'Er blijft veel opwaarts potentieel voor waardeaandelen'

Het groot aantal openstaande vacatures in de VS kan de inflatie er structureel doen stijgen, waarschuwt ING België. ©AFP

Nu de beurzen een stevig voorschot genomen hebben op het herstel van de bedrijfswinsten postcorona zijn ze op zoek naar een nieuw verhaal. Daarin past een rol voor waardeaandelen, meent ING België.

Bij ING België houden ze naar eigen zeggen ‘het hoofd koel’ te midden van de periodiek opflakkerende vrees voor oplopende rentes en inflatie nu economieën stilaan heropenen. ‘We denken niet dat rentes structureel zullen stijgen en geloven evengoed dat de inflatiestijging tijdelijk is. De komende maanden zal dat af en toe tot stress op de markten leiden, maar zie dat dan als een koopgelegenheid’, zegt Steven Vandepitte, marktstrateeg van ING België, bij de voorstelling van de halfjaarlijkse marktvooruitzichten van de bank.

Hij bouwt daarmee verder op de boodschap van zijn collega Peter Vanden Houte, die als hoofdeconoom van de bank uit de doeken doet waarom de inflatieopstoot beperkt zou blijven, zeker in Europa. Zo is de recente inflatiestijging in grote mate een gevolg van normaliserende energieprijzen, die een jaar geleden gigantisch onder druk stonden door de lockdowns. Dat is een ietwat artificieel, voorbijgaand fenomeen.

Vanden Houte gelooft ook dat de gestegen grondstoffenprijzen slechts eenmalig doorgerekend zullen worden in hogere consumentenprijzen. ‘De grondstoffenprijzen zullen niet blijven stijgen’, zegt hij met een verwijzing naar China. De vraag van ’s werelds grootste grondstoffenverbruiker zal uiteindelijk dalen, zeker zodra de kredietverlening in China in 2022 verstrakt wordt.

De grondstoffenprijzen gaan niet blijven stijgen.
Peter Vanden Houte
Hoofdeconoom ING België

Een laatste motor van de inflatie - stijgende lonen, met een loon-prijsspiraal als gevolg zodra bedrijven hun prijzen optrekken om duurdere lonen te compenseren - lijkt niet meteen te zullen aanslaan in Europa. In de VS is dat risico groter volgens Vanden Houte. Het aantal openstaande vacatures is daar stevig opgelopen. Bovendien dreigt er een meer structurele inflatiestijging omdat de prijs van wonen een veel groter gewicht heeft in de Amerikaanse prijsindex in vergelijking met de eurozone, en laat de huizenprijzen nu net fors in de lift zitten.

Het verklaart mee waarom de Amerikaanse centrale bank signaleert dat in 2023 en niet in 2024 een eerste renteverhoging zal volgen, al denkt ING België dat het mogelijk eind 2022 al zover zal zijn. In anticipatie daarop kan de langetermijnrente nog een beetje stijgen in de tweede jaarhelft.

Niet meer stilvallen

Over de economische vooruitzichten is Vanden Houte positief. Met dank aan de vaccinaties, al benadrukt hij dat de pandemie nog niet verdwenen is en er geen volledig groen licht is. ‘Maar de economie zal niet meer stilvallen zoals eerder’, sust hij. De economie in de VS - met historisch lage voorraden - en China - waar de groei mogelijk een piek bereikt heeft - doet het goed. Ook de eurozone geniet stilaan van een algemeen herstel nu na de industrie ook de dienstensector sinds kort weer aanknoopt met groei. De motoren voor het Europese herstel zijn voorraadopbouw en consumptie. Beide herstellen van hun terugval vorig jaar.

Vanden Houte maakt zich sterk dat gezinnen het geld zullen laten rollen zodra dat weer mogelijk is. De vrees dat angstige consumenten meer zullen blijven sparen nadat ze dat vorig jaar noodgedwongen hebben gedaan wegens een economie die op slot zat, is volgens hem ongegrond. ING deed een rondvraag in meerdere landen en daaruit bleek dat driekwart van de Europeanen vorig jaar meer spaarde omdat ze gewoonweg niet konden consumeren. En dus niet uit vrees voor mogelijk onheil. Hij is ook niet bevreesd voor een forse opstoot van de werkloosheid, gezien de aanwervingsplannen die een meerderheid van de bedrijven heeft.

Voor de belegger biedt dat alles een uitdagend plaatje. Vandepitte houdt er rekening mee dat de beurs de komende tijd zal consolideren op het huidige hoge niveau. ‘De beurs heeft fors geanticipeerd op het herstel van de bedrijfswinsten, waardoor aandelen intussen duurder zijn. Tegelijk kan de economische groei niet blijven herstellen.’ Volgens hem zijn de markten op zoek naar een nieuw narratief nu de eerste fase van de nieuwe cyclus stilaan ten einde loopt, met een switch van industriële waarden - die voorop gaan bij een herstel - naar consumptiewaarden die het stokje moeten overnemen.

Er wordt veel gepraat over waardeaandelen, maar ze worden nog altijd weinig gekocht.
Steven Vandepitte
Marktstrateeg ING België

Volgens Vandepitte blijven waardeaandelen, die een remonte kenden bij de heropleving en de rentestijgingen die daarmee gepaard gingen, ‘een relatief koopje met nog altijd veel opwaarts potentieel’. Waardeaandelen zijn aandelen die goedkoop noteren tegenover bijvoorbeeld de boekwaarde of de gerealiseerde winst. ‘Er wordt veel gepraat over waardeaandelen, maar ze worden nog altijd weinig gekocht’, wijst hij op het inhaalpotentieel. Techaandelen zullen volgens hem onder druk blijven, zij het iets minder dan tijdens het voorbije halfjaar. Kleinere aandelen hebben hun rit gehad, terwijl bedrijven die eigen aandelen inkopen - en zo hun koersen stuwen - voor een comeback staan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud