Advertentie

Bekaert: wat is de factuur van de herstructurering?

Hoeveel kost de herstructurering Bekaert nu? En hoeveel van die kosten worden al in de boeken opgenomen in het eerste kwartaal? En van zaagdraad valt niets meer te verwachten, maar hoe evolueren de prijzen voor staalkoord ter versteviging van (vrachtwagen)banden?

Het is wachten op de resultaten over het eerste halfjaar die Bekaert vrijdagochtend voorstelt om hopelijk een beter zicht te krijgen op deze cruciale vragen om de situatie te kunnen inschatten waarin de staaldraadspecialist verkeert.

Sinds Bekaert begin dit jaar onaangenaam verraste met de boodschap dat de markt voor zaagdraad mee is ingestort met de markt voor zonnepanelen (met zaagdraad worden de siliciumwafers gesneden voor de panelen), en dat deze plotse ommekeer zou leiden tot 600 ontslagen in België en 1.250 in China, wordt de West-Vlaamse multinational argwanend in de gaten gehouden.

Inmiddels kwam er in mei relatief positief nieuws, met de cijfers over het eerste kwartaal, waarin de omzetdaling beter meeviel dan gevreesd. Ze was ook in ruime mate toe te schrijven aan de ingestuikte zaagdraadverkoop, er vielen geen nieuwe verrassingen uit de kast.

Toch zijn analisten voorzichtig in hun verwachtingen. Het zeer slechte zicht op de kosten die de grote herstructurering in de zaagdraadpoot (waaronder sluiting van de vestiging in Aalter) met zich brengen, draagt daartoe bij.

Rood

Bij de aankondiging gaf Bekaert een schatting van die kosten van 100 miljoen euro. Intussen verschafte de groep daar niet meer duidelijkheid over. De meeste analisten blijven voorlopig rekenen met die 100 miljoen. Hun schattingen hoeveel van dat bedrag al in het eerste halfjaar wordt ingeschreven, lopen wat uiteen, maar liggen wel boven de helft van het bedrag, rond 70-75 miljoen.

Wat daarvan exact cash is, en wat afschrijvingen, is ook nog onduidelijk. Bekaert schatte begin dit jaar: zowat een derde non-cash. Waar het nettoresultaat eindigt, is afhankelijk van deze herstructureringskosten. Maar dat het in het rood zal zijn, staat buiten kijf.

REBIT

De verwachtingen over het recurrente bedrijfsresultaat (REBIT) variëren rond 81 à 83 miljoen euro (met een laagte-uitschieter van 62 miljoen euro). Een forse klap achteruit tegenover de eerste helft van 2011 (242 miljoen euro), toen er nog geen vuiltje aan de lucht was, maar wel alweer een pak beter dan de tweede helft (39 miljoen euro).

Het cijfer wordt vooruitgeholpen doordat Bekaert enkele joint venture partners in Chili en Peru uitkocht, en in die landen forse vooruitgangen boekt. Bij de inschatting van de cijfers wordt rekening gehouden met een nog verdere daling van de zaagdraadprijzen. Maar ook op de verkoopprijzen van staalkoord ter versterking van banden zit mogelijk druk, omdat zowel de autoproductie in Europa als de vrachtwagenmarkt in China slabakt.

Marge

Anderzijds heeft de enige echte concurrent voor dat product, het Chinese Xingda, een capaciteitsuitbreiding geschrapt, wat allicht die prijsdruk mildert. De vraag is vooral hoeveel marge Bekaert uit de verkoop kan putten. Het heeft zich een streefdoel gesteld van 7 tot 9 procent marge in 2014. Tegenover de marge van ruim 13 procent uit de gouden tijden lijkt dat nog bescheiden, maar toch wordt dit als (zeer) ambitieus ingeschat.

De verwachtingen van de analisten lopen uiteen in hoeverre de marge weer verbeterd is tegenover de schamele 2,5 procent in de tweede helft van 2011. Ze wordt geschat tussen 3,6 en 4,5 procent.

Over een ding zijn de analisten het wel eens: in de tweede helft van het jaar moeten de besparingen voelbaar worden en moet het beter gaan. Ook al blijven de markt- en concurrentie-omstandigheden zeer moeilijk. Wel wordt er gerekend op meer duidelijkheid over de plannen om nog eens besparingen te vinden ten belope van 100 miljoen euro per jaar.

Wat, waar en hoe? Enkele analisten wijzen erop dat Bekaert in het algemeen al niet veel vet aan het lijf heeft. Tenzij misschien in China, waar de groei de voorbije jaren zo snel ging dat er misschien wat inefficiënties geslopen zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud