Europese beurzen verteren coronaklap

Een stuk later dan de VS en Japan zitten ook Europese aandelen weer op hun precoronaniveau. ©Dieter Telemans

De Europese beurzen staan weer op hun precoronapeil. Beleggers zetten massaal in op een scherp economisch herstel aangevuurd door centrale banken én overheden. 'We zitten in een auto met twee gaspedalen maar zonder rem.'

De essentie

  • Na de VS en Japan hebben nu ook de Europese beurzen hun coronaschade goedgemaakt.
  • De hoge vlucht van de aandelenmarkten wordt gesteund door de ongeziene stimulus door de overheden en de centrale banken.
  • Het is nu al duidelijk dat dat stimulusbeleid tot een toename van de inflatie leidt.
  • De grote vraag wordt of het mogelijk zal zijn te vermijden dat die hogere inflatie op haar beurt tot fors hogere rentevoeten leidt. Als dat niet lukt, dreigt een onzacht ontwaken.

Na Japan en de VS betreedt nu ook Europa het postcoronatijdperk. Tenminste op de beurs. Terwijl Covid-19 nog stevig huishoudt op het Europese vasteland, schudden de beurstabellen het virus van zich af. De Stoxx 600, een brede korf met Europese aandelen, kwam voor het eerst weer boven 433 punten, zijn piek van februari 2020 toen het coronavirus nog geen schade had aangericht op de wereldbeurzen.

Zoals steeds bestaan in het oude continent grote onderlinge verschillen. Amsterdam en Frankfurt wisten hun coronaverliezen al in januari uit. Brussel en Londen hebben nog een hele weg te gaan. De Bel20 zit nog 5 procent onder zijn precoronapeil. Door een lage aanwezigheid van populaire technologieaandelen kwam het herstel van de Brusselse index pas later op gang. De door de brexit getergde Londense FTSE100 doet het nog slechter en heeft nog 11 procent te gaan om de coronakater door te spoelen.

Europa is een laatbloeier in het wereldwijde herstel. In de VS klommen de beurzen (herrekend naar euro's) in januari uit hun dal. In Japan, dat een forse instroom kende van buitenlands kapitaal, gebeurde dat al in november. De Europese inhaalbeweging steunt op het herstel van de industrie- en dividendaandelen die in Europa sterk vertegenwoordigd zijn. 'We hebben de jongste dagen een regen van positieve macrocijfers gekregen', zegt hoofdstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis. 'Daardoor durft de markt nu volop in te zetten op een scherp economisch herstel en daarbij is het logisch dat aandelen die sterk werden afgestraft nu worden ingeslagen. Europa profiteert daarbij extra van de rotatie naar minder rentegevoelige aandelen.'

Inflatie

Naast een zeer soepel monetair beleid sijpelt nu ook een doorgedreven begrotingsstimulus door in de beurzen. Zowel de Europese Unie als de VS combineren hun langetermijnbegrotingen met miljardenpakketten aan coronasteun.

'We gaan onmiskenbaar naar een wereld van big government', zegt Gijsels. 'De overheden gaan een contracyclisch beleid voeren. Door zwaar te investeren in tijden van economische malaise zullen recessies minder lang duren en minder uitgesproken zijn. Dat stemt de markten eveneens hoopvol. Het voelt alsof we in een auto zitten met twee gaspedalen maar zonder rem.'

Het grote risico van het herstel zit in de staart. Zodra economieën heropenen, consumenten hun opgepotte geld kunnen spenderen en overheden massaal stimuleren, is de kans groter dat de economie oververhit raakt en de levensduurte stijgt. De tekenen van een oplopende inflatie zijn niet langer te negeren. Volgens de jongste inkoopmanagersindex (ISM) zijn er 70 procentpunt meer industriebedrijven die kostenstijgingen verwachten, dan er bedrijven zijn die dalende kosten voorspellen. De inflatieverwachtingen stijgen. Europa mikt dit jaar op 1,5 procent inflatie, in de VS draait de verwachting rond 2,4 procent.

Als de centrale banken de controle verliezen over de inflatie, is de geest uit de fles.
Philippe Gijsels
Hoofdstrateeg BNP Paribas Fortis

'Zolang die inflatie niet gepaard gaat met fors stijgende rentes blijven we in een beleggersnirvana zitten', zegt Gijsels. 'Dan hebben we het beste van twee werelden: economische groei, stijgende bedrijfswinsten én langdurig lage financieringkosten. In die cocktail hebben alle reële activa de wind in de zeilen omdat spaarboekjes nog meer koopkracht zullen verliezen.'

De rente is de grote achilleshiel. Als de inflatie ook uitmondt in hogere rentes, en de financieringskosten stijgen, is er wel een groot probleem. 'Als de centrale banken de controle verliezen over de inflatie, is de geest uit de fles', zegt Gijsels. 'Als de rentes te snel en plots oplopen, is er van dat nirvana geen sprake meer en kunnen er zware klappen vallen.'

De centrale banken zullen er volgens Gijsels alles aan doen om het tweede scenario te vermijden. Ze blijven op grote schaal overheidsobligaties opkopen, waardoor het algemene renteniveau de komende jaren laag zal blijven, ongeacht de inflatieverwachtingen. 'De zogenaamde Modern Monetary Theory (MMT), die stelt dat de drukpers ongebreideld kan bijdrukken, zelfs zonder ontsporende inflatie, wordt bijna mainstream', merkt Gijsels op, 'terwijl dat vroeger een theorie in de marge was die door iedereen werd weggewuifd.'

MMT, de theorie die stelt dat de geldpers zonder neveneffecten kan blijven bijdrukken, wordt bijna mainstream.
Philippe Gijsels
Hoofdstrateeg BNP Paribas Fortis

De economie zal zich ook maar langzaam herstellen van de crisis die door de pandemie is veroorzaakt. Belangrijke deflatoire krachten, zoals de digitalisering en de vergrijzing van de bevolking, blijven aanwezig en zullen de komende jaren waarschijnlijk nog sterker worden.

'Maar we bevinden ons wel stilaan op een keerpunt', zegt Gijsels. 'We mogen niet vergeten dat we in het grootste financiële experiment van de geschiedenis zitten. Nooit eerder werd zoveel geld in het systeem gepompt, ook niet tijdens de bankencrisis of de wereldoorlogen. Een periode van hoge volatiliteit is daar inherent mee verbonden.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud