Belg bezit gemiddeld 118.000 euro

Belgen blijven ondanks de bodemrentes driftig sparen. ©iStock

Het vermogen van de Belgen is in de eerste jaarhelft aanzienlijk gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt de studiedienst van ING in haar jaarlijkse 'Vermogen Focus'.

In het eerste kwartaal van 2019 bezat een doorsnee gezin gemiddeld 273.000 euro. Dat is een stijging van 3,6 procent ten opzichte van 2018. Toen lag het gemiddelde gezinsvermogen op 266.000 euro. 2018 gold als een slecht jaar. Het slechte beursklimaat leidde toen tot de eerste collectieve verarming van de Belgen in tien jaar tijd.

Het beursherstel in de eerste jaarhelft van 2019 heeft een deel van die daling goedgemaakt. Eind maart bedroeg het totale vermogen 1.354 miljard euro. In nominale termen is dat een nieuw record.

ING rekende ook het gemiddelde vermogen per Belg uit omdat het aantal klassieke gezinnen jaar na jaar kleiner wordt en die dus minder als richtgraad gelden. De studiedienst komt uit op een gemiddeld vermogen per Belg van 118.000 euro.

Spaarboekjes

Bijna een derde van het financiële vermogen (32%) bestaat uit zicht- en spaarrekeningen en cash, wat overeenstemt met gemiddeld 37.500 euro per inwoner of 86.600 euro per gezin. Het aandeel van liquiditeiten in het financiële vermogen is nog nooit zo hoog geweest. De lage rentes kunnen de spaarlust van de Belgen dus niet temperen. Best opmerkelijk als je weet dat geen enkele gereglementeerde spaarrekening die momenteel beschikbaar is in België een hoger rendement oplevert dan de inflatie.

Obligaties

Een van de grote trendbreuken van de afgelopen jaren is dat de gezinnen steeds minder interesse tonen in obligaties. In 1992 werd meer dan 30 procent van het vermogen van de Belgen nog belegd in obligaties, maar sindsdien is dat cijfer gedaald, tot 10 procent in 2008 en tot een magere 3 procent in het eerste kwartaal van 2019.

Schulden

De schuldenlast van de gezinnen blijkt fors toegenomen. In het eerste kwartaal van 2019 bedroeg de gezamenlijke schuldenlast van de Belgen 294 miljard euro, of 59.300 euro per gezin. Dat is te wijten aan de sterke toename van het aantal hypotheekleningen.

59.300 euro
Schuldenlast
In het eerste kwartaal van 2019 bedroeg de schuldenlast van de Belgen 59.300 euro per gezin.

Die groeiende schuldenlast houdt risico's in, waarschuwt ING. De gezinnen met schulden zijn namelijk niet noodzakelijk de gezinnen die ook over de meeste activa beschikken. 34,5 procent van de Belgische gezinnen heeft op dit moment een hypothecair krediet. Maar bij de min-55-jarigen is dat meer dan de helft en bij de 55-plussers is dat minder dan een derde, terwijl die laatste categorie gemiddeld een groter vermogen bezit dan de jongere groepen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n