interview

'ECB moet nu knoop doorhakken over stimulus'

William De Vijlder, hoofdeconoom van BNP Paribas. ©Bloomberg

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft er geen belang bij om de beslissing over het einde van de obligatieaankopen uit te stellen tot 26 juli, zegt William De Vijlder, de hoofdeconoom van BNP Paribas.

De bestuurders van de ECB bespreken vandaag wanneer ze de aankoop van staats- en bedrijfsobligaties stopzetten. Maar het is niet duidelijk of de centraal bankiers vandaag al de knoop doorhakken of pas over zes weken. De Tijd vroeg aan De Vijlder wat hij verwacht.

Beslist de ECB vandaag over het einde van de stimulus?

William De Vijlder: 'Peter Praet, de hoofdeconoom van de ECB, heeft vorige week duidelijk gemaakt dat ze willen stoppen met QE, de aankoop van obligaties. De ECB heeft er belang bij de volledige beslissing vandaag mee te delen. Als ze wacht en de economische cijfers vallen de komende weken tegen, wat zal de ECB dan doen? Bovendien zijn de markten in juli minder liquide. Als je al beslist hebt om te stoppen, kan je dat het best meteen meedelen.'

'Je kan je afvragen wat het effect van nog meer obligatieaankopen is. In de huidige omstandigheden kan de ECB zeggen: we houden ermee op, maar niet meteen. De ECB zal wellicht het aankoopprogramma met drie maanden verlengen tot eind december, maar vanaf oktober het aankoopbedrag verminderen.' 

'De marktreactie zal afhangen van de 'guidance', de commentaar over het toekomstige rentebeleid. De boodschap van de ECB was dat ze de rente pas zal verhogen geruime tijd nadat de obligatieaankopen zijn stopgezet. Een mogelijke verrassing is dat de ECB daarover iets nieuws zegt.'

De kerninflatie blijft laag. Is de stimulus niet meer nodig?

De Vijlder: 'De kerinflatie zal stijgen. De daling van de werkloosheid heeft al geleid tot een sterkere stijging van de lonen. Bovendien worden bedrijven geconfronteerd met klimmende aankoopprijzen. Die zullen leiden tot een stijging van de kerninflatie.'

Is de groeivertraging verontrustend?

De Vijlder: 'We zijn vertrokken van zeer hoge niveaus in de tweede helft van 2017. De economische groei blijft hoger dan de potentiële groei (de maximale groei die niet leidt tot een stijging van de inflatie, red.).'

'Voor de consumptie zie ik geen enkel negatief element, behalve de stijging van de olieprijs. De hoge capaciteitsbenutting, de lage rente en de winstgroei stimuleren de bedrijfsinvesteringen. In de VS en in mindere mate in de eurozone is het begrotingsbeleid expansionistisch. De wereldeconomie draait goed en ondersteunt de wereldhandel.'

Maar het protectionisme neemt toe.

De Vijlder: 'De impact van het protectionisme op de groei is moeilijk te bepalen. In de VS publiceerde het National Bureau of Economic Research in februari een studie over de invloed van het protectionisme op de economie. Het besluit was dat protectionisme geen positieve gevolgen heeft voor het land dat de maatregelen treft en niet leidt tot een daling van het handelstekort.'

Vormt Italië een risico?

De Vijlder: 'Misschien moeten we de nieuwe regering wat krediet geven. Ze wil meer ruimte voor investeringen in infrastructuur. Waarom niet? Maar de onzekerheid is toegenomen. Het renteverschil tussen Italië en Duitsland blijft hoger dan een maand geleden, hoewel het de jongste dagen wat is teruggevallen.'

'Ook de 'spreads' (rentekloof tegenover Duitsland, red.) van Portugal en Spanje blijven hoger. Beleggers die Italiaanse staatsobligaties kopen om te profiteren van de hogere rente verkopen geen Duits overheidspapier. Zij verkopen andere obligaties uit de periferie. Daarom blijft ook de Portugese en Spaanse rente hoger.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect