Belgen sparen meest in elf jaar

De coronacrisis doet de consumptie van de Belgische gezinnen sterk dalen en het sparen fors stijgen.

De Belgen hebben in het eerste kwartaal 19,1 procent van hun inkomen gespaard, tegenover 12,7 procent in het vierde kwartaal van 2019. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Sinds het eerste kwartaal van 2009, toen ons land en een groot deel van de wereld worstelden met een financiële crisis, hebben de gezinnen nooit een zo groot deel van hun inkomen opzijgezet.

De sluiting van de niet-voedingwinkels deed de consumptie met 6 procent dalen.

De consumptie van de gezinnen zakte met 6 procent omdat de niet-voedingswinkels midden maart werden gesloten om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het beschikbaar inkomen daarentegen groeide met 1,4 procent. De sterke stijging van de sociale uitgaven, zoals uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, compenseerde ruimschoots de daling van de lonen en de vermindering van het gemengd inkomen van zelfstandigen.

Woningbouw

De Nationale Bank gebruikt een ruime definitie van sparen. Ze houdt niet alleen rekening met vers geld op spaarboekjes of de aankoop van beleggingsproducten, zoals aandelen en obligaties. Ook de uitgaven voor nieuwbouw en renovatie van woningen worden meegeteld.

De investeringen in nieuwbouw en renovatie daalden met 5,5 procent. Dat betekent dat vooral het financiële sparen is toegenomen. De Belgen kochten in het eerste kwartaal voor een recordbedrag van 3,5 miljard euro beursgenoteerde aandelen. Ze parkeerden ook meer geld op zicht- en spaarrekeningen en kochten veel beleggingsfondsen.

Begrotingstekort verviervoudigt

Terwijl de gezinnen meer sparen moet de overheid meer geld lenen. Het begrotingstekort steeg in het eerste kwartaal naar 6,1 procent van het bruto binnenlands product, tegenover 1,5 procent in het vierde kwartaal van 2019.

De lockdown deed vooral de opbrengst van de indirecte belastingen dalen.
Nationale Bank

De verviervoudiging van het deficit is te wijten aan de coronacrisis. Vooral de indirecte belastingen leverden minder op, omdat de lockdown de opbrengst van de btw en accijnzen fors deed dalen. Ook de directe belastingen en sociale bijdragen brachten minder op. De inkomsten uit registratierechten vielen terug na de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen. Tegelijk stegen de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht voor zelfstandigen en hinderpremies.

Nu al staat vast dat de lockdown in het tweede kwartaal een nog grotere invloed had op de consumptie en het sparen van de gezinnen en op de overheidsfinanciën. De niet-voedingswinkels mochten pas op 11 mei hun deuren heropenen en de cafés en resturants op 8 juni.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud