ECB legt bal in kamp van regeringen

ECB-voorzitster Christine Lagarde. ©AFP

De Europese Centrale Bank probeert met hulp aan de banken en extra obligatieaankopen de impact van corona op de economie te milderen. Maar ze beklemtoont dat vooral het begrotingsbeleid de crisis moet bestrijden.

'De verspreiding van het coronavirus is een grote schok voor de Europese economie en zal een significante impact hebben op de economische activiteit.' Dat heeft Christine Lagarde, de voorzitster donderdag gezegd op een persconferentie. Daarom besliste de raad van bestuur unaniem een 'alomvattend' pakket maatregelen te lanceren om de kredietverlening aan bedrijven en gezinnen en de economische groei te ondersteunen.

De verspreiding van het coronavirus is een grote schok voor de Europese economie.
Christine Lagarde
Voorzitster ECB

Wat heeft de ECB beslist en waarom?

In de eerste plaats geeft de ECB de banken meer zuurstof. Ze zal meer langlopende kredieten tegen een rente van -0,5 procent verstrekken aan de banken, waardoor die voldoende liquide blijven om hun verplichtingen na te komen. De banken mogen hun liquiditeit (LCR) en een kapitaalbuffer (CCB) tijdelijk onder het vereiste minimum laten dalen.

Bovendien biedt de ECB ook specifieke steun aan de banken. Ze doet dat om de kredietverlening aan bedrijven die zwaar zijn getroffen op peil te houden. Frankfurt richt zich vooral op kleine en middelgrote ondernemingen. Banken die de kredietverlening aan de getroffen bedrijven op peil houden, kunnen bij de ECB voor een lange periode geld lenen tegen een rente van -0,75 procent. Nooit eerder hebben ze van de ECB zo'n goedkope financiering gekregen.

De ECB zal dit jaar ook voor 120 miljard euro extra obligaties kopen. Ze zal vooral bedrijfsobligaties aankopen om te garanderen dat de reële economie voldoende financiering behoudt.

Waarom wordt de beleidsrente niet verlaagd?

De ECB handhaaft de basisrente op 0 procent en de depositorente op -0,5 procent, terwijl de rentemarkt op een knip had gerekend. 'We hebben voor de efficiëntste en meest gerichte maatregelen gekozen', zei Lagarde. De basisrente is de rente voor de normale kredietverlening aan de banken voor een periode van één week. De depositorente is de rente die van toepassing is als banken geld parkeren bij de ECB.

Er zijn redenen om niet in de beleidsrente te knippen. Die rente is al zeer laag en een verdere verlaging kan contraproductief zijn. Als de ECB de depositorente verlaagt, moeten de banken nog meer strafrente betalen als ze cashoverschotten deponeren bij de ECB. Dat zou de winst van de banken ondermijnen en de kredietverlening drukken.

De voorstanders van een renteknip vrezen dat de euro verder stijgt. De eenheidsmunt werd de voorbije twee weken flink duurder omdat de Amerikaanse centrale bank haar basisrente fors en vroeger dan verwacht verlaagde.

Zullen de ingrepen de groei ondersteunen?

De goedkope financiering van de banken moet de kredietverlening ondersteunen. Toch is er veel kans dat de banken uit voorzichtigheid strengere voorwaarden stellen als ondernemingen en gezinnen een lening vragen. De verwachte recessie zal tot gevolg hebben dat sommige bedrijven en gezinnen hun bankkrediet niet kunnen terugbetalen. Daarom pleit Lagarde voor de invoering van een garantieregeling door de regeringen.

Wat vraagt de ECB nog van regeringen?

Het antwoord op de coronacrisis moet in de eerste plaats van het begrotingsbeleid komen.
Christine Lagarde
Voorzitster ECB

'Het antwoord op het coronavirus moet in de eerste plaats en vooral van het begrotingsbeleid komen', beklemtoonde Lagarde. 'Er is een ambitieus en gecoördineerd antwoord nodig van het begrotingsbeleid.' Daarmee geeft Lagarde toe dat het monetair beleid in de huidige omstandigheden maar een beperkte impact heeft. 

Toen Lagarde de vraag kreeg of ze niet bezorgd is over de stijging van de overheidsschuld, antwoordde ze: 'Ik ben meer bezorgd over de traagheid van het begrotingsbeleid. Alle regeringen moeten meedoen. Ik hoop op een antwoord van de eurogroep.' De ministers van Financiën van de eurozone vergaderen maandag. De regeringen van de eurozone hebben al voor 27 miljard euro budgettaire stimuli aangekondigd. Dat is 0,25 procent van hun bruto binnenlands product.

Zal de ECB iets extra doen voor Italië?

Het is niet onze taak om de renteverschillen op de obligatiemarkten te verminderen.
Christine Lagarde
Voorzitster ECB

Nee, maakte Lagarde duidelijk. 'Het is niet onze opdracht de renteverschillen (op de obligatiemarkten) te verminderen.' Die uitspraak werd erg negatief onthaald door de markten. De Italiaanse tienjaarsrente steeg even met 50 basispunten (0,5 procentpunt) naar 1,9 procent, maar ze viel later gedeeltelijk terug.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud