'Aandelen zijn duur, maar toch aantrekkelijk'

Vincent Juvyns, marktstrateeg van JPMorgan.

Het krachtig economisch herstel en de opwaartse herziening van de winstvooruitzichten ondersteunen de aandelenmarkten, zegt de Amerikaanse bank JPMorgan.

Vincent Juvyns, marktstateeg van JPMorgan, is optimistisch. 'De wereldeconomie boomt', zei hij dinsdag bij de voorstelling van de vooruitzichten van de bank. De forse groei is te danken aan de vooruitgang van de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus en de stimulus van de overheden, vooral in de VS.

Bovendien zijn de vooruitzichten gunstig. Juvyns: 'De PMI-indicatoren van het ondernemersvertrouwen, die vooruitkijken, staan op een zeer hoog niveau. De Amerikanen zijn volop geld aan het uitgeven en we zullen dat ook zien in Europa.'

De essentie

  • De economische vooruitzichten zijn gunstig en de stijging van de inflatie is tijdelijk.
  • Aandelen zijn duur, maar het economisch herstel en de opwaartse herziening van de winstvooruitzichten ondersteunen de beurzen.
  • Smallcaps, cyclische en waarde-aandelen zijn aantrekkelijk.
  • Ook 'high yield' obligaties en obligaties van groeilanden bieden potentieel.

Vanaf 2022 zal de inflatie weer dalen.
Vincent Juvyns
Marktstrateeg JPMorgan

Het sterk economisch herstel en de recente versnelling van de inflatie hebben echter de inflatievrees doen toenemen. 'We moeten de komende maanden wennen aan hoge inflatiecijfers', onderstreept Juvyns. 'Ook in Europa zal de inflatie ruim boven 2 procent stijgen.' Veel bedrijven worstelen met tekorten aan grondstoffen en onderdelen en zien hun transportkosten fors stijgen. Maar Juvyns gelooft dat die problemen tijdelijk zijn. 'De logistieke keten zal normaliseren. Vanaf 2022 neemt de inflatie weer af.'

Loonmatiging

Ook de structurele factoren blijven de inflatie drukken, beklemtoont Juvyns. 'Ik zie nog geen tekenen van deglobalisering. De pandemie heeft de stijging van onlineaankopen doen versnellen. De loonmatiging duurt voort, omdat de vakbonden steeds zwakker worden. Op korte termijn is inflatie een risico. Maar het is voorbarig om op middellange en lange termijn hogere inflatie te verdisconteren.'

Met een koers-winstverhouding van 22 is de S&P500-index priced to perfection.
Vincent Juvyns
Marktstrateeg JPMorgan

In die omgeving investeren de beleggingsportefeuilles van JPMorgan meer dan normaal in aandelen, hoewel Juvyns de beurzen relatief duur vindt. 'Met een koers-winstverhouding van 22 is de Amerikaanse S&P500-index priced to perfection. In tegenstelling tot vorig jaar moet de belegger niet meer rekenen op stijgende koers-winstverhoudingen.'

Maar dat is volgens Juvyns geen probleem. 'De beurs krijgt meer steun vanuit de economie en de winstvooruitzichten worden opwaarts herzien. De drijvende kracht dit jaar wordt de winstgroei. We zien de bedrijfswinsten in 2021 met 30 à 40 procent stijgen en in 2022 met meer dan 10 procent. Het dividendrendement is hoger dan de langetermijnrente. Er zijn wel grotere verschillen tussen winnaars en verliezers. Dit is een perfect jaar voor actief beheer.'

Smallcaps en cyclische aandelen

JPMorgan focust op smallcaps, cyclische en waardeaandelen. Aandelen uit de VS, Europa en Japan hebben een groter dan normaal gewicht in de portefeuille. Over aandelen van groeilanden is de bank wat voorzichtiger, omdat de vaccinatie daar nog niet ver gevorderd is.

Juvyns maakt zich geen zorgen over de stijging van de langetermijnrente. 'We zien de Amerikaanse tienjaarsrente stijgen naar 2 procent eind dit jaar en 2,5 procent volgend jaar. Sinds de financiële crisis gaat een stijging van de langetermijnrente gepaard met een stijging van de S&P500-index zolang de tienjaarsrente lager blijft dan 3,6 procent. We zitten niet in de gevarenzone.'

Omdat de langetermijnrente stijgt staan de obligatiemarkten onder druk. Juvyns adviseert om te kiezen voor obligaties met relatief korte looptijden. Kortlopende obligaties zijn minder gevoelig voor rentestijgingen. In het obligatieluik van de portefeuille focust JPMorgan op 'high yield' obligaties en obligaties van groeilanden, in het bijzonder China.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud