Een 'veilige' obligatie met een rendement van 60 procent

©Bloomberg

Hoe komt het dat een bedrijfsobligatie een rendement van 60 procent op jaarbasis heeft als de onderneming zegt dat ze voldoende geld heeft om die over zes weken terug te betalen?

Er is iets raars aan de hand met een obligatie van Rallye, de Franse holding die de winkelketen Casino controleert. Die obligatie van 300 miljoen euro met vervaldag 15 oktober 2018 noteert op amper 95 procent van de nominale waarde. Een belegger die vandaag de obligatie koopt, boekt op jaarbasis een rendement van 60 procent als de obligatie effectief wordt terugbetaald.

Opvallend is dat de koers van de obligatie die over zes weken vervalt de jongste dagen fors is gedaald. Alphaville, de financiƫle blog van de Financial Times, ging op zoek naar een logische verklaring voor de opmerkelijke ontwikkeling.

Een koers van 94 procent voor een obligatie die binnenkort vervalt, geeft aan dat de kans dat de obligatie niet wordt terugbetaald duidelijk hoger is dan nul. Dat is vreemd, want Rallye zei in maart in een presentatie voor beleggers dat het de obligatie al heeft geherfinancierd door vorig jaar een nieuwe obligatie uit te geven met vervaldag in 2023. 

De werkelijkheid is echter een stuk complexer. De opbrengst van de nieuwe obligatie is vooral gebruikt voor de afbouw van het gebruik van kredietlijnen bij banken. Rallye zal het gebruik van die kredietlijnen opnieuw moeten verhogen om op 15 oktober de obligatie terug te betalen.

Aandelen in pand

Op het eerste gezicht is dat geen probleem. Rallye heeft voor 1,7 miljard euro niet-gebruikte kredietlijnen. Waarom zijn de obligatiehouders dan zo bezorgd? Een mogelijke verklaring is de forse koersdaling van het aandeel Casino.

Om kredietlijnen ten belope van 1,4 miljard euro te gebruiken, moet Rallye aandelen van Casino in pand geven. Voor elke euro gebruik van de kredietlijn, moet het voor 1,3 euro aandelen van de winkelketen in pand geven. Hoe lager de koers van Casino, hoe meer aandelen Rallye moet in pand geven. Als de aandelenkoers beneden een bepaalde grens daalt, zal Rallye misschien onvoldoende krediet kunnen opnemen om de obligatie terug te betalen.

Het belang van 51 procent van Rallye in Casino is zelfs na de koersdaling nog 1,5 miljard euro waard. Dat is ruim voldoende om de obligatie van 300 miljoen euro terug te betalen.

De lage obligatiekoers suggereert dat er toch twijfel bestaat over de mogelijkheid om de kredietlijnen te gebruiken. Blijkbaar vrezen beleggers dat banken de opname van krediet zullen verhinderen. Rallye noemt de vrees onterecht. 'Rallye betaalt kosten voor al zijn kredietlijnen, het bedrag van 1,7 miljard is dus zeker.'

Beleggers zullen over zes weken weten of ze al dan niet terecht twijfelden aan de capaciteit van Rallye om zijn obligatie terug te betalen. Tussen haakjes: de obligatie met vervaldag in 2023 noteert op dit ogenblik tegen slechts 50 procent van de nominale waarde. Beleggers twijfelen al of ze Casino de komende anderhalve maand met hun geld kunnen vertrouwen, laat staan de komende vijf jaar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect