Topman Christian Reinaudo: 'Agfa-Gevaert is opnieuw een groeibedrijf'

Christian Reinaudo: 'Dankzij de alliantie met het Chinese bedrijf Lucky groeit onze grafische tak weer in omzet. De marges zullen daardoor stijgen.' ©Wim Kempenaers

Agfa-Gevaert slaagt er al twee kwartalen op rij in te groeien. Topman Christian Reinaudo ziet ook na de verkoop van de medische informaticatak ruimte voor groei. Dat zei hij tijdens onze CEO Talks.

De Mortselse beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert groeit opnieuw. Dat is onder meer te danken aan de alliantie met de Chinese partner Lucky HuaGang Graphics. Strategisch is de verkoop van de medische IT-tak een belangrijke zet. Na die verkoop blijven er voldoende groeipolen over om aan alle pensioenverplichtingen te voldoen en ook nog aandeelhouderswaarde te creëren, verzekert CEO Christian Reinaudo. De Fransman is intussen tien jaar topman bij Agfa. Wie intekende op de kapitaalverhoging net na zijn aantreden in 2010 tegen 3,45 euro, heeft een rendement van 28 procent.

Agfa-Gevaert kon voor het tweede kwartaal op rij een omzetgroei voorleggen. Wat zijn de groeimotoren?
Christian Reinaudo: 'De omzetgroei is vooral te danken aan de strategische alliantie met onze Chinese partner Lucky, die we vorig jaar in augustus sloten. Lucky is een staatsbedrijf, actief in de grafische industrie, en de grootste speler op de binnenlandse Chinese markt. Onze langetermijnalliantie steunt op drie pijlers: efficiënter produceren in China, de technologische knowhow die wij inbrengen, en de verkoop. In mei hebben we met Lucky een joint venture opgericht voor de verkoop in China. Agfa consolideert de volledige omzet, wat te zien was in onze jongste kwartaalcijfers. Naarmate ons gezamenlijk platform over alle Chinese provincies wordt uitgebreid en we in heel het land actief worden, zal die omzet nog meer stijgen.'

'Ten tweede zien we ook vooruitgang in onze groeimotoren: de medische informatietechnologie, de radiologie-uitrusting, en enkele speciaalchemieproducten voor de elektronica-industrie.'

'Agfa is weer groeibedrijf ' | Christian Reinaudo (Agfa-Gevaert) | CEO Talk

Marge onder druk

Ondanks de omzetgroei zakte de brutowinstmarge van 31,8 naar 31 procent ? Hoe komt dat?
Reinaudo: 'Daar zijn drie redenen voor. Ten eerste levert de alliantie met Lucky wel al vruchten op voor de omzet, maar nog niet voor de marges. Lucky haalt voorlopig lagere marges dan heel Agfa. De consolidatie van meer omzet zonder extra marge verlaagt de marge voor de hele groep. Dat is een tijdelijk fenomeen. Op termijn verwachten we dat het dubbele effect van de progressief lagere kostenstructuur en de mogelijkheid om de producten te verbeteren de marges in printing zullen ondersteunen.'

'Ten tweede verkochten we meer in landen waar de prijzen structureel lager zijn. En ten derde kampten we met hogere grondstoffenkosten, vooral voor aluminium en zilver.'

We zien niet zoveel af van de handelsoorlog. We kunnen dat wel aan.
Christian Reinaudo
CEO Agfa-Gevaert

Heeft Agfa last van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog?
Reinaudo: 'Het creëert problemen, bijvoorbeeld voor producten die in China gemaakt worden en naar de VS worden geëxporteerd. Agfa is echter een multinationaal bedrijf met fabrieken over de hele wereld. Als we vanuit China niet zonder extra tarieven naar de VS kunnen exporteren, doen we dat bijvoorbeeld vanuit Duitsland. We zien daarom niet zoveel af van de handelsoorlog. We kunnen dat wel aan.'

In het verleden was Agfa vaak de speelbal van de grondstoffenprijzen. In welke mate bepalen die het resultaat nog?
Reinaudo: 'Door de aard van onze activiteiten in onder andere printplaten en radiografie zijn we onderhevig aan de grondstoffenprijzen. De belangrijkste zijn aluminium, zilver en een reeks chemicaliën. Omdat we evolueren naar een meer digitaal dienstenbedrijf neemt de blootstelling gradueel af. Bovendien hebben we na de sterke klim van de zilverprijs in 2010 en 2011 commerciële maatregelen genomen, zoals een indexatie van onze prijzen op basis van de prijsevolutie van het zilver. Daarom zijn we vandaag - zonder dit te willen minimaliseren - minder onderhevig aan de schommelende grondstoffenkoersen dan voorheen.'

zoiets?

Verkoop medische IT

Een deel van de divisie Healthcare staat te koop. Wat verkoopt u juist, en hoe loopt het verkoopproces?
Reinaudo: 'Agfa Healthcare bestaat uit twee activiteiten. De eerste is Hospital IT, systemen om de workflow rond de patiënt in ziekenhuizen te beheren. De andere tak is Imaging IT, de beeldvormingssystemen in ziekenhuizen. Hospital Information Systems staat te koop. Maar omdat in sommige landen de twee divisies nauw vervlochten zijn, hebben we beslist om in de Duitssprekende landen, Frankrijk en Brazilië de beeldvormingsactiviteiten mee te verkopen. Voor eind dit jaar willen we de koper bekendmaken. Over de prijs kan ik geen uitspraken doen.'

Wat gaat u met de opbrengst doen? Een dividend uitkeren?
Reinaudo: 'Die vraag is wat voorbarig, het verkoopproces is nog niet afgerond. De beslissing hoort bovendien toe aan de raad van bestuur. We zullen wel proberen te garanderen dat alle stakeholders voordeel doen met deze operatie.'

Zijn de overblijvende activiteiten stevig genoeg om de pensioenverplichtingen te blijven dragen en toch nog aandeelhouderswaarde te creëren ?
Reinaudo: 'De essentie van de strategische beslissing is dat beide takken op lange termijn duurzaam moeten kunnen groeien. Dus ja, Agfa zal alle pensioenverplichtingen blijven nakomen. En er is ruimte voor groei. Vooral de alliantie met Lucky in de grafische industrie zal daartoe bijdragen. We zijn ook blij dat we een sterke prestatie van de andere groeimotoren, die in Agfa blijven, kunnen voorleggen. Vergeet ook niet dat een deel van de opbrengst van de verkoop onze balans zal versterken, dus ook de capaciteit om in toekomstige groei te investeren.'

Mijn persoonlijke relatie met Klaus Röhrig is constructief. Als CEO helpt het een directe dialoog te hebben met je grootste aandeelhouder.
Christian Reinaudo
CEO Agfa-Gevaert

Midden vorig jaar stapte de activistische aandeelhouder Active Ownership Capital in Agfa. Hij bezit al 13,54 procent van de aandelen. Zijn topman Christian Röhrig is intussen voorzitter. Hoe is uw relatie met hem, en ziet u Active Ownership Capital na de verkoop van Healthcare aandeelhouder blijven?
Reinaudo: 'De relatie is respectvol, zoals met alle andere aandeelhouders. De attitude van Active Ownership draagt bij tot het bepalen van onze strategie, zoals de verkoop van een deel van IT Healthcare. Active Ownership voelt zich daar goed bij, ook bij wat overblijft. Mijn persoonlijke relatie met Klaus Röhrig is constructief. Als CEO helpt het een directe dialoog te hebben met je grootste aandeelhouder.'

Als Fransman woont u al 10 jaar in België. Bent u hier gelukkig?
Reinaudo: 'Bijna 12 jaar al! Ik woon in Vlaanderen. Ik moest in het begin de culturele complexiteit van België leren, met zijn drie talen, zoveel regeringen en verschillende economische gedragingen. In die periode heb ik sterke banden opgebouwd, niet alleen in het zaken- maar ook in mijn privéleven. Over het algemeen aard ik steeds meer in België. Ik zit ook in het bestuur van Biocartis en Domo Chemicals. Ik geniet daarvan.'

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud