Europese verzekeraars koploper in duurzame beleggingen

Een zonnepanelenpark in Nederland. ©ANP Pers Support

Verzekeraars uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika hebben in hun beleggingsbeleid veel meer aandacht voor duurzaamheid dan hun Amerikaanse en Aziatische sectorgenoten.

Duurzaamheid heeft een groeiende invloed op het beleggingsbeleid van verzekeraars, blijkt uit een peiling van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. 13 procent van de 286 hoofdstrategen en financieel directeurs zegt dat ESG-criteria een belangrijke overweging zijn bij beslissingen over beleggingen, tegenover 9 procent vorig jaar. ESG verwijst naar ecologie, sociale doelstellingen en governance of goed bestuur.

Bij 28 procent van de verzekeraars uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika speelt duurzaamheid een belangrijke rol in het beleggingsbeleid.
Goldman Sachs

Maar er bestaan grote verschillen tussen regio's. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) zegt 28 procent van de verzekeraars dat ESG een belangrijke rol speelt in het beleggingsbeleid. In Azië is dat maar 12 procent en in Amerika amper 5 procent.

De belangrijkste reden om duurzaam te beleggen is de huidige en toekomstige regelgeving. De grootste hinderpaal is het ontbreken van betrouwbare, gestandaardiseerde gegevens over duurzaamheid.

Meer risico

Verzekeraars zijn van plan dit jaar het risicoprofiel van hun beleggingsportefeuille 'significant' te verhogen. 34 procent zal meer risico's nemen en 8 procent minder. De risicoappetijt van Amerikaanse verzekeraars is wat groter dan die van verzekeraars uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Verzekeraars zijn van plan aanzienlijk meer te investeren in private equity.
Goldman Sachs

In de beleggingsportefeuille zullen de verzekeraars vooral het kredietrisico en het aandelenrisico optrekken en de cashpositie afbouwen. Ze zullen aanzienlijk meer investeren in private equity (niet-beursgenoteerde aandelen), leningen van bedrijven en obligaties van infrastructuurbedrijven.

Ook het duratierisico wordt verhoogd. Dat betekent onder meer dat verzekeraars meer zullen investeren in obligaties met een langere looptijd. Dergelijke obligaties houden een hoger risico in omdat de koers ervan gevoeliger is voor renteschommelingen.

Rendement

Verzekeraars verwachten dat private equity, aandelen van groeilanden en Amerikaanse aandelen de komende twaalf maanden het hoogste rendement opleveren. De peiling vond begin maart plaats. De activa met het laagste verwachte rendement in de komende twaalf maanden zijn staatsobligaties en cash.

De inflatievrees van verzekeraars is duidelijk toegenomen.
Goldman Sachs

Uit de peiling blijkt ook dat de inflatievrees het jongste jaar duidelijk is toegenomen. 37 procent van de verzekeraars verwacht dat inflatie over twee tot drie jaar een reden tot bezorgdheid wordt op de binnenlandse markt. 19 procent ziet al een probleem in het komende jaar. De inflatievrees bij Amerikaanse verzekeraars is nauwelijks groter dan bij Europese, hoewel het economisch herstel in de VS veel krachtiger is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud