analyse

Het bloedrode cijferseizoen waar de beurs niet om maalde

De winst bij bedrijven werd weggevaagd maar daar lag de beurs niet van wakker. ©JEROEN OERLEMANS/WFA

De balans na de Belgische cijferzomer: het coronavirus vrat gemiddeld twee derde van de bedrijfswinsten weg. Maar die winstval werd gecompenseerd door een versnelde besparingsdrift en een raid op cash. Wie pantserde zich? En wie was het kannonenvlees?

Eerst het slechte nieuws. Het cijferseizoen was bloedrood, godsgruwelijk, van den hond of eender welk ander onheilspredicaat u eraan wenst toe te dichten. Nooit eerder zagen bedrijven in de Bel20 hun winst in zulk een kort tijdsbestek weggevaagd. Gemiddeld zag een lid uit de Brusselse sterindex zijn nettowinst in het tweede kwartaal met 58 procent dalen.

-58%
nettowinst
Bel20'ers zagen hun winst in de tweede kwartaal met meer dan de helft uitgevaagd.

Dan volgt het goede nieuws. Het cijferseizoen was een knaller, een triomf, een topper van formaat. Belgische beursbedrijven sprongen - ondanks bovengemelde winstval - massaal boven de lat. Slechts enkelen verrasten negatief.

Vanwaar die schizofrenie? We bundelen een - we zijn het woord net zo beu als u - historische cijferzomer in vijf trends.

Beter dan gevreesd

We kunnen de bedrijven deze zomer opdelen in drie categorieën. De grootste categorie zijn de 'prudentials'. Bedrijven als AB InBev , Bekaert , Solvay en Ageas . Zij waren er als de kippen bij om, wanneer het virus toesloeg, hun prognoses in te trekken. De zichtbaarheid was te laag, klonk het, om nog becijferd vooruit te kijken. Alles ging op slot. Dividenden werden geschrapt, cash werd gehamsterd.

In doorsnee lag de lat zo laag dat bedrijven er moeiteloos over wipten
Guy Sips
Analist KBC Securities

Bij gebrek aan handvatten gingen analisten dan maar uit van het worst-case-scenario. Het coronavirus zou de omzet en de winst bij bedrijven met ongeziene snelheid decimeren. 'We moesten navigeren door een dichte mist waardoor de verwachtingen waarmee bedrijven het resultatenseizoen ingingen mijlenver uiteen liepen', zegt analist Guy Sips die voor KBC Securities de kleinere en middelgrote bedrijven opvolgt. Voor een bedrijf als EVS bijvoorbeeld, dat blootgesteld is aan de sterk getroffen media- en entertainmentsector gingen de voorspellingen van analisten alle richtingen uit. 'In doorsnee werd de lat uiterst laag gelegd waardoor bedrijven er moeiteloos over wipten'.

Een tweede, veel kleinere groep zijn de 'geruststellers' . Het gaat om bedrijven die toen Covid toesloeg een zalvend bericht de wereld instuurden. 'Barco is daarvan het typevoorbeeld', zegt Sips. 'De Kortrijkse beeldvormingsgroep had het dak gerepareerd toen de zon scheen waardoor het de crisis vol vertrouwen tegemoet zag.' Daardoor waren analisten minder pessimistisch en legden ze de lat minder laag. Gevolg: Barco kon de verwachtingen niet inlossen en werd afgestraft voor zijn cijferrapport op de beurs. Ook Recticel kan in deze categorie worden ondergebracht. De chemiegroep stuurde begin juli een bemoedigend bericht dat het in de tweede jaarhelft volledig hersteld zou zijn van het coronavirus. Bij de publicatie van zijn cijfers vrijdag kon het daardoor niet verrassen en werd het aandeel afgestraft.

Een derde groep zijn de 'coronawinnaars'. Bedrijven die welvoeren bij het virus en waarvan analisten de positieve impact op de cijfers hadden onderschat. Het gaat om onder meer farmagroep UCB, telecomspeler Orange Belgium en supermarktketen Ahold Delhaize . Het treffendste voorbeeld is Bpost . Het postbedrijf was zelf verrast door de ongeziene pakjesdrift die het coronavirus triggerde. Het sprong mijlenver boven de lat en werd daar rijkelijk voor beloond op de beurs. Bpost is met een koerswinst van 57 procent sinds zijn cijferrapport de kampioen van het resultatenseizoen.

Turbo op besparingen

Maar de lage lat is niet de enige verklaring. Bedrijven hebben ook zelf verdienste aan het feit dat ze de verwachtingen klopten. Het devies van Winston Churchill, never waste a good crisis, werd gevolgd. Bedrijven maakten stevig vaart met besparingsplannen. 'De kosten werden veel forser dan verwacht verlaagd', zegt Patrick Casselman, de aandelenspecialist van BNP Paribas Fortis. 'Bedrijven maakten gebruik van tijdelijke werkloosheid, gaven minder uit aan marketing en profiteerden van lagere grondstof- en energieprijzen'. Besparingen op het verwarmen en verlichten van kantoren en het wegvallen van zakenreizen zijn slechts enkele voorbeelden van variabele kosten die drastisch lager uitvielen. Ook op vaste kosten werd bespaard doordat bedrijven sneller dan gepland hun structuur wijzigden en overbodige lagen wegsneden. Bedrijven die hun omzet zagen dalen maar wel beloond werden voor hun rapport op basis van kostenbesparingen waren Solvay, Bekaert, Umicore, KBC, Ageas, Telenet en Proximus.

Bedrijven hebben hun kosten veel forser dan verwacht verlaagd.
Patrick Casselman
Aandelenspecialist BNP Paribas Fortis

'De tijdelijke werkloosheid was een zegen voor bedrijven met een grote tewerkstelling in België', zegt Sips. De regering besliste woensdag om de maatregel nog tot het einde van het jaar te verlengen voor zwaar getroffen sectoren. 'Het wordt het uikijken naar wanneer de maatregel uitdooft want weinig bedrijven hebben hun personeelskost structureel verlaagd', zegt Patrick Casselman. Tenzij in het buitenland. Kinepolis schrapte honderden banen in de VS en Canada, waar de arbeidsmarkt flexibeler is. 'Mensen krijgen daar hun ontslag maar komen zonder rancune weer werken als er betere tijden aanbreken', zegt Guy Sips. Ook Jensen Group , actief in industriële wasserijen voor de hotelsector schrapte een vijfde van zijn personeel, voornamelijk in Scandinavië. In een rigide arbeidsmarkt als België is het moeilijker om zo snel te schakelen. Deceuninck schrapte een derde van het personeel in een Amerikaanse fabriek.

Cash is koning

De rode draad doorheen de cijferrapporten is cash. Nooit eerder maakten bedrijven in zulke mate jacht op baar geld om hun balans te wapenen. Het 'cash-en-equivalenten'-lijntje op de kwartaalbalansen explodeerde: bij veel bedrijven dikte de cashvoorraad met driecijferige percentages aan (zie tabel). Helaas ligt er in de meeste gevallen weinig 'operationeels' aan de basis van die cashboost. Bedrijven hielden vooral de vinger op de knip.

De winstuitkeringen gingen op de schop: in België werd in het tweede kwartaal de helft minder dividend uitgekeerd. Bedrijven namen ook massaal bankleningen op, zeker nu de Europese Centrale Bank de geldkraan aan het hoogste debiet laat stromen. AB InBev is het zotste voorbeeld: de brouwer nam in maart een volledige kredietlijn van 9 miljard op om de kas te wapenen. De bierreus inde daarnaast nog eens 10 miljard dollar op de verkoop van zijn Australische tak waardoor het in de eerste jaarhelft meer dan 18 miljard aan liquide middelen zag instromen, dat is zowat de hele economie van pakweg Georgië of Bosnië. Tot slot jaagden bedrijven in alle sectoren, van Atenor over Argenx tot Umicore , via kapitaaluitgiftes en obligatieleningen op cash.

©Mediafin

Beleggers zijn doorgaans verlekkerd op zo veel cash. Maar afgelopen seizoen was de cashbonanza zowel een stok als een wortel. Ze fungeerde als bliksemafleider voor de winstval in de resultatenrekening, maar tegelijk besefte de belegger dat hij in coronatijd niet langer vooraan in de prioriteitenlijst staat. Agfa werd bijvoorbeeld afgestraft omdat het koos om de volledige opbrengst van de verkoop van zijn IT-tak, 1 miljard euro, netjes binnen het bedrijf te houden.

Gekke winnaars

De bedrijven die het meest profiteerden van hun kwartaalcijfers waren naast Bpost onder meer Econocom (+11% in de drie dagen na publicatie) en IBA (+45% in de drie dagen na publicatie, met dank aan een gelijktijdige bekendmaking van een Chinese deal). De cijferzomer levert daarmee een eerder zonderlinge parade van winnaars op. Vooral achterblijvers en bedrijven die structureel met moeilijkheden kampen, traden als winnaar naar voor. Bedrijven die al fors voorop liepen werden niet beloond. Treffende voorbeelden zijn logistiek vastgoedvedettes VGP en WDP die na hun publicatie ten prooi vielen aan winstnemingen. 'De fallen angels hebben hun rug deze zomer wat kunnen rechten', beaamt Guy Sips. 'Mensen die niet zwaar in tech zitten, gingen de rally achternahollen en speurden naar achterblijvers. Het ging bijna week-om-week. De ene week lagen de techaandelen in de gratie, de andere week scoorden de achterblijvers.'

Vergeet 2020

Die schizofrenie trekt zich door in heel de markt. Want terwijl bedrijven dus een historische winstval moesten opbiechten deed de Bel20 wat zowat elke beurs tussen Alaska en Zuid-Oost-Azië deed: stijgen. De Brusselse sterindex klom 5 procent sinds de start van de cijferzomer op 30 juni. Met andere woorden, beleggers legden de impact van het coronavirus op de bedrijfswinsten volledig naast zich neer.

De beurs bekijkt 2020 als een verloren jaar. Daardoor worden de cijferrapporten anders benaderd.
Guy Sips
Analist KBC Securities

'Het klinkt raar maar nobody cares', zegt Guy Sips. '2020 wordt bekeken als een verloren jaar. Normaal kijkt de markt vooruit naar het huidige en volgende boekjaar. Nu kijken we al naar 2022. En dat zeg ik met een bang hartje want zo ver vooruitlopen is niet zonder risico'. Bovendien zal de zichtbaarheid laag blijven. Weinig bedrijven durfden bij hun rapport vooruit te blikken op de tweede jaarhelft. 'Bedrijven beseffen dat ze goed zijn weggekomen, precies door niet al te veel verwachtingen te scheppen', zegt Sips.

De beurs maalt dus niet om 2020 en dat maakt dat beleggers met andere ogen naar de cijferrapporten kijken. 'Niemand wil weten of de bezoekersaantallen bij Kinepolis met 40,50 dan wel 60 procent gedaald zijn', vervolgt de analist. 'Het gaat om de toekomst. En dan moet je kijken naar andere parameters. Weinig mensen weten bijvoorbeeld dat Kinepolis eigenaar is van 6 van de 10 cinemastoelen die het uitbaat. Die vastgoedtak biedt een uitstekende bescherming', zegt Sips. 'We staan op en gaan slapen met Covid. En dan is het vooral de vraag of het bedrijf er nog zal zijn na covid.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud