Advertentie

Lage rente begint stevig te bijten bij KBC

KBC-CEO Johan Thijs ©Photo News

De rentemarge van de bank staat door het nulrentebeleid van de ECB en scherpe concurrentie voor woonkredieten onder druk en voor 2018 voorspelt CEO Johan Thijs geen beterschap.

KBC sloot het derde kwartaal af met een nettowinst van 691 miljoen euro of 1,62 euro per aandeel. Dat is ruim beter dan de 629 miljoen die analisten verwachtten en 10 procent beter dan vorig jaar. 

Net als bij het sterke rapport over het tweede kwartaal reageert de belegger echter door de schouders op te halen. Het aandeel koerst op de Brusselse beurs tot 2 procent lager.

Een belangrijk deel van de verklaring is slide 19 van de beleggerspresentatie van de bank- en verzekeringsgroep. Die illustreert dat de recurrente rente-inkomsten in België steeds meer onder druk staan, met jaar op jaar een daling van 13 procent.

Slide 19 van de beleggerspresenatie was even slikken voor analisten ©KBC

Tijdens de conferencecall stipte CEO Johan Thijs aan dat de lage rente nu echt begint te bijten. Thijs was een van de eerste bankiers die - exact twee jaar geleden - waarschuwde voor de impact van het nulrentebeleid van de ECB.

De bank kon de impact een tijd milderen door eenmalige vergoedingen van klanten die de lage rente aangrepen om hun hypotheek te heronderhandelen, maar dat effect is nu grotendeels weggevallen.

-13%
De rente-inkomsten in België zakten jaar op jaar met 13 procent tot 589 miljoen euro

Bovendien is er sterke concurrentie in de traditionele erg rendabele Belgische markt voor woonkredieten: 'We houden zowel ons marktaandeel als onze marges in de gaten. En wanneer ons marktaandeel onder een bepaalde grens dreigt te zakken, passen we onze marges aan. Dat is wat er gebeurd is', stelt Thijs.  

Thijs gaf tijdens de conferencecall ook aan voor 2018 een 'vlakke' evolutie van de globale netto rente-inkomsten van de groep te verwachten, zelfs 'inclusief UBB'. UBB is de recent overgenomen Bulgaarse bank die afgelopen kwartaal 28 miljoen euro rente-inkomsten bijdroeg. 

Kernmetier

De netto rente-inkomsten meten wat een bank verdient op haar kernmetier, namelijk kortlopende deposito's in langlopende kredieten recycleren, en is dus een belangrijke graadmeter voor de rendabiliteit. 

Gelet op de krimpende rente-inkomsten in België en ook Tsjechië, stippen analisten aan dat de meevaller afgelopen kwartaal in belangrijke mate gedreven wordt door meevallers die niet per se voor herhaling vatbaar zijn

Een belangrijke factor bij de winstgroei was namelijk het sterke beursklimaat met een schier onafgebroken rally afgelopen zomer. KBC slaat uit de stijgende beurzen munt via de verkoop van beleggingsproducten, met een 'fondsenfabriekje' dat veel inkomsten genereert. In vergelijking met de zwakke zomer van 2016 stegen die commissie-inkomsten met 11 procent naar 408 miljoen euro.

Bovendien greep KBC de beursrally aan om stevig winst te nemen op aandelen, wat gelet op wat volgde niet onverstandig gebleken is. Meerwaarden op de verkoop van effecten - in de eerste plaats aandelen - droegen 51 miljoen bij aan de inkomsten, dubbel zo veel als vorig jaar. 

Een derde factor die bijdroeg is een sterke verzekeringspoot. De schadetak krikte de inkomsten 15 procent op naar 188 miljoen euro, mede dankzij een eenmalige terugname van een schadevoorziening van 26 miljoen euro. 

Ierland

De totale inkomsten stegen 10 procent naar 1,9 miljard euro, terwijl de bedrijfskosten slechts 2 procent toenamen naar 914 miljoen euro. Een belangrijke factor bij die kostencontrole zijn de voorzieningen voor probleemkredieten. Dankzij de sterke economie in zowat alle belangrijke markten waarin KBC actief is, kan de bank zelfs voorzieningen terugnemen. Dit vooral dankzij Ierland, dat verrassend snel uit een diep economisch dal geklauterd is. 

Over de eerste negen maanden van het jaar zijn die voorzieningen zelfs een winstmotortje geworden, aangezien de voorzieningen minus 0,05 procent van de kredietportefeuille beliepen. Ter vergelijking: in 2016 zette KBC 0,09 procent opzij voor probleemkredieten, in 2013 was dat zelfs 1,21 procent. 

©KBC

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud