag naar obligaties groter is dan het aanbod.

De ervaring leert dat de inschrijvingen doorgaans na één dag worden afgesloten. De interesse voor Belgische bedrijfsobligaties is groot omdat veel beleggers op zoek zijn naar vastrentende alternatieven met een wat hoger rendement dan het spaarboekje, kasbons en termijnrekeningen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud