Advertentie

PREVIEW Forse winstdaling bij Euronav

©Wim Kempenaers

De tankerrederij Euronav zal woensdagmorgen fors lagere resultaten rapporteren over het eerste kwartaal in vergelijking met een jaar eerder, verwachten analisten.

Een gevoelige daling van de vrachttarieven door de lagere OPEC-productie en een aanzwellende tankervloot is de oorzaak.

Volgens Bloomberg ziet de consensusverwachting (op basis van 15 analisten) er als volgt uit: ebitda 92,6 miljoen dollar (-43,5%), bedrijfswinst 35,5 miljoen dollar, nettowinst 33,1 miljoen dollar (-68,6%).

David Vagman van KBC Securities en Luuk van Beek van Degroof Petercam rekenen op iets minder nettowinst, respectievelijk op 31 en 28 miljoen dollar.

De reden voor de sterke winstdaling zijn de lagere vrachttarieven. Het vierde en het eerste kwartaal zijn normaal gezien de meest rendabele perioden voor tankeroperatoren, omdat het dan wintert in het noordelijk halfrond (en de vraag naar olie dus groter is). Dit jaar kwamen twee zaken daar een stokje voor steken: de OPEC-landen schroefden hun productie terug, terwijl de tankervloot genadeloos aandikt door de komst van gloednieuwe schepen.

Tarieven

Volgens David Vagman verdienden VLCC’s (supertankers van 200.000-320.000 ton) in het eerste kwartaal gemiddeld slechts 26.500 dollar per dag, 55 procent minder dan in de overeenstemmende periode van 2016. Hij raamt het gemiddelde vrachttarief voor Suezmax tankers (120.000-200.000 ton) op 20.000 dollar, bijna een halvering tegenover een jaar eerder.

De KBCS-analist gaat er evenwel van uit dat Euronav voor zijn schepen merkelijk betere tarieven heeft verkregen dan de markt. Bij de publicatie van de vierdekwartaalcijfers eind januari meldde de Belgische rederij dat al bijna de helft van de VLCC-capaciteit en ruim 40 procent van de Suezmax-vloot was ingedekt tegen respectievelijk 48.000 en 24.000 dollar. Voor het hele kwartaal rekent Vagman op een gemiddeld vrachttarief van 38.000 voor de VLCC’s van Euronav en van 22.000 voor de Suezmax schepen.

Overcapaciteit

Voor de rest van het jaar is Vagman weinig optimistisch zodat hij zijn advies verlaagt van ‘kopen’ tot ‘bijkopen’ en zijn koersdoel van 10,50 tot 8,50 euro. De overcapaciteit zal dit jaar toenemen door de oplevering van heel wat nieuwe tankers, wat de vrachttarieven zal drukken. Als er verandering zit in de scheepvaartroutes en het aantal tonmijl (de hoeveelheid te verschepen olie x de afstand waarover die olie moet worden verscheept) toeneemt, kan dat wel een gunstig effect hebben, maar voorlopig is daar geen zicht op.

Luuk van Beek wijst erop dat de marktverzwakking ook opportuniteiten kan scheppen voor Euronav. De tankerrederij zou met haar beschikbare liquiditeiten niet alleen bijna drie jaar een periode van lage vrachttarieven kunnen overleven, maar ook verscheidene jonge VLCC’s kunnen kopen van concurrenten die in moeilijkheden verkeren.

Op middellange termijn is van Beek trouwens optimistisch. Het overschot aan tonnage zal immers verdwijnen door het slopen van oudere schepen. In zijn laatste presentatie toont Euronav aan dat de survey-kosten – de kosten voor de periodieke keuring die tankers moeten ondergaan – fors beginnen oplopen vanaf de leeftijd van 15 jaar. Daar komt nog strengere regelgeving inzake ballastwater en uitstoot van de motoren bovenop. Voor tal van oudere tankers zal het niet meer lonen om de noodzakelijke investeringen te doen, zodat die schepen zullen gesloopt worden. De grote vraag is wanneer de vrachttarieven door een beter evenwicht tussen vraag en aanbod zullen herstellen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud