Advertentie

ECB overweegt ingreep om renteleed banken te verzachten

ECB-voorzitter Mario Draghi. ©AFP

De Europese Centrale Bank (ECB) bestudeert wat de neveneffecten van de negatieve rente zijn voor de banken. Ze bekijkt of maatregelen nodig zijn om die effecten te milderen.

Twee weken na voorzitter Mario Draghi is nu ook de raad van bestuur van de ECB bereid om te bekijken of de negatieve depositorente problemen veroorzaakt voor de banken. 'We zullen bestuderen of het nodig is de neveneffecten van de negatieve rente op de kredietverlening van de banken te milderen', zei Draghi op een persconferentie. 'Er bestaat in de raad van bestuur een consensus maar geen unanimiteit dat verdere analyse wenselijk is.'

De banken van de eurozone betalen een strafrente van 0,4 procent als ze te grote cashoverschotten parkeren bij de ECB. Die negatieve depositorente kost de Europese banken ongeveer 7,5 miljard euro op jaarbasis.

Draghi signaleerde dat ook de aangekondigde langlopende leningen (TLTRO's) de banken kunnen helpen. 'De prijszetting van de nieuwe TLTRO's houdt rekening met de transmissie van het monetair beleid via de banken en de evolutie van de economische vooruitzichten.' Met transmissie bedoelt de ECB de wijze waarop het monetair beleid de reële economie beïnvloedt. In de eurozone spelen de banken daarbij een sleutelrol.

Overcapaciteit

Hoeveel extra zuurstof de banken zullen krijgen en wanneer is nog niet duidelijk. Draghi zei dat de raad van bestuur nog geen concrete maatregelen heeft besproken. 'De voorwaarden van de langlopende leningen zullen bij een van de volgende vergaderingen worden meegedeeld.' De volgende vergadering vindt plaats op 6 juni.

Bovendien beklemtoonde Draghi dat de banken niet teveel naar de ECB moeten kijken maar ook zelf maatregelen moeten treffen. 'De bankenmarkt in de eurozone is overbevolkt. Consolidatie is noodzakelijk. Er bestaat overcapaciteit als we kijken naar het aantal mensen en kantoren. Rationalisering is nodig.'

Bankaandelen

Beleggers reageerden ontgoocheld omdat de ECB voorlopig vaag blijft over de maatregelen die de banken moeten helpen. Daarom daalden de Belgische en Europese bankaandelen.

Over de economische conjunctuur blijft de ECB relatief somber. 'Wereldwijde tegenwind blijft wegen op de economische ontwikkelingen in de eurozone. De jongste cijfers blijven zwak, vooral die van de industrie. De tragere groei zal dit jaar wellicht nog wat langer duren.' Die uitspraken deden de euro en langetermijnrente lichtjes dalen. Draghi merkte wel op dat het risico van een recessie laag blijft.

Peter Praet

Op het einde van de persconferentie dankte Draghi hoofdeconoom Peter Praet, die voor het laatst de economische vooruitzichten toelichtte op de raad van bestuur en een voorstel deed over het gepaste beleid. 'Veel van wat ik zeg is gebaseerd op zijn werk. Ik wil mijn dank uitspreken.' Praet gaat op 31 mei met pensioen en wordt opgevolgd door Philip Lane, de gouverneur van de Ierse centrale bank.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud