Advertentie
Advertentie

KBC klopt prognoses

KBC-CEO Johan Thijs ©Photo News

CEO Johan Thijs koppelt sterke kwartaalresultaten aan de boodschap dat het lagerentebeleid de inkomsten voor de hele financiële sector onder druk zet.

KBC heeft er een sterker dan verwacht derde kwartaal opzitten. De bank- en verzekeringsgroep boekte een nettowinst van 600 miljoen euro. Dat is bijna evenveel als een jaar eerder, toen ze een boekhoudkundige winst boekte op de participatie in Antwerpse Diamantbank.

De door KBC zelf bijgehouden consensus rekende op een nettowinst van 554 miljoen euro, waarbij de prognoses uiteenlopen van 453 naar 611 miljoen euro.

Het continu lage renteniveau is een uitdaging voor heel de financiële sector
Johan Thijs
CEO KBC

CEO Johan Thijs zegt tevreden te zijn dat de bank winst boekte in alle landen waar ze actief is. Opvallend is de stevige nettowinst van 92 miljoen euro in de afdeling 'internationale markten', die vooral de - tot voor kort -  'probleemlanden' Ierland en Hongarije omvat. Over de eerste negen maanden van het jaar bekeken slingerde de afdeling 'internationale markten' van een verlies van 175 miljoen euro in 2014 naar een winst van 184 miljoen euro in 2015.

Wel zet het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank de klassieke kernactiviteit - kortetermijndeposito's omzetten in langlopende kredieten - onder druk, omdat de marge tussen de langetermijn- en de kortetermijnrente steeds kleiner is. 'Het continu lage renteniveau is een uitdaging voor heel de financiële sector', erkent Thijs. 

'We gaan ervan uit dat het lagerenteklimaat nog een tijd zal aanhouden, afhankelijk van wat de Fed en de Europese Centrale Bank gaan zeggen en doen', voegde hij daaraan toe in een conference call.

De laatste herverpakte Amerikaanse rommelkredieten (CDO's) gingen bij KBC al eind 2013 de deur uit, maar de juridische ontmanteling van de Amerikaanse topholding KBC Financial is pas nu afgerond. 

KBC Financial was het brein achter de miljardenportefeuille CDO's die de bank in 2009 bijna op de knieën dwong. Door de zware verliezen op de portefeuille moest KBC in volle financiële crisis meerdere malen bij de Vlaamse en federale overheden steun ontvangen.

Een late erfenis van die CDO-strop is nu een boekhoudmeevaller: volgens de Belgische fiscus mag KBC Bank immers de verliezen verbonden aan KBC Financial niet in rekening brengen op het moment van de effectieve verliezen - in 2008 en 2009 - maar wel bij de liquidatie. 

KBC raamt de boekhoudmeevaller voor het vierde kwartaal netto op 763 miljoen euro. De impact van de uitgestelde belastingsvordering op het regelgevend kapitaal is een vrij beperkte 0,16 procentpunt. 

De rentemarge van KBC daalde in het derde kwartaal tot 1,99 procent, van 2,06 procent in het tweede kwartaal en 2,13 procent een jaar eerder. De hoofdreden is dat KBC zijn grote portefeuille staatsobligaties die op de eindvervaldag komt nu tegen fors lagere rentetarieven moet herinvesteren. Ter indicatie: de rente op vijfjarig staatspapier bedraagt nu ongeveer 0 procent, tegenover 3 procent vijf jaar geleden. 

De voorbije kwartalen kon KBC die slabakkende rentemarge compenseren met stevige commissie-inkomsten uit de verkoop van fondsen en andere beleggingsproducten, maar dat was afgelopen zomer door het moeilijke beursklimaat niet het geval: tegenover het sterke tweede kwartaal was er een daling met 18 procent tot 383 miljoen euro. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat klanten minder switchen van het ene fonds naar het andere. KBC verwacht de commissie-inkomsten in het vierde kwartaal verder zullen dalen, tot in de buurt van 360 tot 370 miljoen euro.

Dankzij de stevige nettowinst van 1,8 miljard over de eerste negen maanden van het boekjaar beschikt KBC nu, ondanks de betaling van het dividend en de coupon op de resterende Vlaamse staatssteun, over een totaal eigen vermogen van 17,4 miljard euro.

Inclusief Vlaamse staatssteun beschikt de groep nu over een 'fully loaded' kernkapitaalbuffer van 17,4 procent. Fully loaded betekent in het bankiersjargon alsof de strenge bankenreglementering die gespreid over meerdere jaren ingevoerd wordt, nu al onverkort van kracht zou zijn. Het kernkapitaal bevindt zich ruim boven de minimumvereiste die stelt dat KBC voor elke 100 euro risicogewogen kredieten en beleggingen over 10,5 euro kernkapitaalbuffer moet beschikken.

Later dit jaar is het uitkijken naar nieuws over de nieuwe kapitaalvereisten van de Europese Centrale Bank voor KBC. Door de onzekerheid daaromtrent kan Thijs zich nog niet uitspreken over een mogelijke vervroegde terugbetaling van de laatste schijf Vlaamse staatssteun (2 miljard hoofdsom + 1 miljard boete). Tot nog toe luidt het dat de bank- en verzekeringsgroep uiterlijk eind 2017 alles terugbetaald wil hebben, maar heel wat analisten mikken op een vroegere datum. 

KBC heeft bij de ECB ook een aparte aanvraagprocedure lopen om een aanzienlijk deel van de Vlaamse staatssteun terug te betalen. Wanneer er duidelijkheid is over beide elementen, zal KBC communiceren over bedrag en timing. De nieuwe kapitaalvereisten worden eind november, begin december verwacht. Of de ECB op dat moment ook zal communiceren over de aparte procedure, is nog afwachten, zegt Thijs.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud