Advertentie
netto

Effectentaks: wat verandert er?

Vicepremier Kris Peeters (CD&V). Hij drong aan op een aanpassing van de effectentaks. ©BELGA

De federale regering onderwerpt ook niet-genoteerde aandelen op effectenrekeningen, trackers en certificaten aan de effectentaks. Wat zijn de concrete gevolgen?

Op vraag van CD&V heeft de federale regering zondag de modaliteiten van de taks op effectenrekeningen aangepast. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) wil met de bijsturing antwoorden op de opmerkingen van de Raad van State. Die instelling had een kritisch advies gepubliceerd en verwees onder meer naar discriminatie tussen verschillende soorten effecten. Ze krijgt nu 30 dagen om zich uit te spreken over het nieuwe voorstel van de regering.

Beursgenoteerde aandelen, obligaties, kasbons, beleggingsfondsen en warrants op een effectenrekening werden al geviseerd. De belastbare basis wordt nu uitgebreid naar niet-genoteerde aandelen op effectenrekeningen, certificaten en trackers. Die uitbreiding lijkt in de praktijk relatief beperkt.

Niet-genoteerde aandelen

Niet-beursgenoteerde aandelen die op een effectenrekening staan, worden onderworpen aan de effectentaks. Aandelen op naam, zowel beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd, blijven vrijgesteld. De Belgen bezitten voor 302 miljard euro niet-genoteerde aandelen, maar het lijkt erop dat slechts een beperkt deel op een effectenrekening staat.

'Contacten met financiële spelers leren dat deze scope vrij beperkt is', zegt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). ING ziet 'geen substantiële uitbreiding.' De overgrote meerderheid van de niet-genoteerde aandelen van familiebedrijven is ingeschreven in een aandelenregister en staat dus niet op een effectenrekening, zegt Jozef Lievens, gedelegeerd bestuurder van het Instituut voor het Familiebedrijf en partner van Roots Advocaten.

De coöperatieve aandelen van Cera, Argen-Co en CrelanCo zijn aandelen op naam en zijn dus vrijgesteld. Niet-genoteerde aandelen die beleggers kopen via de Expert Markt van de beurs van Brussel kunnen wel op een effectenrekening staan. Voorbeelden van dergelijke aandelen die recent zijn verhandeld, zijn onder meer Etex, Aliaxis, Arkimedes Fonds, BNP Paribas Fortis en SCR-Sibelco

Certificaten

Ook certificaten op aandelen en obligaties zijn belastbaar. Een certificaat op een aandeel heeft dezelfde waarde en levert eenzelfde opbrengst op als het onderliggende aandeel. Een bekend voorbeeld zijn de certificaten op aandelen van Triodos. Zij staan op een effectenrekening en zijn dus belastbaar. Andere voorbeelden zijn contracts for difference (CFD's), American depositary receipts (ADR's) en global depositary receipts (GDR's).

Trackers

Trackers of exchange traded funds (ETF's) zijn op de beurs verhandelbare fondsen die in veel gevallen de vorm van een bevek of gemeenschappelijk beleggingsfonds aannemen. In principe waren zij al belastbaar.

Waardering effecten

'Voor niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt de marktwaarde in aanmerking genomen en als die niet beschikbaar is de geschatte waarde', zegt Financiën. 'Conform de Europese MiFID-regelgeving moet de financiële tussenpersoon de waarde bepalen met behulp van beschikbare gezaghebbende informatiebronnen.'

Antimisbruikbepaling

Als een particulier een rechtspersoon onderworpen aan de vennootschapsbelasting opricht en een effectenrekening inbrengt met als enig doel de effectentaks te ontwijken, dan zal die taks toch geheven worden.

Deze antimisbruikbepaling is enkel van toepassing op rechtspersonen die worden opgericht vanaf 1 januari 2018. Financiën verwacht niet dat veel dergelijke rechtspersonen worden opgericht. 'Voor die rechtspersonen gelden andere voorwaarden en regels, bijvoorbeeld meerwaardebelasting bij verkoop.'

Raad van State

De hamvraag is of de Raad van State opnieuw bezwaren zal formuleren. De discriminatie tussen aandelen op een effectenrekening en aandelen op naam blijft immers bestaan. 'Voor effecten op naam is er nu een betere motivering', zegt het kabinet van Kris Peeters. 'Voor ons is het belangrijk dat kmo's en familiale ondernemers niet onder het toepassingsgebied vallen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud