Advertentie
netto

Belastingdruk op Franse dividenden stijgt met 50 procent

©REUTERS

Belgische particuliere beleggers genieten vanaf 2023 of 2024 niet meer van een belastingkrediet op Franse dividenden. Ook sommige Franse meerwaarden worden belastbaar.

België en Frankrijk hebben dinsdag een nieuw dubbelbelastingverdrag ondertekend dat negatieve gevolgen heeft voor de vele Belgen die Franse aandelen als Engie of TotalEnergies bezitten. ‘Het verdrag verhoogt de effectieve belastingdruk op Franse dividenden van 25,88 naar 38,96 procent’, zegt Emilie Van Goidsenhoven, vennoot van het advocatenkantoor Tiberghien, in een toelichting over de concrete gevolgen.

Als een Frans bedrijf een brutodividend van 100 euro uitkeert, betaalt de Belgische aandeelhouder in Frankrijk een bronheffing van 12,80 euro. Op de resterende 87,20 euro mag België volgens het huidige verdrag maximaal 15 procent of 13,08 euro roerende voorheffing innen, omdat het een belastingkrediet moet toekennen. Er blijft netto dan 74,12 euro over. De huidige belastingdruk bedraagt dus 25,88 procent. Dat is minder dan de 30 procent roerende voorheffing op Belgische dividenden.

De effectieve belastingdruk op Franse dividenden stijgt van 25,88 naar 38,96 procent.
Emilie Van Goidsenhoven
Vennoot advocatenkantoor Tiberghien

Onder het nieuwe verdrag kan de Belgische belegger niet meer van dat belastingkrediet genieten. Op de 87,20 euro die overblijft na de betaling van 12,80 euro Franse roerende voorheffing zal de Belgische belegger hier 30 procent of 26,16 euro roerende voorheffing moeten betalen. Daardoor daalt het nettodividend naar 61,04 euro en stijgt de totale belastingdruk naar 38,96 procent.

Meerwaarden

‘Het nieuwe verdrag wordt pas van kracht na de instemming van de zes Belgische parlementen en het Franse parlement en de daaropvolgende ratificatie’, signaleert Bernard Peeters, ook vennoot van Tiberghien. ‘Als die ratificatie in 2022 wordt afgerond, treedt het nieuwe verdrag in werking op 1 januari 2023.’ Dan stijgt de belastingdruk op Franse dividenden die vanaf 2023 worden uitbetaald. Als de ratificatie langer aansleept, wordt het nieuwe verdrag wellicht begin 2024 van kracht.

De zes Belgische parlementen en het Franse parlement moeten instemmen met het nieuwe dubbelbelastingverdrag.
Bernard Peeters
Vennoot advocatenkantoor Tiberghien

Het nieuwe verdrag heeft ook gevolgen voor sommige meerwaarden. Onder het huidige verdrag zijn meerwaarden op aandelen alleen belastbaar in het land waar de belastingplichtige zijn woonplaats heeft. België heft geen meerwaardebelasting op aandelen als de meerwaarde past in het normale beheer van een privévermogen.

Onder het nieuwe verdrag zullen Belgen volgens Van Goidsenhoven soms Franse meerwaardebelasting betalen. ‘Frankrijk krijgt taxatiebevoegdheid als een vennootschap waarvan de aandelen worden verkocht voor meer dan 50 procent van haar activa Frans onroerend goed aanhoudt. Veel Franse onroerende goederen worden aangehouden door vennootschappen.’

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud