Banken en beleggers eisen terugbetaling effectentaks 1.0

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem. ©Photo News

Meerdere financiële instellingen en enkele rijke beleggers hebben juridische procedures gelanceerd. Dat vernam De Tijd.

Terwijl de federale regering een nieuwe taks op effectenrekeningen voorbereidt eisen verscheidene financiële instellingen en beleggers via administratieve en juridische procedures de terugbetaling van de eerste effectentaks. Die procedures zijn opmerkelijk. Het Grondwettelijk Hof heeft in oktober 2019 de effectentaks weliswaar vernietigd, maar het zegt in zijn arrest ook dat de overheid de over 2018 en 2019 geïnde taks niet moet terugbetalen.

Toch heeft de bankenkoepel Febelfin haar leden geadviseerd om voorzorgsmaatregelen te nemen. 'De banken zijn de schuldenaar van de effectentaks', zegt woordvoerder Rodolphe de Pierpont. 'Wij hebben de banken geïnformeerd over de mogelijke administratieve en juridische stappen. Als een rechtbank over enkele maanden of jaren beslist dat de beleggers de effectentaks kunnen terugvorderen, moeten de banken in het belang van de klant in staat zijn de terugbetaling te vragen. De meeste banken hebben stappen ondernomen.'

Onzorgvuldig

Onze eis is de terugvordering van de effectentaks. We doen dat in het belang van onze klanten.
ING

'We hebben net zoals de andere banken en ondersteund door het advies van Febelfin beslist zowel gerechtelijk als administratief een procedure in te stellen. Onze eis is de terugvordering van de effectentaks. We doen dat in het belang van onze klanten', meldt ING. BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius, Degroof Petercam en Delen Private Bank weigeren commentaar.

Ook de beursvennootschap Leo Stevens & Cie lanceerde procedures om de terugbetaling van de effectentaks te eisen. 'Het Grondwettelijk Hof argumenteert niet duidelijk waarom het arrest geen terugwerkende kracht heeft', zegt Karl Ruts, het hoofd vermogensplanning van het beurshuis. 'Het arrest verwijst alleen op algemene wijze naar de budgettaire en administratieve moeilijkheden die dat voor de Belgische staat zou veroorzaken. Daarom is het volgens onze advocaten wel heel kort door de bocht om dan niet tot retroactiviteit te besluiten.'

Ruts verwijst ook naar het voorafgaandelijke advies van de Raad van State. 'De regering was onzorgvuldig. De Raad van State had uitdrukkelijk gewezen op het discriminatoire karakter van de taks op de effectenrekeningen.'

Beleggers

Niet alleen financiële instellingen maar ook verscheidene rijke beleggers proberen met juridische procedures de taks terug te vorderen. 'Er zijn een aantal zaken hangende voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Maar wij raden zo'n procedure af', zegt Anton van Zantbeek, fiscaal advocaat van het kantoor Rivus. Hij merkt op dat het verre van zeker is dat beleggers zo'n rechtszaak zullen winnen.

De beleggers hebben volgens mij minder dan 50 procent kans op slagen.
Denis-Emmanuel Philippe
Advocaat Bloom Law

Ook Denis-Emmanuel Philippe van het kantoor Bloom Law is sceptisch over de slaagkansen van de procedures van beleggers en de banken. Hij verwijst naar arresten van het hof van beroep van Antwerpen en het Grondwettelijk Hof in een gelijkaardige zaak. 'Er is volgens mij minder dan 50 procent kans op slagen.'

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de effectentaks op verscheidene punten het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie schond. De vernietigde taks viseerde alleen effecten op een rekening en niet effecten op naam. Bovendien maakte de wet nog een ander onderscheid. Sommige effecten, zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen, waren belastbaar en andere, zoals derivaten, niet. Ten slotte ontsnapten sommige grote effectenportefeuilles als ze op de naam stonden van verschillende titularissen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud