Buitenlandse aandelen in portefeuille? Alleen echt geïnde dividenden nog belast

Het hoofdkantoor van het Zwitserse Roche. De fiscus zaaide met een instructie verwarring voor Belgen die via een buitenlandse rekening of broker buitenlandse dividenden innen. ©REUTERS

Beleggers moeten alleen personenbelasting betalen op de effectief geïnde buitenlandse dividenden, niet meer op een theoretisch bedrag dat hoger kan zijn.

De fiscus heeft een niet-gepubliceerde instructie ingetrokken die bepaalde dat belastingplichtigen soms personenbelasting moesten betalen op dividenden die ze niet hadden geïnd. Dat zegt Patrick Smet, fiscaal advocaat van Allen & Overy.

Beleggers die buitenlandse dividenden ontvangen betalen vaak tweemaal roerende voorheffing: in het land van oorsprong en in België. Als de dividenden worden gestort op een buitenlandse rekening, wordt de Belgische roerende voorheffing niet ingehouden en moet de belastingplichtige die inkomsten aangeven. Maar wat is het belastbaar bedrag?

Stel dat een belegger een Zwitsers brutodividend ontvangt van 100 euro. Hij moet daarop 35 procent roerende voorheffing betalen in Zwitserland en krijgt dus 65 euro. Hij moet die 65 euro aangeven in zijn Belgische belastingaangifte.

Dubbelbelastingverdrag

Maar de belegger kan dankzij een dubbelbelastingverdrag een deel van de Zwitserse taks recupereren zodat hij slechts 15 procent roerende voorheffing betaalt. Dan ontvangt hij 85 euro en moet hij dat bedrag aangeven op de Belgische aangifte.

Belastingplichtigen doen vaak niet de moeite de te veel betaalde buitenlandse roerende voorheffing terug te vorderen.

Die procedure is omslachtig en vaak duur. Daarom doen veel belastingplichtigen de moeite niet. Maar vorig jaar stelde de fiscus in een niet-gepubliceerde instructie dat de belastingplichtige het bedrag moest aangeven dat hij had kunnen ontvangen. De belegger moest 85 euro aangeven ook als hij slechts 65 euro effectief had ontvangen.

Patrick Smet (Allen & Overy) ©rv

De Tijd publiceerde in mei een artikel over dit opmerkelijk standpunt van de fiscus nadat Smet daar in het tijdschrift Fiscoloog de aandacht had op gevestigd. Dat artikel heeft blijkbaar impact gehad. 'De fiscus publiceerde op 9 juli een circulaire waarin hij terugkomt op het standpunt in de niet-gepubliceerde instructie', zegt Smet.

Foute belastingaangifte

'De circulaire zegt dat via een nieuwe circulaire verduidelijkingen worden meegedeeld met betrekking tot het begrip 'geïnd of verkregen bedrag' en 'de in het buitenland ingehouden belastingen op die inkomsten'. In afwachting van die verduidelijkingen wordt het belastbaar bedrag 'bij voortduur' vastgesteld rekening gehouden met de buitenlandse belasting die in mindering is gebracht. De administratie erkent daarmee dat de belasting alleen verschuldigd is op het effectief ontvangen bedrag.

De instructie is strijdig met de wettekst.
Patrick Smet
Fiscaal advocaat Allen & Overy

Sommige belastingplichtigen kregen van de belastingcontroleur te horen dat hun aangifte, gelet op de instructie, fout was, zegt Smet. 'Die instructie is echter strijdig met de wettekst, die alleen verkregen bedragen belastbaar stelt en geen theoretische bedragen. Bovendien worden op die manier de eigenaars van een buitenlandse rekening gediscrimineerd tegenover wie dividenden ontvangt op een binnenlandse rekening.' De nieuwe circulaire gaat in tegen die onwettige instructie. Door de vermelding 'bij voortduur' wordt de instructie ook voor het verleden opzijgeschoven.

De ingetrokken regeling trof niet alleen vermogenden met een rekening in het buitenland, signaleert Smet. 'Wie belegt bij een buitenlandse broker die geen Belgische vestiging heeft, zal zijn rekening ook als buitenlandse rekening moeten aangeven. En dus ook de dividenden die hij ontvangt op de buitenlandse aandelen', zegt Smet. ‘Hetzelfde geldt voor buitenlandse gemeenschappelijke beleggingsfondsen.'

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud