Herbalife herstelt van oplawaai

De sprong over 14.000 punten van de Dow Jones vorige week was voor veel Amerikaanse beleggers het sein om hun winsten veilig te stellen. Ze verschuilen zich daarvoor achter tegenvallende cijfers over de fabrieksbestellingen, en zorgen over de ontwikkelingen in de eurozone. Herbalife herstelde van een dreun na warrige communicatie van de Amerikaanse consumentenwaakhond FTC.

De Dow Jones viel 0,9 procent terug tot 13.880,08 punten. De S&P500 verloor 1,2 procent tot 1.495,71 punten. De Nasdaq zakte 1,5 procent tot 3.131,17 punten. Vorige week was de Dow nog voor het eerst in 5 jaar tijd boven de 14.000 punten uitgekomen, maar beleggers zien dat nu dus vooral als een verkoopopportuniteit.

Het voornaamste slechte nieuws kwam van de Amerikaanse fabrieken. Die ontvingen in december 1,8 procent meer orders, een groei die duidelijk onder de gemiddelde verwachting van 2,2 procent groei blijft. Dat wordt deels gecompenseerd door het feit dat het cijfer over november opwaarts werd herzien van een daling van 0,3 procent tot een nulgroei. Het is een signaal dat de markt best nog niet te optimistisch wordt over de herstelbeweging die de Amerikaanse economie aan het maken is.

De meest opgemerkte koersbeweging kwam van Herbalife, bekend van onder meer dieetshakes. Het aandeel herstelde van een klap van liefst 12 procent na warrige communicatie door de Amerikaanse consumentenwaakhond FTC. Eerst doken er berichten op dat die een onderzoek was gestart naar het bedrijf. Een woordvoerder nuanceerde dat, en stelde enkel dat hij geen informatie vrijgaf over bepaalde klachten. Herbalife wordt ervan beticht een frauduleus verkoopmodel te hanteren, maar het is niet duidelijk of de FTC nu effectief een onderzoek heeft lopen. Het aandeel sloot 1,3 procent hoger op 35,54 dollar.

Er is de voor­bije dagen al veel ge­zegd en ge­schre­ven over Her­ba­li­fe. Alles begon met hed­gie Bill Ack­man die het aan­deel met verve de grond in­boor­de. Na­dien kreeg Ack­man weer­werk van con­cul­le­ga Da­niel Loeb en oude rot in het vak Carl Icahn. Die discussie overstemt het feit dat er toch aardig wat vraagtekens geplaatst kunnen worden bij het verdienmodel van Herbalife, dat nu al dan niet slapende honden heeft wakker gemaakt bij de FTC.

Her­ba­li­fe is een van de vele ‘mul­ti­l­e­vel-mar­ke­ting­be­drij­ven’ die in de VS ac­tief zijn. Ze maken ge­bruik van een net­werk van zelf­stan­di­ge ver­de­lers die de pro­duc­ten op com­mis­sie ver­ko­pen, ver­ge­lijk­baar met de Tup­per­wa­re-par­ty’s. Maar de zelf­stan­di­ge ver­de­lers krij­gen fi­nan­ciële prik­kels om op hun beurt een net­werk van ver­de­lers uit te bou­wen (en pro­duc­ten aan te ver­ko­pen). Zo creëren ze het ri­si­co om op lucht ge­ba­seer­de omzet te draai­en.

Een andere verliezer was Oracle, dat 3 procent zakte tot 35,13 dollar. De Ame­ri­kaan­se pro­du­cent van za­ke­lij­ke soft­wa­re neemt Acme Pac­ket over voor 1,7 mil­jard dol­lar (1,25 mil­jard euro) in con­tan­ten. Acme Pac­ket ver­koopt tech­no­lo­gie om spraak, video en mul­ti­me­dia­dien­sten vei­lig over het in­ter­net te ver­zen­den. Het overnamebedrag is goed voor een premie van 22 procent tegenover de slotkoers van afgelopen vrijdag. De omvang van die premie doet een aantal aandeelhouders duidelijk schrikken. De aandeelhoduers van Acme Packet wrijven intussen in hun handen: het aandeel veerde 23,7 procent op tot 29,59 dollar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud