Beleggers betalen vaak te veel taks op kapitaalvermindering

Een navigatietoestel van TomTom. De Nederlandse navigatiespecialist heeft een kapitaalvermindering aangekondigd. ©REUTERS

Banken houden doorgaans roerende voorheffing in op het totale bedrag van de uitkering van buitenlandse bedrijven, ook al kan die gedeeltelijk belastingvrij zijn.

De Nederlandse onderneming TomTom  heeft dinsdag een kapitaalvermindering aangekondigd. Ze volgt met enkele dagen vertraging het voorbeeld van Akzo Nobel .

Het valt op dat Belgische banken en onlinemakelaars roerende voorheffing inhouden op de hele uitkering van Akzo Nobel, hoewel die wellicht gedeeltelijk belastingvrij is. Keytrade zal dat ook doen voor de kapitaalvermindering van TomTom, terwijl andere banken zich nog beraden.

Is roerende voorheffing verschuldigd bij een kapitaalvermindering?

'Een kapitaalvermindering was tot eind 2017 in beginsel volledig belastingvrij voor particuliere beleggers', zegt Denis-Emmanuel Philippe, fiscaal advocaat van het kantoor Bloom. 'Sinds begin 2018 is dat niet meer het geval omdat het fiscaal regime van kapitaalverminderingen is gewijzigd.'

'Een gedeelte van de kapitaalvermindering wordt voortaan toegerekend op de belaste reserves (bijvoorbeeld gereserveerde winsten) en is onderworpen aan de roerende voorheffing. Een ander gedeelte wordt toegerekend op het fiscaal kapitaal (geld dat de aandeelhouders inbrengen) en blijft onbelast.'

Waarom innen banken taks op de volledige kapitaalvermindering?

'Vaak is niet duidelijk of een kapitaalvermindering van een buitenlandse onderneming belastbaar is of niet, en om welk deel het dan gaat', zegt Rodolphe de Pierpont, woordvoerder van Febelfin, de federatie van de Belgische banken. 'Als geen duidelijkheid bestaat, innen de banken roerende voorheffing op het volledige bedrag van de uitkering, conform de wettelijke principes.'

Je kan argumenteren dat er de facto een belemmering van het kapitaalverkeer in Europa is
Denis-Emmanuel Philippe
Fiscaal advocaat Bloom

De Pierpont merkt op dat de banken verplicht zijn de roerende voorheffing in te houden. 'De banken moeten de roerende voorheffing ook snel doorstorten aan de fiscus. We kunnen geen grondige analyse maken voor alle transacties, vaak ook door een gebrek aan relevante informatie.'

Philippe bevestigt dat het voor een bank bijna onmogelijk is vast te stellen welk deel van een kapitaalvermindering belastbaar is, omdat de bank de relevante informatie van de buitenlandse vennootschap niet krijgt. Die duidelijkheid is er wel voor Belgische kapitaalverminderingen. 'Belgische ondernemingen communiceren sinds de wetswijziging of een kapitaalvermindering onderworpen is aan roerende voorheffing', zegt de onlinebank Binck.

Wat gebeurt als een bank te veel taks int?

'Als een belastingplichtige niet akkoord gaat met de door de bank ingehouden roerende voorheffing, kan hij een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de bevoegde adviseur-generaal', zegt Francis Adyns, woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën. 'Dat moet gebeuren binnen een termijn van vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de roerende voorheffing is gestort.'

Maar Philippe waarschuwt voor overdreven optimisme. 'Volgens mij hebben zulke bezwaarschriften weinig kans op slagen, omdat beleggers vaak niet in staat zijn aan te tonen dat een deel van de kapitaalvermindering niet belastbaar is. De beleggers zijn in de praktijk spijtig genoeg even slecht geïnformeerd als de bank.'

Wat moet een belegger doen als een buitenlandse bank geen taks int?

Adyns bevestigt dat buitenlandse banken geen Belgische roerende voorheffing moeten inhouden op kapitaalverminderingen. In dat geval moet de belastingplichtige het belastbare inkomen aangeven in de personenbelasting. De Nederlandse onlinemakelaar Degiro heeft bijvoorbeeld vorig jaar op de kapitaalvermindering van het chipbedrijf ASMI geen taks geïnd.

Discrimineert België buitenlandse beleggingen?

Nee, zegt de fiscus. De wetgeving is dezelfde voor kapitaalverminderingen van Belgische en buitenlandse vennootschappen. Philippe is het daar niet helemaal mee eens. 'Je kan argumenteren dat er de facto een  belemmering van het kapitaalverkeer in Europa is. Dat moet grondig worden onderzocht, maar het kan een mogelijke piste zijn voor een juridische procedure.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud