Advertentie

Fiscus viseert optiebelegger

De Brusselse beurs moet vanaf 1 augustus leven met een hogere beurstaks.Binnenkort ook voor opties? ©Eric Danhier

Net voor de verhoogde taks op beurstransacties wordt ingevoerd, viseert de fiscus een nieuwe prooi: beleggers in opties. Die betalen al 10 jaar onterecht geen beurstaks, meent de belastingadministratie.

In haar speurtocht naar extra inkomsten staat de Belgische belegger natuurlijk al een tijdje fel te flikkeren op de radar van de regering-Di Rupo. Begin dit jaar verhoogde de overheid al voor een eerste keer de beurstaks op transacties in aandelen en andere effecten zoals strips of vastgoedcertificaten.  Op 1 augustus, wordt die belasting nog eens opgeschroefd tot 0,25 procent. Tegelijkertijd wordt ook de beurstaks voor beleggingsfondsen verhoogd.

De grote afwezige op dat lijstje zijn de beleggingen in opties. Makelaars brengen geen beurstaks in rekening als hun klanten een optie kopen of verkopen. Maar volgens de Belgische brokers en beurshuizen valt er hen absoluut niets te verwijten.

‘In tegenstelling tot bijvoorbeeld aandelen zijn opties geen financiële instrumenten, maar voorwaardelijke verbintenissen,’ legt Herman Hendrickx, gedelegeerd bestuurder van Dierickx Leys Effectenbank uit.
‘Opties zijn namelijk contracten om op een bepaald moment effecten te kopen of te verkopen. Daar hoeven we geen taks op te betalen. Niemand in de sector doet dat trouwens. Dat is al tientallen jaren het geval.’

‘Opties vallen inderdaad onder een andere fiscale wetgeving, treedt Marie-Ange Marx bij,  de algemeen directeur bij de populaire onlinebroker Keytrade Bank. ‘We hebben het dossier enkele jaren geleden nog eens onder de loep genomen. Toen zijn we tot de conclusie gekomen dat opties niet voldoen aan de voorwaarden voor een beurstaks.’

Achterhaald

Maar volgens de Belgische belastingdiensten is die visie achterhaald.  ‘Talloze instellingen gaan er blijkbaar nog altijd vanuit dat een optierecht een contract is omdat  ze zich baseren op een wet uit 1990’, oppert Francis Adyns, de woordvoerder van de Federale Overheidsdienst Financiën. 

‘Maar op dit ogenblik baseert de administratie zich op de nieuwe wet uit 2002’, stelt Adyns. En die wet beschouwt opties, net als futures, als financiële instrumenten waarop wel degelijk een beurstaks moet worden betaald als ze worden verhandeld. ‘Enkel de  handel in  opties is aan de taks onderworpen’, verduidelijkt de woordvoerder. ‘Wanneer de opties worden gelicht, is er geen taks verschuldigd. De taks geldt op de werkelijk betaalde prijs en niet op de onderliggende waarde.’

Om de situatie weer recht te trekken, stuurde de fiscus een brief naar de makelaars met de mededeling dat ze wel degelijk een beurstaks moeten betalen op de handel in opties.

Is het niet vreemd dat de fiscus pas nu in actie schiet, terwijl de nieuwe wet op financiële instrumenten al tien jaar van kracht is? ‘Het ministerie van Financiën hanteerde altijd dit standpunt’, werpt Adyns op. ‘Maar het komt nu meer in de aandacht omdat we verschillende instellingen tegelijkertijd hebben aangesproken.’ Of de fiscus eerder al makelaars op de vingers had getikt omdat ze geen beurstaksen aanrekenden op opties, wil Adyns niet kwijt.

Unicum

Betekent dat nu dat beleggers in opties op een extra belasting moeten rekenen? Zover is het nog niet. Volgens Vincent Van Dessel, de voorzitter van  beursuitbater NYSE Euronext, zou België alvast een ‘unicum’ in de wereld zijn als het de beurstaks op opties zou opeisen. ‘Geen enkel land heft zo’n taks op dergelijke transacties.’

Op dit moment zijn de belastingdiensten het dossier aan het bepraten met de financiële instellingen. Maar tot dusver is nog geen definitief besluit genomen over wat er te gebeuren staat. 

Alle brokers en beurshuizen die we polsten over de ‘optietaks’ hameren erop dat ze volledig in hun recht zijn. Maar voor verdere info over de onderhandelingen over de beurstaks voor opties verwezen ze ons door naar Febelfin, de koepelorganisatie van de Belgische financiële sector.

Alleen, bij Febelfin kregen we dan te weer horen dat de vereniging niet op sectorniveau met de fiscus praat en er dus geen gezamenlijk standpunt wordt ingenomen.

Flinke hap

Dat de financiële instellingen elkaar de hete aardappel doorspelen, geeft aan hoe gevoelig de kwestie ligt. Begrijpelijk, want de handel in opties is dan wel niet zo wijdverspreid als die in aandelen, ze is toch  verantwoordelijk voor een flinke hap uit de omzet van veel brokers en beurshuizen.

Volgens Keytrade Bank is de optiehandel goed voor 15 procent van de jaaromzet uit de makelaarsactiviteiten, bij Dierickx, Leys gaat het om zo’n 10 procent. Binck, een van de bekendste aanbieders van opties, wilde gisteren geen cijfers geven. Net als Bolero, de onlinebroker van de bank-verzekeraar KBC.

Dat die optiehandel zo omvangrijk is, heeft vooral te maken met het feit dat makelaars hun klanten doorgaans niet alleen Belgische  opties aanbieden. Zo verkopen ze ook gelijkaardige effecten uit Nederland en de Verenigde Staten, en die markten zijn veel groter. De fiscus redeneert nu dat op de transacties op al die opties een beurstaks moet worden betaald.

Handdoek

Als de overheid voet bij stuk houdt, kan ze rekenen op enkele miljoenen extra inkomsten. Meer nog: als de fiscus het echt hard wil spelen zou hij ook de inkomsten uit de optiehandel kunnen mislopen die hij de afgelopen jaar misliep. In principe zouden de belastingdiensten daarbij tot  zes jaar terug in de tijd kunnen gaan.

De brief van de  fiscus zorgt nog om een andere reden voor gemor bij de brokers. Die zagen door de beursmalaise al heel wat kleine beleggers de handdoek gooien. ‘Jaagt zo’n maatregel hen niet nog meer weg van de beurs’, vraagt Marie-Ange Marx van Keytrade Bank zich af.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud