'ECB maakt pensioenproblematiek alleen maar erger'

Philip Neyt, de voorzitter van PensioPlus. ©BELGA

Philip Neyt, de voorzitter van de Belgische vereniging van bedrijfspensioenfondsen, raadt de Europese Centrale Bank (ECB) aan grondig te kijken naar de gevolgen van haar beleid.

Volgens de beroepsvereniging PensioPlus behaalden de bedrijfs-en sectorpensioenfondsen (tweede pijler) in België een gemiddeld rendement van 8,5 procent in het eerste halfjaar. We spraken met voorzitter Philip Neyt in de marge van een persconferentie.

U wilt dat de koopkracht van pensioenspaarders gegarandeerd blijft. Is dat realistisch als de rentes blijven dalen?

8,5%
Belgische pensioenfondsen
De Belgische pensioenfondsen haalden gedurende de eerste 6 maanden van 2019 gemiddeld 8,5 procent rendement.

Philip Neyt: 'Volgens mij zal de inflatie in de komende jaren ongeveer 1,75 procent zijn. Dat betekent dus dat onze rendementen op lange termijn hoger moeten zijn dan dat percentage. Ik denk zeker dat het te doen is. Sterker nog: als ik niet dacht dat het te doen was, dan had ik hier niet gestaan. Want je gaat een arbeider echt niet overtuigen om zijn geld in een pensioenfonds te stoppen als je hem zegt dat het niet helemaal zeker is dat zijn koopkracht gegarandeerd is. Zo iemand moet dat geld 40 jaar lang missen en kan het nu ook goed gebruiken. Die gaat dat dus alleen maar doen als hij er een goede pensioendeal voor terugkrijgt.'

'Daarnaast is het ook funest voor het vertrouwen als je deze belofte niet houdt. Dat zie je in Nederland. Daar puilen de pensioenfondsen uit van het geld. Maar door de lagere rekenrente die pensioenfondsen daar van de wetgever moeten hanteren zijn de dekkingsgraden bij deze pensioenfondsen gedaald. Hierdoor zijn zij genoodzaakt om mensen te korten op hun pensioen. Dat is natuurlijk niet uit te leggen aan de man in de straat. Het bizarre is dan ook dat de mensen in Nederland - ondanks hun goede pensioensysteem - zelf geen vertrouwen hebben in hun eigen pensioen. Aan het vertrouwen moet je mijns inziens niet morrelen en dus zou ik die pensioenen niet verlagen.'

U noemde op de persconferentie de politiek van de ECB procyclisch. Hoe bedoelt u dat?

3,9%
Reëel rendement van de afgelopen 30 jaar
De afgelopen 30 jaar was het gemiddelde reële rendement op Belgische pensioenfondsen 3,9 procent per jaar. Dit is het rendement na aftrek van inflatie.

Neyt: 'Ik bedoel dat in financiële zin. De huidige economische situatie - met alle onzekerheden rondom handelsconflicten en de brexit - doet de rente al van zichzelf dalen. Dat komt omdat beleggers in onzekere tijden risico's willen mijden. Als dan vervolgens de ECB ook nog eens de rente verlaagt en obligaties gaat opkopen, dan maakt ze het alleen maar erger.' 

'Als de monetaire autoriteit van plan is door te gaan op dezelfde voet, raad ik haar aan eerst eens grondig onderzoek te doen naar de neveneffecten van die handelswijze. Er is een directe correlatie tussen de rente op obligaties en de prestatie van levensverzekeraars. Ondertussen zie je dat iedereen nog altijd op die staatsobligaties duikt. Men blijft kopen, blijkbaar ook als de rentes sterk negatief zijn. Daarnaast dreigt die aanpak zeepbellen te veroorzaken op de aandelenmarkt. Het zou goed kunnen dat de nadelen niet opwegen tegen de voordelen.'

Door de lage rente wilt u de komende jaren minder investeren in klassieke obligaties en meer in infrastructuur. Hoe ziet u dat concreet?

Neyt: 'We zijn daar over aan het nadenken en kijken naar mogelijke partnerschappen. Dat is nodig omdat zelfs de grootste Belgische pensioenfondsen te klein zijn om op eigen houtje in infrastructuur te investeren. Dat is anders in Nederland. Daar zijn de pensioenfondsen erg groot en kunnen ze redelijk gespreid in infrastructuur beleggen. De péages in Frankrijk zijn bijvoorbeeld in handen van het Nederlandse APG. Dus als u naar het zuiden reist betaalt u voor de Nederlandse pensioenen. Hetzelfde geldt voor de parkings in bijna alle grote steden en de Londense watervoorziening. Dat levert de Hollanders mooie rendementen op.'

'Wij kunnen ook mooie rendementen halen als we samenwerken met anderen. Er is in België genoeg te investeren in infrastructuur. Sterker nog: eigenlijk heeft ons land een hele goede businesscase. België is heel dicht bevolkt, dus dat is bijzonder efficiënt. Als je hier een glasvezelnetwerk moet aanleggen naar elke Belg, dan is dat veel efficiënter dan in gelijk welk ander land. De mogelijkheden zijn er, we moeten er alleen nog gebruik van maken.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud