'Positieve besmetting lijmt eurozone samen'

ECB-baas Mario Draghi. ©AFP

Geheel in de lijn van de verwachtingen houdt de Europese Centrale Bank (ECB) haar basisrente stabiel op 0,75 procent. Voorzitter Mario Draghi verwacht dat de economie in de eurozone later op het jaar weer herstelt. 'De fragmentatie van de eurozone wordt geleidelijk aan hersteld', zei Draghi. Toch is het wachten tot later dit jaar voor zich dat vertaalt in een economische verbetering.

De rentebeslissing was unaniem. 'Ik zal uitleggen waarom', zei Mario Draghi. 'We zien een stevige verbetering van de financiële markten. Ik som even op: de rentes op staatspapier zijn flink gedaald, net als de koers van CDS'en (soort verzekering tegen wanbetaling, red.), de aandelenmarkten zijn gestegen, de volatiliteit is historisch laag, er is een sterke kapitaalinstroom in de eurozone, de deposito's in de periferie zijn gestegen, de Target2-onevenwichten zijn verminderd en de lopende rekeningen verbeterd.'

'De fragmentatie van de eurozone wordt geleidelijk aan teruggeschroefd', benadrukte de Italiaan. 'Maar dat vertaalt zich nog steeds niet in de reële economie, waardoor die zwak blijft. We zien daar pas later dit jaar tekenen van herstel.'

'Het neerwaartse risico voor de groei komt van overheden die te weinig doen op budgettair vlak', stelde Draghi. 'En dan heb ik het niet enkel over besparen, maar ook over de juiste combinatie om dat te doen, dus door te snijden in de uitgaven en meer belastingen te innen. Er moeten structurele aanpassingen komen, en de concurrentiepositie moet verbeteren. Het is niet goed dat er permanente schuldenaars en schuldeisers zijn in de eurozone.'

'Deze maatregelen moeten genomen worden, we kunnen niet terugkeren naar de situatie van vroeger die onhoudbaar was', benadrukte hij. 'Er is al veel vooruitgang geboekt in veel landen. Kijk maar naar de exportcijfers, de besparingen, de lagere loonkosten,... Maar ze moeten doorgaan, en niet achteroverleunen.' Dat geldt ook voor het Europese niveau. 'In 2012 zijn er daar grote stappen gedaan naar meer integratie.'

Draghi heeft er goede hoop in. 'Ik geloof in een positieve besmetting als alles goed gaat', luidde het met een kwinkslag.

Inflatie en groei

In december bedroeg de inflatie in de eurozone 2,2 procent. De ECB verwacht dat de inflatie dit jaar onder 2 procent zakt, vooral dankzij de dalende olieprijzen. Haar mandaat voor de prijsstabiliteit luidt een inflatie van 'dicht bij, maar minder dan 2 procent'.

Na een krimp van 0,2 procent in het tweede kwartaal van 2012 ten opzichte van het voorgaande kwartaal was er een verdere daling van 0,1 in het derde kwartaal. De voorlopige cijfers voor het vierde kwartaal wijzen op een verdere krimp, zegt Draghi. 'Maar sinds kort zijn de economische indicatoren wel licht verbeterd, en is het vertrouwen op de financiële markten sterk gegroeid.'

De ECB verwacht dat de economie naar het eind van dit jaar weer begint te groeien.

Een probleem dat blijft aanslepen is de beperkte kredietverstrekking aan gezinnen en bedrijven. 'Vorig jaar rond deze tijd was er een groot risico voor een systemische crisis', bracht Draghi in de herinnering. De twee LTRO's (injectie van driejaarskredieten in de Europese banken) hebben een ordelijke schuldafbouw mogelijk gemaakt die anders de kredietstromen nog meer onderuit zouden gehaald hebben.'

Werkloosheid

Kan de ECB niet meer doen om de torenhoge jeugdwerkloosheid in de perifere landen aan te pakken, wou een journalist weten. 'Als alle werknemers op dezelfde manier behandeld zouden worden, zouden we een gelijke spreiding zien van de werkloosheid over de verschillende generaties', repliceerde de ECB-baas. 'Dat dat niet zo is, komt omdat er een dualiteit is op de arbeidsmarkt, waarbij bepaalde groepen zeer goed beschermd zijn tegen ontslag, en andere niet.'

'Waarom verhuizen werklozen niet naar gebieden waar er meer vraag is naar arbeid?', vroeg Draghi zich ook af. 'Dat zijn allemaal structurele vragen. Daar kan het monetair beleid weinig aan doen. Maar door prijsstabiliteit te garanderen, leggen we de langetermijnfundamenten voor groei en jobcreatie.'

Bazooka

In september legde Mario Draghi een bazooka van formaat op tafel. Met het OMT bracht de ECB-voorzitter een inkoopprogramma in stelling dat heel wat geloofwaardigheid uitademde. Voorwaardelijk, omdat landen die er een beroep op willen doen eerst bij het Europees noodfonds moeten aankloppen, maar onbeperkt in omvang en tijd voegde OMT de daad bij Draghi's woorden van 26 juli: 'We zullen alles doen wat nodig is om de euro te redden. En geloof me, het zal genoeg zijn.'

Die bazooka heeft tot op vandaag nog geen schot moeten lossen, en toch zijn de rentes op perifeer staatspapier de voorbije maanden fors gedaald. Door zich in de bres te gooien, heeft de ECB al een enorme stap gezet, het is nu opnieuw aan de overheden om hun verantwoordelijkheid te nemen. 'Er moet een onafhankelijk oordeel komen van de raad van bestuur van de ECB of we het OMT activeren, vooraleer we dat doen', herhaalde hij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud