Centrale banken vinden markten te optimistisch

©BELGAIMAGE

De bank van de centrale banken zegt dat de beurzen en markten van bedrijfsobligaties teveel vooruitlopen op het economisch herstel.

Het is een opmerkelijke vaststelling, maar het monetair beleid kan blijkbaar ook te succesvol zijn. Dat laat de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) doorschemeren in haar jaarverslag.

In het bijzonder de aandelenkoersen hebben zich losgekoppeld van de zwakkere reële economie.
Jaarverslag Bank voor Internationale Betalingen

'Het succes van de centrale banken in het kalmeren van de markten en het opkrikken van het vertrouwen heeft geleid tot wat marktexuberantie', zegt de BIB. 'In het bijzonder de aandelenkoersen en de renteverschillen tussen bedrijfs- en staatsobligaties lijken zich te hebben losgekoppeld van de zwakkere reële economie. Dit lijkt meer op een wapenstilstand dan op een vredesakkoord.'

Verscheidene economen hebben al onderstreept dat de recente remonte van de beurzen teveel anticipeert op een economische heropleving. Maar het is de eerste keer dat centraal bankiers zo duidelijk die boodschap verkondigen. In de raad van bestuur van de BIB zetelen 's werelds belangrijkste centrale bankiers, onder wie Jerome Powell en Christine Lagarde.

Faillissementen

Agustin Carstens, directeur-generaal van de Bank voor Internationale Betalingen. ©Bloomberg

Het valt ook op dat de BIB het woord 'exuberantie' gebruikt. Het doet denken aan de 'irrationele exuberantie' waarvoor Alan Greenspan, de voormalige voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, in december 1996 waarschuwde.

De BIB onderstreept dat de coronacrisis nog niet voorbij is. Na de fase van de illiquiditeit staat nu de fase van de insolventie en faillissementen van bedrijven voor de deur. Maar het verslag merkt op dat de ondersteuning van de solvabiliteit van de bedrijven een taak is voor het begrotingsbeleid, dus voor de regeringen.

De massale geldcreatie door de centrale banken leidt voorlopig niet tot een stijging van de inflatie. Integendeel, de daling van de olieprijs, de vermindering van de consumptie en de stijging van het sparen hebben de inflatie doen dalen.

Monetaire financiering

De BIB beklemtoont dat er geen reden is voor zelfgenoegzaamheid. Zij vreest dat de pandemie zal leiden tot een forse stijging van de overheidsschuld, grotere greep van de overheid op de economie en afbouw van de globalisering. In zo'n omgeving zullen de bedrijven en de productiefactor arbeid meer macht hebben om prijzen en lonen te verhogen.

Ooit komt de inflatie terug
Agustin Carstens
Directeur-generaal Bank voor Internationale Betalingen

'Ooit komt de inflatie terug', waarschuwt Agustin Carstens, topman van de BIB. 'Wegens de sterke stijging van de overheidsschuld zullen veel stemmen vragen om de rente artificieel laag te houden en toe te laten dat inflatie als een taks de reële waarde van de schuld vermindert. Om prijsstabiliteit te handhaven is het cruciaal dat de centrale banken onafhankelijk blijven om hun mandaat te vervullen.' De BIB vreest dat er spanningen zullen ontstaan tussen de regeringen en centrale banken wanneer de inflatie over enkele jaren stijgt.

De BIB is het niet eens met recente pleidooien voor monetaire financiering: centrale banken drukken geld en maken het over aan regeringen om de kosten van de crisis te betalen. 'Monetaire financiering kan het vertrouwen in de centrale banken aantasten. Dat zou een hoge prijs zijn voor het nastreven van een vluchtige stijging van de economische activiteit op korte termijn. De geloofwaardigheid van centrale banken gaf hen tijdens de recente crisis ruimte om 'rode lijnen' te overschrijden en zo het financieel systeem en de economie te stabiliseren. Het is meer dan ooit nodig het begrotingsbeleid op een houdbaar pad te houden door tijdig te saneren.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud