ECB gaat tweede coronagolf te lijf met extra stimulus

ECB-voorzitster Christine Lagarde. ©REUTERS

De Europese Centrale Bank (ECB) pompt 500 miljard euro extra in de economie en helpt de banken met bijkomende ultragoedkope leningen.

Zoals verwacht heeft de ECB donderdag een pakket maatregelen aangekondigd om de Europese economie nog meer te ondersteunen. 'De opflakkering van het aantal besmettingen en de beperkende maatregelen hebben een significante, negatieve impact op de economische activiteit', zei ECB-voorzitster Christine Lagarde op een persconferentie. 'We verwachten dat de economische activiteit in het vierde kwartaal met 2,2 procent daalt.'

De inflatie blijft nog minstens drie jaar te laag.

Ook volgend jaar wordt volgens Lagarde nog moeilijk. 'Nieuwe opflakkeringen van de pandemie zijn niet uitgesloten. We verwachten groepsimmuniteit tegen het einde van 2021.' De ECB voorspelt dat de economische activiteit pas in 2022 weer het niveau van voor de pandemie bereikt. Ze ziet de inflatie geleidelijk stijgen van 0,2 procent in 2020 naar 1,4 procent in 2023. De inflatie blijft dus nog minstens drie jaar lager dan de doelstelling van'minder dan maar dicht bij 2 procent'.

Om de economische groei en inflatie op te krikken neemt de ECB verscheidene maatregelen. Ze verhoogt de geplande obligatieaankopen via haar pandemieprogramma met 500 miljard euro naar 1.850 miljard, hoewel ze nog maar 718 miljard heeft uitgegeven. De looptijd van het aankoopprogramma wordt met negen maanden verlengd tot maart 2022.

Meer leningen tegen -1 procent

Lagarde merkte op dat het nog niet zeker is dat de ECB effectief 1.850 miljard zal spenderen. 'Als we de financieringsvoorwaarden gunstig kunnen houden zonder de enveloppe volledig uit te putten, zullen we de enveloppe misschien niet volledig gebruiken. Omgekeerd kunnen we de enveloppe ook verhogen.' Doorslaggevend voor de ECB is dat de marktrente en de rente van bankkredieten laag blijven. Als de ECB de volledige enveloppe uitput, stijgt haar balanstotal boven 8.000 miljard euro.

We zullen de enveloppe misschien niet volledig gebruiken.
Christine Lagarde
Voorzitster ECB

Voorts krijgen de banken langer steun. Zij kunnen bij de ECB tot eind 2021 geld blijven lenen tegen een rente van -1 procent als ze hun kredietverlening op peil houden. Die negatieve rente, die een subsidie is voor de banken, blijft van kracht tot juni 2022.

De hulp aan de banken moet garanderen dat bedrijven en gezinnen voldoende geld kunnen lenen tegen lage rente. 'De banken hebben hun kredietvoorwaarden verstrakt', signaleerde Lagarde. De ECB vreest dat strengere criteria voor de goedkeuring van kredietaanvragen het economisch herstel afremmen.

Geen nieuwe bazooka

'De ECB presenteerde geen grote nieuwe bazooka maar een evenwichtige en weloverwogen verlenging van goed bekende instrumenten', zegt Carsten Brzeski, hoofd macro-economie van ING. 'Maar de inflatieprognoses geven aan dat meer actie nodig is om de inflatiedoelstelling te halen.'

De ECB liet ook doorschemeren dat ze niet gelukkig is met de recente stijging van de euro. Lagarde: 'De stijging van de euro speelt een belangrijke rol en oefent een neerwaartse druk uit op de prijzen. We zullen de wiselkoers van de euro van nabij blijven opvolgen.'

De valutamarkt was niet onder de indruk van de bezorgdheid van Lagarde. De euro steeg na de publicatie van het rentebesluit, omdat de ECB de extra enveloppe van 500 miljard misschien niet volledig zal gebruiken. De eenheidsmunt klom boven 1,21 dollar en noteert daarmee net niet op het hoogste peil in meer dan twee jaar. De duurdere euro woog tijdelijk op de Europese beurzen en de langetermijnrente steeg lichtjes.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud