België bespaart miljoen per jaar dankzij groene obligatie

Het grootste deel van de opbrengst van de groene obligatie gaat naar de NMBS en Infrabel. ©BELGAIMAGE

De rente op een groene staatsobligatie is lager dan die op een gewone staatsobligatie.

Als de schatkist deze week een gewone staatsobligatie had uitgegeven in plaats van een groene obligatie, dan was de rente 2,5 basispunten hoger geweeest. Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt, die verwijst naar een analyse van het Federaal Agentschap van de Schuld.

De eerste Belgische groene staatsobligatie met een looptijd van 15 jaar en een brutorendement van 1,29 procent haalde 4,5 miljard op. Dat betekent dat de rentelasten elk jaar 1,125 miljoen euro lager liggen. Over de hele looptijd van 15 jaar loopt de besparing op tot 16,9 miljoen.

Groene obligaties financieren de overgang naar een duurzame economie door te investeren in bijvoorbeeld proper transport en hernieuwbare energie. In België gaat de opbrengst vooral naar de werking en investeringen van de NMBS en Infrabel.

‘Groene obligaties spreken niet alleen klassieke investeerders aan maar ook investeerders met groene mandaten’, signaleert Jean Deboutte, directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld. ‘Die investeerders zeggen dat er te weinig aanbod is van groene obligaties.’ Die schaarste drukt de rente.

De belangrijkste kopers van de groene staatsobligatie waren fondsbeheerders (33%), centrale banken en andere overheidsinstellingen (26%) en pensioenfondsen (16%).

De grootste kopers waren afkomstig uit de eurozone buiten België (49%), andere landen van de Europese Unie (23%) en Azië (12%). Belgische beleggers tekenden in voor 184 miljoen euro of 4,1 procent. Onder meer Candriam Belgium, Degroof Petercam Asset Management en KBC kochten groene staatsobligaties.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect