Atenor klopt bij groene spaarder aan

Stephan Sonneville, de CEO van Atenor. ©JLL

De vastgoedontwikkelaar hoopt bij de rendementshongerige en milieubewuste spaarder minstens 65 miljoen op te halen met groene obligaties.

Nul procent. Dat is dan na een recente stijging het rendement op Belgisch tienjarig staatspapier. Geen wonder dat spaarders al jaren frenetiek op zoek zijn naar alle beleggingen die iets meer rendement bieden.

Bij die spaarder klopt Atenor aan met groene obligaties. Dat groene geld mag alleen aangewend worden om gebouwen neer te zetten die over voldoende energiezuinige credentials beschikken.

De obligaties op vier jaar zullen een coupon hebben van 3 procent bruto, die op zes jaar van 3,50 procent. In totaal hoopt de vastgoedontwikkelaar minstens 65 miljoen op te halen, het gros via de zesjarige uitgifte. Bij grote vraag kan Atenor het opgehaalde bedrag tot 100 miljoen laten oplopen.

2,1%
rendement
De brutocoupon van 3,5 procent op het zesjarig papier vertaalt zich in een effectief jaarlijks rendement van netto 2,1 procent.

Let wel: het papier wordt uitgegeven tegen een premie op de nominale waarde. Voor het zesjaarspapier is dat de intussen 'klassieke' 101,875 procent. Concreet betekent dat dat de belegger nu 1.018,75 euro betaalt voor elke 1.000 euro hoofdsom die hij op de vervaldag in 2027 terugkrijgt.

Het effectieve rendement bedraagt daardoor 3,15 procent bruto of - na aftrek van 30 procent roerende voorheffing - 2,11 procent netto. Het nettorendement op vierjarig papier bedraagt 1,68 procent. Wat dus nog altijd een stuk meer is dan de nulrente op langlopend Belgisch staatspapier.

De inschrijving loopt in principe van 12 tot 16 maart. Bij grote interesse kan die intekenperiode echter al na één dag vervroegd worden afgesloten.

Atenor komt met de uitgifte vlak na de publicatie van de jaarcijfers. Die geven aan dat de pandemie verschillende projecten vertraging deed oplopen. CEO Stéphan Sonneville krikt niettemin het dividend 5 procent op tot bruto 2,42 euro. Eerder haalden onder meer Bekaert en Atenor zelf al vlot geld op bij de Belgische spaarder.

Bij de - al een tijdje kwakkelende - beurskoers van maandagavond vertaalt zich dat in een rendement van bruto 4,4 procent of 3,1 procent netto. Een procentpunt meer dan de groene obligatie dus, zij het dus uiteraard zonder de garantie op 'terugbetaling' van de hoofdsom.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud