Draghi verwacht ook in 2018 hoge groei

Mario Draghi: 'De werkloosheid daalde naar het laagste peil sinds januari 2009.' ©REUTERS

De Europese Centrale Bank (ECB) is optimistisch over de economie maar is niet van plan haar stimulusprogramma snel stop te zetten.

De eurozone heeft een goed 2017 achter de rug. Dat is kort samengevat de boodschap van voorzitter Mario Draghi in het jaarverslag van de Europese Centrale Bank (ECB). 'In 2017 groeide de economie met 2,5 procent. Dit kwam neer op de sterkste groei in tien jaar en de breedst gedragen groei in 20 jaar.'

Er zijn 7,5 miljoen banen gecreëerd sinds medio 2013, waardoor alle banen die tijdens de crisis verloren zijn gegaan, werden gecompenseerd.
Mario Draghi
ECB-voorzitter

Dankzij de stevige groei zette het herstel van de arbeidsmarkt door. Draghi merkt op dat de werkgelegenheid een recordhoogte bereikte. 'Er zijn 7,5 miljoen banen gecreëerd sinds medio 2013, waardoor alle banen die tijdens de crisis verloren gingen, werden gecompenseerd. De werkloosheid daalde naar het laagste peil sinds januari 2009.'

De groei van de economie en werkgelegenheid is volgens Draghi in belangrijke mate te danken aan de ECB. 'Net als de vorige jaren speelde het monetair beleid een sleutelrol in dit verhaal van herstel en convergentie.'

Parttimers

Draghi geeft wel toe dat de evolutie van de inflatie minder gunstig was dan die van de reële economie. De inflatie bleef met 1,5 procent lager dan de doelstelling van minder dan maar dicht bij 2 procent. 'De binnenlandse prijsdruk bleef zwak en de onderliggende inflatie vertoonde geen tekenen van een duurzame opwaartse ontwikkeling.'

De officiële werkloosheidsgraad is gedaald, maar het aantal parttimers die graag meer uren zouden werken en het aantal ontmoedigde werklozen zijn na de recessie toegenomen.
Mario Draghi
ECB-voorzitter

De inflatie blijft te laag omdat de economie van de eurozone haar productiemogelijkheden nog niet volledig benut. 'De officiële werkloosheidsgraad is gedaald, maar het aantal parttimers die graag meer uren zouden werken en het aantal ontmoedigde werklozen zijn na de recessie toegenomen.'

Optimistisch

Draghi is wel optimistisch over de groeivooruitzichten. 'We verwachten dat het tempo van de economische groei in 2018 krachtig zal blijven.' Maar over de inflatie is hij voorzichtiger. 'Hoewel wij erop blijven vertrouwen dat de inflatie zich op de middellange termijn in de richting van ons doel zal ontwikkelen, zijn er nog steeds onzekerheden over de mate van onbenutte capaciteit in de economie.'

Daarom is de ECB niet van plan snel haar stimulusbeleid stop te zetten. 'Om te bereiken dat de inflatie naar onze doelstelling terugkeert, blijft het noodzakelijk een geduldig, standvastig en voorzichtig beleid te voeren.'

30 miljard
staatsobligaties
De ECB koopt nog minstens tot en met september elke maand voor 30 miljard euro staatsobligaties en ander schuldpapier.

De ECB koopt nog minstens tot en met september elke maand voor 30 miljard euro staatsobligaties en ander schuldpapier. Ze belooft ook dat ze de rente pas zal verhogen geruime tijd nadat de obligatieaankopen zijn stopgezet. Economen verwachten dat de ECB pas in het eerste of tweede kwartaal van 2019 de rente optrekt.

Draghi onderstreept dat de neveneffecten van het soepel monetair beleid beperkt zijn. Hij zegt dat de houdbaarheid van de schuld verbetert dankzij de sterke groei. 'De schuldgraad van zowel de bedrijven als de gezinnen daalde naar het niveau van begin 2008.'

Gezondere banken

Ook de gezondheid van de banken verbetert. Het percentage niet-renderende leningen is gedaald van 8 procent van de totale kredietportefeuille in 2014 naar 5,2 procent in het derde kwartaal van 2017. Maar Draghi onderstreept dat dat percentage verder moet dalen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud