ECB bezorgd over tragere groei

Mario Draghi tijdens de persconferentie in Frankfurt. ©EPA

De Europese Centrale Bank (ECB) geeft toe dat de groei zwakker en de groeivooruitzichten slechter zijn dan verwacht. Maar ze vindt het te vroeg om haar beleid bij te sturen.

ECB-voorzitter Mario Draghi stond donderdag voor een moeilijke evenwichtsoefening op de persconferentie na de vergadering van de raad van bestuur. Enerzijds moest hij aantonen dat de ECB voldoende aandacht heeft voor de afkoeling van de economie. Anderzijds moest hij proberen de markten gerust te stellen dat de angst voor een recessie overdreven is.

Draghi stak niet onder stoelen of banken dat de ECB ontgoocheld is over de groeivertraging. 'De jongste cijfers waren opnieuw slechter dan verwacht door een zwakkere buitenlandse vraag en specifieke factoren, zoals de problemen van de Duitse autosector.' 

De ECB-voorzitter verwees ook naar de geopolitieke onzekerheid, het dreigende protectionisme, de groeivertraging in China en de volatiliteit op de financiële markten. Bovendien verslechteren de economische vooruitzichten en groeit de onzekerheid, zei hij. 'De groei zal ook in de nabije toekomst wellicht zwakker zijn dan verwacht.' 

Draghi gaf toe dat de bestuurders verdeeld zijn over de verwachte duur van de groeivertraging. 'Sommigen hebben vertrouwen in het beleid en denken dat de groeivertraging in China niet lang zal duren, dat de handelsconflicten zullen verminderen, en dat de impact van de brexit beperkt blijft. Anderen merken op dat de groeivertraging al enkele kwartalen duurt en dat de risico's niet snel zullen verdwijnen.'

Geen extra stimuli

Maar de ECB-voorzitter beklemtoonde dat de angst voor een recessie overdreven is. 'De bestuurders zijn het erover eens dat het risico op een recessie in de eurozone als geheel laag is.' Later voegde eraan toe dat het risico ook in Duitsland en Italië beperkt is.

Er zijn volgens Draghi verscheidene redenen waarom de economie blijft groeien. 'De financiële omgeving blijft erg gunstig, de ontwikkeling van de arbeidsmarkt is positief, de stijging van de lonen versnelt en de energieprijzen dalen. Omdat de bedrijfswinsten onder druk staan, is het een kwestie van tijd voor de hogere lonen leiden tot meer inflatie.'

Daarom kondigt de ECB voorlopig geen extra stimuli aan. Draghi: 'De focus van de vergadering was een beoordeling van de economische toestand. Welke gevolgen die beoordeling heeft voor het beleid werd niet besproken.' Een eventuele bijsturing van het monetair beleid komt wellicht wel aan bod op de vergadering van begin maart. Dan zullen de nieuwe economische vooruitzichten van de ECB de bestuurders meer houvast geven.

Kredieten aan banken

Een van de mogelijke maatregelen is een nieuwe ronde van goedkope langlopende kredieten aan de banken (TLTRO's). Die kredieten tegen een negatieve rente belonen banken die hun kredietverlening verhogen. Verscheidene bestuurders van de ECB brachten zulke kredieten ter sprake, maar de ECB nam nog geen beslissing.

De ECB herhaalt dat ze de rente minstens tot en met het einde van de zomer handhaaft op een historisch laag peil. Economen verwachten de eerste renteverhoging in oktober. De rentetermijnmarkt daarentegen ziet de eerste renteverhoging pas begin 2020.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud