Advertentie
netto

Belg gebruikt minder cash dan Europees gemiddelde

©Jacq, Evelyne

In België betalen consumenten 63 procent van het aantal aankopen met cash.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft voor het eerst een studie gepubliceerd over het betalingsverkeer van consumenten in winkels. De resultaten tonen aan dat een cashloze samenleving nog niet voor morgen is. In de eurozone gebruiken consumenten bij 79 procent van de transacties cash. Voorts betalen zij 19 procent van hun aankopen met een betaalkaart en 2 procent met een ander betaalmiddel.

Maar er bestaan grote verschillen tussen de landen van de eurozone. In Malta (92 procent), Griekenland en Cyprus (elk 88 procent) gebruiken consumenten het vaakst cash. Ook in Duitsland (80 procent) is cash erg populair. In Nederland (45 procent), Estland (48 procent) en Finland (54 procent) gebruiken consumenten relatief weinig cash om aankopen te betalen.

Zoals verwacht is de waarde van cashbetalingen gemiddeld kleiner dan betalingen die gebeuren met een betaalkaart. Het aandeel van cash in de waarde van alle betalingen bedraagt 54 procent in de eurozone en 32 procent in België. In ons land zijn cashbetalingen boven 3.000 euro verboden.

Grote biljetten

Opvallend is dat mannen relatief meer cash gebruiken als betaalmiddel dan vrouwen. Het scholingsniveau heeft weinig invloed op het gebruik van cash. 40-plussers gebruiken meer cash dan jongeren.

De studie leert ook dat dat Europeanen cash niet alleen gebruiken als betaalmiddel. 24 procent van de inwoners van de eurozone houdt thuis of in een kluis als reserve of als alternatieve vorm van sparen een hoeveelheid cash aan. In België doet slechts 19 procent van de bevolking dat.

Bovendien gebruiken meer mensen dat verwacht grote bankbiljetten. 19 procent van de inwoners van de eurozone had de jongste twaalf maanden minstens één keer een biljet van 200 of 500 euro op zak. In België was dat 22 procent.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud