ECB dient Duitse opperrechters van antwoord

Christine Lagarde, de voorzitster van de ECB ©REUTERS

In haar notulen van de rentevergadering van 4 juni verdedigt de Europese Centrale Bank (ECB) zich tegen de het Duits grondwettelijk hof. Ze stelt daarmee haar massale opkoopprogramma’s veilig.

Het Duits grondwettelijk hof oordeelde in mei dat de stimulusprogramma’s van de ECB, in het bijzonder het massaal opkopen van obligaties, disproportioneel en ongeoorloofd waren. De ECB repliceert nu dat het opkopen van schulden in 2015 en het nieuwe noodplan van 2020 om de impact van de coronacrisis te lenigen – het zogenaamde PEPP of ‘pandemic emergency purchase programme’ -  ‘proportionele maatregelen’ zijn om de economie te helpen. Ze laten bovendien toe om de doelstelling van prijsstabiliteit na te streven met ‘voldoende’ garanties.

De ECB had van de Duitse rechters drie maanden de tijd gekregen om hen van antwoord te dienen. Zoniet zouden zij mogelijk de Bundesbank verbieden om deel te nemen aan de steunprogramma’s van de ECB. Zonder de deelname van de grootste economie van de eurozone zouden die programma’s veel van hun kracht verliezen.

‘Het ziet er naar uit dat de ECB een elegante manier heeft gevonden om de controverse met het Duits grondwettelijk hof te beëindigen’, zegt ING-econoom Carsten Brzeski in een commentaar. Hij wijst er op dat Philip Lane, de hoofdeconoom van de ECB, de voorbije dagen al heel wat uitleg had gegeven en argumenten had aangereikt voor de stimulusmaatregelen die de bank sinds het begin van de coronacrisis heeft genomen.

‘De notulen van vandaag zijn duidelijk een poging om de zorgen (van het Duits grondwettelijk hof, red.) weg te nemen, zonder dat met zoveel woorden te zeggen’, aldus Brzeski. Tijdens de persconferentie na de rentevergadering van juni legde ECB-voorzitster Christine Lagarde meer nadruk dan gewoonlijk op lage inflatie, deflatoire risico’s en de noodzaak om in overeenstemming met het mandaat van de ECB te handelen, merkt hij op. 

‘De notulen van vandaag en Lanes eerdere opmerkingen hebben nu het probleem van het gebrek aan proportionele analyse opgelost.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud