‘Markt te positief over Umicores batterijmaterialen'

Een elektrische auto wordt opgeladen. Umicore is een belangrijke producent van materialen voor herlaadbare batterijen. ©Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

Barclays zet zijn advies voor Umicore op ‘verkopen’ en laat ook zijn koersdoel met een vijfde zakken. Volgens de Britse bank wordt de bijdrage van de batterijmaterialen tot de groepswinst overschat.

Alex Stewart van Barclays is nimmer een grote bewonderaar van Umicore geweest. Hij is een van de weinige analisten die nog nooit een koopadvies op de materiaaltechnologiegroep heeft geplakt. Nu laat hij zelfs zijn neutraal advies (‘equal weight’) varen en zet hij Umicore op ‘underweight’, wat zoveel is als verkopen. Tegelijkertijd verlaagt hij zijn koersdoel van 46 tot 37 euro. Dat stemt nagenoeg overeen met de huidige koers. Stewart en zijn confraters Sebastian Satz, Anil Shenoy en Cezara Lozneanu zien met andere woorden momenteel geen opwaarts potentieel.

De reden voor de verlagingen is bij de zogenaamde kathodematerialen (nikkel, mangaan en kobalt) te zoeken, de grondstoffen voor herlaadbare batterijen voor elektrische auto’s. Die hebben volgens de Barclays-analisten vorig jaar minder bijgedragen tot de ‘indrukwekkende winstgroei’ dan gedacht.

Zij baseren zich hiervoor op een eigen analyse. Umicore geeft wel aparte winstcijfers voor zijn drie takken – Catalysis (katalysatoren), Energy & Surface Technologies (o.m. materialen voor herlaadbare batterijen) en Recycling (recyclage van edele en industriële metalen) – maar niet voor de subdivisies. Barclays probeerde een en ander toch te achterhalen via een doorgedreven analyse van de balans.

Hieruit bleek dat de subdivisie Cobalt & Specialty Materials (CSM) steviger tot de winst bijdroeg dan gedacht. Dat betekent dat de winstbijdrage van de batterijmaterialen dus kleiner was dan gedacht; voor het eerste halfjaar van 2018 ramen ze die bijdrage op 30 à 35 procent van de totale EST-winst. Het CSM-segment is dan weer volatieler en recente bewegingen op de kobaltmarkt houden risico’s in voor 2019 die niet weerspiegeld worden in de consensusverwachtingen. Mocht EST, de belangrijkste divisie van Umicore, ontgoochelen, kan dat druk zetten op de koers.

De Barclays-analisten wijzen er nog op dat topman Marc Grynberg al herhaaldelijk heeft gewaarschuwd dat er voor EST geen lineaire groei mag worden verwacht. De consensus lijkt daar niettemin van uit te gaan en zit volgens Barclays mogelijk 10 procent te hoog met zijn winstramingen. Opvallend daarbij is dat die ramingen sinds juli amper bijgesteld zijn, hoewel de Aziatische autoproductie fors is teruggevallen en de kobaltprijs met 30 procent is gedaald. Twee zaken die zo goed als zeker druk hebben gezet op de operationele winstmarges.

Om de gang van zaken binnen EST beter te begrijpen hebben de Barclays-analisten ‘een paar verschillende methoden’ gebruikt waarbij ze heel wat veronderstellingen maken. De jaarresultaten die Umicore vrijdag publiceert, zullen ofwel meer licht werpen op hun conclusies, ofwel hun thesis ontkrachten.

Dit alles verandert niets aan het plaatje op lange termijn, beklemtoont Barclays, maar de verwachtingen van het analistenheir voor 2019 zijn 6 procent te hoog. Vooral daar ook voor Catalysis de kaarten niet zo gunstig liggen. Voor 2019 verlaagt het beurshuis zijn raming voor de winst per aandeel van 1,65 tot 1,56 euro, voor 2020 van 1,96 tot 1,92 euro.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud