Proximus-CEO Boutin: ‘Ons dividend blijft zeer aantrekkelijk'

Proximus-CEO Guillaume Boutin: 'De staat als referentieaandeelhouder is absoluut geen belemmering.' ©saskia vanderstichele

Proximus verlaagde zijn dividend met een vijfde om meer te kunnen investeren in de uitrol van een glasvezelnetwerk en in de nieuwe mobiele generatie 5G. ‘Vanaf 2022 moeten we daardoor opnieuw duurzaam kunnen groeien’, stelt CEO Guillaume Boutin.

Het Proximus-aandeel is sinds Nieuwjaar 30 procent gezakt. Tijdens onze CEO Talks benadrukte de nieuwe topman Guillaume Boutin dat beleggers best verder kijken dan de coronacrisis. Op termijn moet Proximus weer een groeiverhaal worden, maar daarvoor zijn eerst forse investeringen nodig. Boutin was sinds de lockdown midden maart na enkele sessies op afstand de eerste CEO die weer fysiek naar onze redactie trok. Met de nodige afstand.

Guillaume Boutin (Proximus): 'Erg weerbaar tegen coronacrisis'

Wat is de impact van de coronapandemie op Proximus?

Guillaume Boutin: 'We tonen een sterke veerkracht, wat zich vertaalt in een beperkte impact op onze financiële resultaten. Volledig immuun zijn we natuurlijk niet. We verwachten grotere gevolgen in het tweede kwartaal. We zien een impact op de klantengroei omdat de shops gesloten zijn en de installaties bij klanten beperkt worden. De pandemie treft ook het roamingverkeer. En we hebben proactief een commerciële inspanning gedaan voor onze klanten, wat op de inkomsten buiten de bundels weegt. Er is vandaag echter geen reden om de vooruitzichten te wijzigen die we op 31 maart gaven. Onze winkels gaan maandag weer open. Ook de installaties thuis zijn weer gestart.'

Proximus heeft zijn dividend een vijfde verlaagd om meer te kunnen investeren. Waar gaat het geld naartoe?

We hebben de ambitie om tegen 2025 2,4 miljoen woningen aan te sluiten op glasvezel.
Guillaume Boutin
CEO Proximus

Boutin: 'Onze nieuwe strategie zet in op de versnelling van onze investeringen in de netwerken van de toekomst, glasvezel en 5G voor mobiele toepassingen. We hebben de ambitie om tegen 2025 2,4 miljoen woningen aan te sluiten op glasvezel, en het beste Giganetwerk voor België uit te bouwen. Overal waar we glasvezel installeren, zal het kopernetwerk geleidelijk uitfaseren. Daarnaast digitaliseren we onze processen en de klantenervaring. Geleidelijk aan zullen we efficiëntiewinsten realiseren. De kost om een glasvezelnetwerk te exploiteren ligt trouwens veel lager dan bij een kopernetwerk. We mikken op een terugkeer naar duurzame groei vanaf 2022.'

Kerncijfers

Marktaandeel in België: 46 procent voor vast internet, 39 procent mobiele telecom, 37 procent voor digitale tv

Omzet: 5,69 miljard euro (-2,1%)

Brutobedrijfswinst: 1,87 miljard euro (+0,3%)

Nettowinst: 392 miljoen (-26%)

Dividendrendement: 6,60% bruto

Aantal werknemers: 11.500

 

 

Achterop met 5G

Loopt België achterop met de uitrol van 5G?

Boutin: 'Wij waren de eerste om 5G te lanceren, maar het klopt dat België een achterstand heeft op de meeste buurlanden. Net als glasvezel is 5G essentieel om de digitale economie van morgen te ontwikkelen. Ook in de periode na corona zal het beheer van bedrijfsprocessen op afstand zeer belangrijk zijn. De uitrol moet dus gebeuren, waarbij we uiteraard steeds zullen voldoen aan de regelgeving.'

Zijn de dividendverlaging en de gewone cashflow voldoende om dat allemaal te financieren?

Boutin: 'Nee. We doen dat ook door onze schuldgraad, die vandaag erg laag ligt, te verhogen. Al blijven we op een zeer aanvaardbaar niveau van minder dan twee keer onze brutobedrijfswinst. Daarnaast willen we bepaalde activa verkopen, zoals gebouwen.'

U belooft het dividend drie jaar lang te handhaven op minstens 1,20 euro. Hoe zeker is dat?

Boutin: 'Het is een duurzaam niveau op middellange termijn, dat ik opnieuw bevestig. Met die coupon biedt Proximus een zeer aantrekkelijk dividendrendement van meer dan 6 procent,. We doen beter dan het sectorgemiddelde.'

Uw voorganger Dominique Leroy kwam in problemen door een verkoop van Proximus-aandelen op een dubieus moment. Hebt u aandelen  Proximus?

Om elk mogelijk probleem te voorkomen, heb ik mezelf de regel opgelegd dat ik geen enkel aandeel mag bezitten van een Belgisch of Nederlands telecombedrijf.
Guillaume Boutin
CEO Proximus

Boutin: 'Nee. Om elk mogelijk probleem te voorkomen, heb ik mezelf de regel opgelegd dat ik geen enkel aandeel mag bezitten van een Belgisch of Nederlands telecombedrijf. Ik heb me daartoe geëngageerd om de problemen te vermijden die Dominique heeft gehad. Mijn persoonlijke mening is dat een CEO wel aandelen moet kunnen hebben van zijn bedrijf. En dat zelfs een substantieel deel van de verloning uit aandelen zou moeten bestaan. Uiteraard moeten die aandelen dan door derden beheerd worden. Zo’n situatie vind ik gezond. Voor alle duidelijkheid: een deel van mijn verloning is wel afhankelijk van de prestatie van het Proximus-aandeel, maar het gaat om een klein gedeelte.'

Duurder in België?

Er wordt vaak gezegd dat de Belgische telecomtarieven duurder zijn dan in het buitenland. Klopt dat?

Over het algemeen liggen de telecomprijzen in België in lijn met het Europese gemiddelde, maar onze netwerken zijn beter.
Guillaume Boutin
CEO Proximus

Boutin: 'Het is niet altijd gemakkelijk appelen met andere appelen te vergelijken, maar over het algemeen liggen de telecomprijzen in België in lijn met het Europese gemiddelde. De kwaliteit van de netwerken in België is wel veel hoger dan bijvoorbeeld in Frankrijk, waar ik vandaan kom. Bij Proximus bieden we een complete keuze: toegang tot een breed scala aan content en diensten voor wie dat wil, een specifiek aanbod voor millennials met Epic, en ten slotte een zeer competitief aanbod voor de prijszoekers met Scarlet.'

Is het met de staat als meerderheidsaandeelhouder makkelijk zaken te doen?

Boutin: 'De staat als referentieaandeelhouder is geen belemmering. Integendeel, in deze tijden van noodzakelijke investeringen in infrastructuur om de economie opnieuw op de rails te krijgen, zou dat zelfs een troef kunnen zijn. Vanuit operationeel oogpunt is er trouwens door een wetswijziging in de vorige legislatuur een duidelijk kader dat de onafhankelijkheid van de Raad van Bestuur garandeert en het mogelijk maakt beslissingen te nemen die in het belang zijn van het bedrijf.'

Herlees hier de volledige chat met Guillaume Boutin.

Volgende aflevering: Rudi De Winter, CEO van X-FAB (20 mei)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud