'Deflatie is echte gevaar'

ECB-voorzitter Mario Draghi.

'We hebben een onwrikbare focus op prijsstabiliteit, blijven binnen ons mandaat en zijn volledig onafhankelijk.' ECB-voorzitter Mario Draghi hamerde bij zijn passage in de Bundestag op de goede oude credo's om het vertrouwen van de Duitsers te verankeren. Jullie maken je druk over het verkeerde, suggereerde de Italiaan. Op dit ogenblik is deflatie het echte gevaar, zo liet hij verstaan.

Mario Draghi spreekt vandaag het Duitse lagerhuis toe. 'Als de Bundestag mij uitnodigt, wil ik graag komen', had hij verklaard kort na de aankondiging van het nieuwe inkoopprogramma voor overheidsobligaties. Dat zogeheten OMT is in Duitsland omstreden omdat het te toeschietelijk zou zijn voor Europese probleemlanden en een gevaar zou vormen voor de prijsstabiliteit. 

Draghi erkende meteen hoe uitzonderlijk zijn acte de présence is. 'Het komt zelden voor dat een voorzitter van de ECB een nationaal parlement toespreekt. Wij moeten om de drie maanden verantwoording afleggen tegenover het Europees Parlement, en we nemen die plicht heel serieus. Maar vandaag ben ik hier niet enkel om ons beleid toe te lichten. Ik ben hier ook om te luisteren. Ik wil jullie mening horen over de ECB, over de economie in de eurozone en over de langetermijnvisie voor Europa.'

Vicieuze cirkel

Voor ze hun vragen mochten afvuren, kregen de parlementsleden wel nog eens de jongste beleidskeuzes van de ECB toegelicht. Draghi beklemtoonde het belang van het OMT-programma. 'Het verlagen van de basisrente zou in normale tijden doorstromen naar gezinnen en bedrijven. Maar dat is niet wat we zien. In sommige landen sijpelt ons soepel beleid helemaal door terwijl in andere landen de rentes zelfs gestegen zijn. Dat betekent dat die probleemlanden niet kunnen profiteren van ons beleid om weer gezond te worden. In de plaats daarvan zitten ze gevangen in een vicieuze cirkel.'

En daarvoor dient dus het OMT. Door obligaties op te kopen kan Frankfurt de torenhoge rentes drukken. Die gaan gepaard met de 'ongegronde vrees over het voortbestaan van de eurozone', stelt Draghi. 'Om die twijfels weg te vegen was er maar één mogelijkheid, en dat is een ultieme garantie tegen rampscenario's.'

Maar de centraal bankiers houden wel een stok achter de deur. Landen moeten daarvoor immers wel eerst aankloppen bij het Europese noodfonds, wat ingrijpende hervormingen en saneringen met zich meebrengt.

Marktdiscipline

Toch is er dus in Duitsland nog heel wat ongerustheid over dat inkoopprogramma. Onder meer Bundesbankvoorzitter Jens Weidmann blijft zich ertegen verzetten. 'Het OMT is geen monetaire financiering', benadrukte Draghi nogmaals. 'We kopen enkel schuldpapier op de secundaire markt, dus niet rechtstreeks van overheden. We focussen ook op korter lopend papier en laten dus nog ruimte voor marktdiscipline.'

'Het OMT creëert ook geen buitensporige risico's voor de belastingbetalers', stelt de Italiaan. 'Die zouden enkel kristalliseren als een land een slecht beleid voert, en dat wordt expliciet voorkomen doordat het in een programma van het Europees noodfonds zit.'

Draghi probeerde ook de beruchte Duitse inflatievrees te temmen. 'Alle nieuwe euro's die we uitgeven om staatspapier in te kopen, worden geneutraliseerd (door banken te laten intekenen op termijndeposito's, red.). Volgens ons zijn de dalende prijzen in sommige eurolanden een grotere bedreiging voor de prijsstabiliteit. De aankondiging van het OMT heeft ook geen impact gehad op de inflatieverwachtingen.'

Efficiënt samenwerken

De ECB-voorzitter spelde de politici opnieuw beleefd de les. 'Overheden moeten hun financiën op orde krijgen. Zij moeten hun economieën hervormen en moeten efficiënt samenwerken om een institutioneel kader te scheppen voor de eurozone dat het best zijn burgers dient.'

De vooruitgang is bemoedigend, stelde Draghi. 'De begrotingstekorten worden teruggedrongen, de concurrentiepositie verbetert, onevenwichten verminderen en overheden doen inspanningen om de economische en monetaire unie af te werken. Het is belangrijk dat de politici op het juiste pad blijven, zodat ze het volle potentieel benutten van de euro om de levensstandaard te verhogen en het project van Europese integratie verder te zetten.'

Overigens heeft de Belgische parlementsvoorzitter, André Flahaut, geen intentie om Draghi uit te nodigen om ook in het Belgische parlement te verschijnen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud