ECB plaatst bijenkorven en vogelhuizen

De hoofdzetel van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. ©REUTERS

De Europese Centrale Bank wil met bijenkorven en vogelhuizen de biodiversiteit bevorderen.

Christine Lagarde, de voorzitster van de Europese Centrale Bank, probeert niet alleen het monetair beleid te vergroenen. Ze neemt ook andere opvallende maatregelen om het leefmilieu te verbeteren, blijkt uit het jaarverslag van de ECB.

'In 2020 voerde de ECB diverse activiteiten uit om de milieuprestaties van haar dagelijkse werking te verbeteren. Er werden bijenkorven, insectenhotels en vogel- en vleermuizenhuizen geïnstalleerd om de biodiversiteit op de ECB-campus te bevorderen. De beregeningsschema’s werden aangepast om het waterverbruik verder te verlagen.'

De ECB merkt op dat de pandemie heeft geleid tot minder zakenreizen. Ze bekijkt of ze ook op de lange termijn het aantal zakenreizen kan verminderen. Voorts wil de ECB ambitieuzere milieudoelstellingen vooropstellen om de klimaatverandering te bestrijden. Ze zal vanaf 2022 niet alleen verslag uitbrengen over haar milieuprestaties, maar over haar hele duurzaamheid.

De ECB probeert al tien jaar haar milieuprestaties te verbeteren. Tussen 2008 en 2019 verkleinde de koolstofvoetafdruk met 38 procent, ondanks een aanzienlijke toename van de werkplekken. In die periode werden de emissies per werkplek met 75 procent verlaagd, vooral door een daling van het energieverbruik, de aankoop van hernieuwbare elektriciteit en minder woon-werkverkeer.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud