Flinke waardestijging bij ‘chocoladeholding' Bois Sauvage

Topcreaties van Neuhaus ©© Luis Davilla

Bois Sauvage, de holding boven onder meer het luxepralinemerk Neuhaus, heeft een degelijk eerste halfjaar achter de rug. Opvallend is dat de intrinsieke waarde per aandeel 12 procent hoger schoot.

De Brusselse holding Bois Sauvage concentreert zich op een beperkt aantal participaties. Het gros van de portefeuille bestaat uit belangen in chocoladebedrijven (Neuhaus, Jeff de Bruges, Corné Port Royal en Artista Chocolates, samengebracht in UBCM), materiaaltechnologiegroep Umicore  en Berenberg Bank. Daarnaast controleert Bois Sauvage ook ruim een kwart van schuimrubberproducent Recticel en een derde van diens Amerikaanse sectorgenoot Noël Group, en participeert het in een aantal investeringsfondsen.

Het bedrijfsresultaat viel in de eerste jaarhelft aanzienlijk terug, van 21,2 tot 7,3 miljoen euro. Dat heeft vooral met twee zaken te maken: Berenberg keerde een lager dividend uit en Noël Group verkocht vorig jaar zijn isolatieafdeling, waardoor de winst over het eerste kwartaal van 2017 sterk aandikte. De chocolade-acitiviteiten boerden goed. Het eerste halfjaar is voor hen traditioneel het zwakste. Ondanks een warm voorjaar kende de omzet van UBCM toch een lichte stijging en bleef het nettoresultaat nagenoeg stabiel.

Door een boekhoudkundig effect verdubbelde de nettowinst dan weer ruimschoots, van 21,5 tot 48,9 miljoen euro. In de resultatenrekening staat de post ‘wijzigingen in de reële waarde en waardeverminderingen’ op 38,1 miljoen waar hij een jaar eerder 7,2 miljoen euro negatief was. De wijzigingen betreffen onder meer de belangen in Umicore en Berenberg.

Had Bois Sauvage eind vorig jaar nog een overschot 11,2 miljoen euro in kas, dan was er eind juni een nettoschuld van 23,8 miljoen euro. De holding schreef voor 14,3 miljoen euro in op de kapitaalverhoging van Umicore en ook voor 20 miljoen dollar op de kapitaalverhoging van Vinventions, producent van natuurlijke en synthetische wijnkurken.

Dat Bois Sauvage goed boert, blijkt uit de sterke stijging van de intrinsieke waarde per aandeel. Die is in de eerste zes maanden met 12 procent gestegen tot 488,5 euro per aandeel. Met dank aan onder meer de sterke beursprestatie van Umicore (+24,6%).

De holding geeft geen concrete vooruitzichten. Ze ‘behoudt het vertrouwen in de kwaliteit van haar activa en blijft voorzichtig voor wat betreft de vooruitzichten op korte/middellange termijn’, staat in het persbericht.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect