ECB luistert naar bezorgdheid over lage rente en klimaat

ECB-voorzitster Christine Lagarde. ©REUTERS

'De bevolking moet begrijpen wat we doen.' Dat zegt de Europese Centrale Bank (ECB), die voor het eerst uitgebreid in dialoog gaat met de sociale partners en andere organisaties.

De Europese werkgeversorganisatie, vakbondsfederatie, milieubewegingen en sociale, culturele en consumentenorganisaties kregen woensdag de kans vragen te stellen over het monetair beleid en suggesties te doen aan ECB-voorzitster Christine Lagarde en hoofdeconoom Philip Lane. Die dialoog onder de hoofding 'De ECB luistert' kadert in de evaluatie van de strategie die de centrale bank in januari heeft gelanceerd.

De ECB verzamelt commentaren, verwachtingen en frustraties.
Christine Lagarde
Voorzitster ECB

'De ECB verzamelt commentaren, standpunten, verwachtingen, frustraties en wensen', zei Lagarde bij het begin. 'De bevolking moet de centrale bank begrijpen en de centrale bank moet de bevolking begrijpen', voegde Lane eraan toe. Het is de eerste keer dat de ECB zo uitgebreid van gedachten wisselt met het middenveld.

Kritiek

Zoals verwacht kwamen bekende kritische geluiden aan bod. 'Door het beleid van de ECB is de opbrengst van spaargeld lager dan de inflatie en zelfs lager dan nul', zei Guillaume Prache van Better Finance, de organisatie die de belangen van spaarders en beleggers verdedigt. 'De ECB bevoordeelt de banken ten koste van de spaarders en offert de middenklasse op.'

Een renteverhoging zou de werkloosheid doen stijgen.
Philip Lane
Hoofdeconoom ECB

Lane zei dat de wereld is veranderd. 'Er wordt meer gespaard en minder geïnvesteerd. Wereldwijd is een lage rente nodig. Zeggen dat de lage rente alleen een keuze van de ECB is, klopt niet. Als we de rente zouden verhogen, zou de werkloosheid stijgen.' De hoofdeconoom betwistte dat de ECB de banken bevoordeelt. 'De banken hebben kritiek op de lage rente.'

Klimaatverandering

De klimaatverandering kwam uitgebreid aan bod. Greenpeace en Sustainable Finance vroegen de ECB om bij de aankoop van bedrijfsobligaties de marktneutraliteit te schrappen. Dat betekent dat Frankfurt meer obligaties van milieuvriendelijke bedrijven moet kopen en minder of geen van vervuilende ondernemingen. De milieubeweging wil zo de uitstoot van broeikasgassen helpen beperken.

Nu koopt de ECB in verhouding tot het uitstaande bedrag evenveel obligaties van milieuvriendelijke als van vervuilende bedrijven. De werkgeversorganisatie Business Europe wil de marktneutraliteit handhaven en is het niet eens met de milieubeweging. Lagarde zei dat de ECB haar aankoopprogramma van obligaties zal evalueren, maar ze deed geen concrete beloften.

De ECB herbekijkt ook haar inflatiedoelstelling. Een van de vragen is of de centrale bank ook rekening moet houden met de vastgoedprijzen. De inflatiecijfers doen dat nu niet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud