analyse

Beleg als een Britse lord

Vanuit het House of Spencer, eigendom van de broer van Lady Diana, beheren de Rothschilds RIT Capital Partners. ©Shutterstock

Wie gespreid wil beleggen, van een rijke geschiedenis houdt en toch mee wil zijn met de moderne trends op de beurs, kan terecht bij de Britse investmenttrusts. Die zijn vergelijkbaar met de vele holdings op de Brusselse koerslijst.

Met een geschiedenis van anderhalve eeuw die teruggaat tot de victoriaanse tijd lijken de Britse investmenttrusts een reliek uit het stoffige beursverleden. Hun prestaties en populariteit bewijzen echter het omgekeerde. De 390 trusts haalden vorig jaar een gemiddeld rendement van 14 procent, waarmee ze de beurzen ruim klopten. Samen beheren ze een record van 230 miljard pond (261 miljard euro). Vaak zitten ze in bekende namen als Amazon, Facebook of Apple.

Decennialang gebruikten schatrijke Britse families, stichtingen en andere organisaties de trusts om hun rijkdom te behouden en te doen groeien. De families zijn vaak nog grote aandeelhouders, en zetelen in het bestuur of in de operationele leiding. ‘Het is geruststellend samen met deze rijke families te investeren’, zegt Annabel Brodie-Smith, directeur van de Association of Investment Companies (AIC). Dat is de in 1932 opgerichte belangenvereniging van de genoteerde trusts.

Officieel zijn de trusts ‘closed end funds’: gesloten beleggingsfondsen met een vast aantal aandelen. Wie in een trust stapt, koopt aandelen van iemand anders op de beurs, net als bij een holding. Dat is een groot verschil met een gewoon beleggingsfonds, waarbij de financiële instelling nieuwe deelbewijzen creëert als er beleggers instappen.

‘De trusts moeten geen rekening houden met de in- en uitstroom van centen’, zegt Brodie-Smith. ‘Ze moeten niet zoals een gewone fondsbeheerder verkopen wanneer beleggers uitstappen. Dat laat hen toe op langere termijn te denken. Zo kunnen ze investeren in minder vlot verhandelbare activa zoals private equity (niet-genoteerde bedrijven, red.) en infrastructuur, of durfkapitaal toekennen aan snelgroeiende bedrijven uit de technologie of de biotech.’

De investmenttrusts zijn goed vergelijkbaar met de Belgische holdings op de beurs die in meerdere bedrijven beleggen. Ze hebben een raad van bestuur en roepen ieder jaar een aandeelhoudersvergadering samen. De aandeelhouders hebben dezelfde rechten als in iedere andere genoteerde onderneming. Net als holdings - en in tegenstelling tot gewone fondsen - kunnen ze geld lenen om een schuldhefboom te creëren. Ze mogen ook eigen aandelen inkopen. Sommige doen dat systematisch als hun korting tegenover de intrinsieke waarde te groot wordt.

Verschillen

Maar er zijn ook verschillen met onze holdings. De trusts zijn verplicht minstens 85 procent van hun inkomsten als dividend uit te keren. Het gaat alleen om de cash die ze van hun participaties krijgen, niet om de winst uit meerwaarden. Omdat het VK geen dividendbelasting heft, moet u alleen de Belgische roerende voorheffing van 30 procent betalen. Bij de aankoop van Britse aandelen moet u nog wel de ‘stamp duty’ van een halve procent ophoesten.

Nog een verschil is het beheer. Veel Britse trusts, maar zeker niet allemaal, besteden de beslissingen over de strategie uit aan een externe manager. Alle Belgische holdings - met uitzondering van de privak Quest for Growth - doen dat zelf. Veel vermogensbeheerders hebben intussen zelf trusts opgericht.

Wie in een Britse trust stapt, kiest beter eentje met een duidelijke strategie. Sommige leggen zich toe op groei, andere op kapitaalbehoud of nog andere op het uitkeren van hoge dividenden. Op de website van de AIC (www.theaic.co.uk) vindt u meer informatie. En size matters. Vooral de grotere investeringsmaatschappijen, met een beurswaarde van meer dan 100 miljoen pond, leggen historisch betere rendementen voor.

De nestor onder de Britse holdings, gelanceerd in 1868, is Foreign & Colonial Investment Trust. Naar eigen zeggen is het fonds, dat zijn naam inkortte tot F&C, het oudste collectieve investeringsvehikel ter wereld na de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De oprichtingsakte lijkt erg modern. Het doel was ‘investeerders met bescheiden middelen dezelfde voordelen te bieden als grote kapitalisten, door het risico te verlagen om via spreiding in buitenlandse en koloniale bedrijven te investeren.’

Trusts moeten geen rekening houden met de in- of uitstroom van centen. Zo kunnen ze op langere termijn denken.
Annabel Brodie-Smith
Directeur AIC

De krant The Times was bij de lancering gecharmeerd. Vooral de regel dat niet alle winst naar dividenden mocht vloeien maar een deel verplicht in een reservefonds moet, lokte lovend commentaar uit. Die regel bestaat nog altijd.

‘We zijn begonnen door te investeren in de Amazone via Braziliaanse obligaties. 140 jaar later kochten we een ander Amazon’, stelt F&C, dat beheerd wordt door Bank of Montreal. Sinds de eerste aankopen zijn de Amazon-aandelen vervijftigvoudigd en is de Amerikaanse onlinereus de grootste positie. F&C heeft een grote portefeuille met veel kleine deelnemingen, zodat het vaak het verwijt krijgt te weinig focus te hebben.

James Bond

Nog een grijsaard is Dunedin Income Growth Investment Trust. Het Schotse vehikel werd in 1873 opgericht. Schotse financiers lagen vaak aan de basis van trusts. Rijke Schotten wilden hun fortuin diversifiëren. De stijl die in Edinburgh werd uitgewerkt, bleek dankzij de hoge diversificatie vooral succesvol in slechte periodes. Dat lokte andere beleggers en maakte van de stad een financieel centrum. Gedurende decennia stond Dunedin onder leiding van Robert Fleming, een van de grootste Britse entrepreneurs en grootvader van Ian Fleming, de bedenker van James Bond. Ian Fleming haalde de inspiratie voor zijn spionageverhalen deels uit de jetsetwereld van de rijke investeerders rond zijn ouders en grootouders.

Veruit de grootste en bekendste trust is Scottish Mortgage, dat met een rendement van 858 procent de voorbije tien jaar alle sectorgenoten klopte. Met een beheerd vermogen van 19 miljard pond is het de enige trust in de FTSE100-index. Scottish Mortgage is een zeer vroege diehard believer in de Amerikaanse maker van elektrische auto’s Tesla. De holding moest - met tegenzin - de positie vorig jaar verminderen omdat Tesla te doorslaggevend was geworden. Samen met andere vehikels van zijn beheersmaatschappij Baillie Gifford bezit Scottish Mortgage 3,7 procent van Tesla. Door de goede relaties met Tesla-baas Elon Musk kon de trust ook als investeerder aanschuiven in diens niet-genoteerde ruimtevaartbedrijf SpaceX, dat deze week aankondigde nog dit jaar burgers naar de ruimte te brengen.

Baillie Gifford is ook al jaren fan en aandeelhouder van Argenx. Deze week leverde de groep 415 miljoen van de 1,15 miljard dollar die het Gentse biotechbedrijf ophaalde. De Schotten zeiden op voorhand openlijk dat ze enkele honderden miljoenen in Argenx zouden investeren, wat het voor de Gentenaars veel makkelijker maakte om de interesse van anderen op te wekken. Hoewel dat nog niet bevestigd is, is de kans groot dat een deel van de Argenx-aandelen in Scottish Mortgage zit.

Investeringsmanager James Anderson stippelt met zijn kompaan Tom Slater de strategie van Scottish Mortgage uit. Zij hebben een reputatie uitgebouwd om in een vroeg stadium bedrijven te selecteren die profiteren van fundamentele veranderingen in de samenleving. Dat zit in de genen van de holding. Scottish Mortgage werd in 1909 opgericht om kredieten te verstrekken aan Maleisische rubberplantages. Zo konden ze inspelen op de boomende vraag naar rubber omdat er plots meer banden nodig waren, nadat Henry Ford met zijn T-Model de auto voor de massa betaalbaar had gemaakt.

‘Waar we nu op inspelen, is de digitale revolutie die doordringt in domeinen ver buiten de technologie’, zegt Slater in een video. ‘We ruilen Silicon Valley geleidelijk in voor meer diverse sectoren en nieuwe innovatiecentra, zoals de oostkust van China.’

Hij geeft de farmasector als voorbeeld. ‘In onze portefeuille zitten Illumina en Moderna. In amper vier dagen vonden ze de oplossing voor de covidcrisis. Illumina ontrafelde in 48 uur de DNA-sequentie van het virus. Op basis daarvan vergde het Moderna twee dagen om een molecule te ontwikkelen die een immuunreactie doet ontstaan. Door de noodzakelijke tests en regelgeving duurde de ontwikkeling van het vaccin veel langer, maar de technologische oplossing lag eigenlijk al in vier dagen op tafel.’

‘Als je de impact van technologie op de wetenschappelijke vooruitgang wil meten, denk dan in termen van de wet van Moore (een vuistregel van Intel-medestichter Gordon Moore die stelt dat chips om de twee jaar dubbel zo krachtig worden, red.)’, zegt Slater. Scottish Mortgage is een trouwe believer in die wet. Daarom is het Nederlandse ASML een van de tien grootste participaties. ASML maakt fotolithografische machines die het hart van elke grote chipfabriek vormen. Volgens ASML zal de rekenkracht van een chip de komende twaalf jaar minstens verzestigvoudigen. ‘Dat creëert opportuniteiten in alle domeinen - van logistiek tot gezondheid - op een massieve schaal. En altijd is ASML daarvoor nodig.’

Wie meer ziet in waarde- dan in groeiaandelen heeft ook keuze in de trusts. Sinds het goede vaccinnieuws in november liggen waardeaandelen (goedkope bedrijven met veel activa) en cyclische ondernemingen opnieuw beter in de markt. JPMorgan Cazenove maakte een lijst met 36 trusts die van de sectorrotatie kunnen profiteren.

Illumina en Moderna zitten in onze portefeuille. In amper vier dagen vonden ze de oplossing voor de covidcrisis.
Tom Slater
Beheerder Scottish Mortgage

‘Er zijn al veel valse dageraden geweest voor waardeaandelen. Ditmaal geloven we echt in een herontdekking’, zegt hoofdanalist Christopher Brown. ‘2021 wordt een jaar van cyclisch groeiherstel, gecombineerd met een beetje meer inflatie. Dat gebeurde ook in 2016-2017, de laatste keer dat waardeaandelen beter scoorden dan de hele markt.’

Verliefd op Margaret Thatcher

Volgens de zakenbank kan AVI Global Trust het meest profiteren van de sectorrotatie. Die holding ging tot voor kort door het leven als British Empire, maar omdat verwijzingen naar het koloniale verleden niet meer salonfähig zijn, ging de naam de vuilnisbak in. AVI is de naam van de managementvennootschap van een groep steenrijke Texaanse oliebaronnen die in de jaren 80 een groot belang in de trust namen, naar verluidt omdat ze ‘hevig verliefd waren op premier Margaret Thatcher’.

AVI investeert een groot deel van zijn centen in ondergewaardeerde holdings met een familiale of andere sterke aandeelhouder. Het hanteert daarvoor enkele regels. Eén: de onderliggende deelnemingen moeten van grote kwaliteit zijn en kunnen groeien. Twee: de holdings moeten bewezen hebben dat ze op de lange termijn de markt kunnen kloppen. En drie: er kan op korte termijn iets gebeuren om de korting te doen krimpen. De belangrijkste participatie is Pershing Square Holdings van de activist Bill Ackman. Het Belgische Sofina maakte heel lang deel uit van AVI. Het Zwitserse Pargesa van de familie Frère zat tot vorig jaar in de portefeuille, maar AVI besloot niet in te gaan op de ruiloperatie voor aandelen GBL.

‘Je kan AVI kopen met een korting van zo’n 10 procent, waardoor het aan de goedkope kant noteert’, zegt Brown. ‘Ondanks de nadruk op waarde is de trust niet afkerig van technologie. Een van de grote bijdragen in 2020 kwam van VNV Holding, een Zweedse investeringsmaatschappij met een participatie in het snelgroeiende digitale gezondheidsbedrijf Babylon. VNV noteert 40 procent boven zijn intrinsieke waarde, maar AVI vindt dat dat de echte waarde nog onderschat.’

In veel trusts zijn de oprichtersfamilies nog altijd actief. De bekendste is RIT Capital Partners, door velen nog Rothschild Investment Trust genoemd. Baron Jacob Rothschild stichtte het in 1961 om de niet-bancaire belangen van de Britse familietak in onder te brengen. Maar in 1980 kwam het tot een zware ruzie in de schatrijke adellijke familie. Evelyn de Rothschild, jarenlang bekend als een rokkenjagende flierefluiter, trok er al zijn centen uit en verbood de naam Rothschild nog te gebruiken. Vandaar de naamsverandering in RIT.

Lady Di

Sinds 2012 is RIT gelieerd aan een andere ronkende ondernemersnaam. Het kocht 37 procent in het familiale vehikel van de Rockefellers. De Rothschilds leiden hun imperium vanuit het Spencer House in Londen, het riante stadspaleis dat ze huren van graaf Spencer, de broer van Lady Di. Het familiale belang in RIT is 800 miljoen pond waard.

Ook Caledonia Investments is een familieaangelegenheid. Drie leden van de familie Cayzer zetelen in het bestuur. De CEO en COO zijn achterachterkleinzonen van de scheepsmagnaat Charles Cayzer. De focus ligt op kapitaalbehoud, wat zich uit in een zeer conservatieve aanpak. De meeste investeringen zijn niet-genoteerd. De openheid kan beter, wat zich uit in een erg grote korting van 24 procent. Nochtans verhoogt Caledonia zijn dividend al 52 jaar. Winterflood Securities omschrijft Caledonia als ‘een van de best bewaarde geheimen in holdingland’.

Brunner gaat terug tot 1870, toen John Brunner samen met een kompaan chemicaliën voor de katoenindustrie produceerde. In 1926 smolt hun bedrijf samen met twee andere tot de chemiegigant Imperial Chemical Industries. De familie Brunner richtte met de opbrengst een trust op waar ze nog altijd 29 procent van bezit. Brunner belegt in grote, balansmatig gezonde bedrijven die internationaal actief zijn en over prijszettingsmacht beschikken, zoals Microsoft, Munich Re en Roche.

415 miljoen
Baillie Gifford, de beheerder van Scottish Mortgage Trust, investeerde deze week 415 miljoen dollar extra in het Gentse biotechbedrijf Argenx.

Omdat veel aandeelhouders moeten leven van de dividenden, zijn de trusts doorgaans trouwe couponbetalers. Ze betalen liever ieder jaar een bescheiden dividend dan het risico te lopen de coupon te moeten verminderen. Door de coronacrisis schrapte of verlaagde 18 procent van de trusts vorig jaar het dividend. Dat is veel minder dan de 52 procent van de FTSE100- leden die in hun coupon snoeiden. De AIC bestempelt 20 trusts als ‘dividendhelden’ omdat ze al minstens 20 jaar de winstuitkering optrekken.

The Bankers Investment Trust (zeven van de negen stichters waren bankier) betaalt sinds 1894 onafgebroken een dividend. Dat stijgt al sinds 1966, met de uitdrukkelijke strategie meer te groeien dan de inflatie.

Het management is in handen van Janus Henderson, de reus in vermogensbeheer die gegroeid is uit de investeringsmaatschappij van Alexander Henderson. Die laatste, die als eerste de titel Lord van Faringdon kreeg, richtte in 1909 de trust Witan op om zijn zakelijke belangen en zijn landgoed te beheren. Henderson was eerst boekhouder bij Deloitte, daarna beursmakelaar en maakte fortuin als financier van de spoorwegen. Sinds 1924 staat Witan op de beurs. Het verhoogt al 44 jaar zijn dividend. Witan belegt internationaal, en zit in bedrijven als de consumentengigant Unilever en de warenhuisketen Tesco.

Grootste brouwerij ter wereld

Janus Henderson beheert ook de dividendaristocraat City of London. Die vennootschap werd in 1860 opgericht als de City of London Brewery Company, een vehikel om Calverts Brewery over te nemen, toen de grootste brouwerij ter wereld. In WO II vernietigden bombardementen de brouwerij en later ging het bedrijf focussen op financiële investeringen. Ook dit jaar is het dividend veilig. De trust zet er reserves voor opzij omdat hij weet dat niet elk jaar winstgevend kan zijn. City of London investeert in Britse multinationals, maar haalt zelfs nog royalty’s uit langlopende musicals die het financierde zoals ‘Cats’.

Door hun puike prestaties zijn de trusts populairder geworden bij beleggers. Helaas betaalt u daardoor meer. ‘De gemiddelde korting tegenover hun intrinsieke waarde is gedaald tot 0,4 procent, het laagste peil in meer dan 20 jaar’, zegt Brodie- Smith. ‘Maar op heel lange termijn maakt dat niet veel uit. De voorbije tien jaar leverden de trusts gemiddeld 177 procent op. Velen hebben bewezen dat ze de zwaarste stormen kunnen doorstaan.’

Wie in een trust belegt, denkt dus beter aan decennia. Ook een lord bouwt zijn fortuin niet in een dag of zelfs een jaar op.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud