'ECB moet meer rekening houden met klimaat en ongelijkheid'

Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. ©BELGA

Organisaties van het Belgische middenveld vinden dat de Europese Centrale Bank (ECB) niet alleen mag focussen op prijsstabiliteit.

'De Nationale Bank luistert'. Onder die hoofding heeft de Belgische centrale bank vrijdag voor het eerst geluisterd naar wat een ruime waaier van sociale en andere organisaties denkt over het monetaire beleid, inflatie en de economie. Die bevraging is een onderdeel van de evaluatie van de monetaire beleidsstrategie van de ECB.

De ECB moet de aankoop van obligaties van vervuilende bedrijven stopzetten.
Benjamin Clarysse
Bond Beter Leefmilieu

Verscheidene organisaties beklemtoonden tijdens de onlinesessie dat de ECB haar mandaat ruimer moet interpreteren en meer aandacht moet hebben voor onder meer de klimaatverandering, ongelijkheid en werkgelegenheid. 'De ECB moet de aankoop van obligaties van vervuilende bedrijven stopzetten en meer groene obligaties kopen', zei Benjamin Clarysse van de Bond Beter Leefmilieu. De vakbonden ACV en ACLVB vinden dat de ECB alleen ultragoedkope kredieten (TLTRO's) aan banken mag verstrekken als dat geld wordt gebruikt voor de financiering van duurzame projecten.

Ongelijkheid

Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, reageerde voorzichtig. 'Is het onze rol tussen te komen in zoveel maatschappelijke debatten als onafhankelijke centrale bank?' De Nederlandse centraal bankier Klaas Knot, die deelnam aan de luistersessie, ging iets verder. 'Moet de ECB alleen nog groene obligaties kopen? We zullen dat met een 'open mind' bekijken.' Sommige centraal bankiers vinden dat de strijd tegen de klimaatverandering een zaak is voor de regeringen.

De lage rente stimuleert de werkgelegenheid en vermindert zo de inkomensongelijkheid.
Pierre Wunsch
Gouverneur Nationale Bank

Renaat Hanssens van het ACV merkte op dat het lagerentebeleid 'ongewenste vermogenseffecten' heeft. 'De huizenprijzen stijgen en het wordt moeilijker een gezinswoning te verwerven.' Knot gaf toe dat het monetaire beleid kan bijdragen tot meer vermogensongelijkheid. 'Maar de toegang tot de huizenmarkt is meer een vraagstuk voor de overheid. Dat moet de overheid corrigeren.' Knot en Wunsch onderstreepten wel dat de lage rente ook de werkgelegenheid stimuleert en zo de inkomensongelijkheid vermindert.

Enkele organisaties signaleerden dat de officiële inflatie niet voor iedereen een goede maatstaf is van de evolutie van hun levensduurte, omdat het consumptiepatroon verschilt van gezin tot gezin. Ze merken op dat sommige basisproducten flink duurder zijn geworden en dat de armste bevolkingsgroepen daarvan het slachtoffer zijn.

Lage rente

'De prijzen van voeding zijn sterk gestegen en we zijn bezorgd over de prijsstijging van sommige diensten, zoals een ziektekostenverzekering en bankkosten', zei Jean-Philippe Ducart van Test Aankoop. Robbe De Brandt van de Gentse vereniging van economiestudenten VEK verwees naar de stijgende prijzen van een kot en het openbaar vervoer. Met een kwinkslag voegde hij eraan toe: 'Als student moet ik ook vermelden dat de prijs van bier stijgt.'

De overtuiging leeft dat de overheid de winnaar is van het soepele monetaire beleid en de spaarder de verliezer.
Benjamin Granjé
Topman Vlaamse Federatie van Beleggers

De lage rente kwam meer dan eens in de discussie aan bod. 'Het monetaire beleid is te veel afgestemd op de overheid en schuldenaars', zei Benjamin Granjé, de afgevaardigd bestuurder van de Vlaamse Federatie van Beleggers. 'Het is te weinig op maat van de bevolking. De overtuiging leeft dat de overheid de winnaar is van het soepele monetaire beleid en de spaarder de verliezer.'

Maar lang niet iedereen is ongelukkig met de lage rente. Tijdens de luistersessie vroeg de Nationale Bank aan de deelnemers en aan het publiek dat online de sessie volgde hoe zij de lage rente beoordelen. 43 procent antwoordde eerder positief, 40 procent eerder negatief en 17 procent antwoordde neutraal of had geen mening. Knot reageerde teleurgesteld. '40 procent zegt dat ze slechter af zijn door het beleid van de ECB.' De sessie werd gevolgd door 314 mensen en daarvan antwoordden er 89 op alle onlinevragen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud