Grondwettelijk Hof vernietigt effectentaks

Premier Charles Michel. ©AFP

Beleggers moeten vanaf 2020 geen effectentaks meer betalen. In 2019 moet dat wel nog.

De taks van 0,15 procent op effectenrekeningen vanaf 500.000 euro is ongrondwettig omdat ze op verscheidene punten het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie schendt. Dat zegt het Grondwettelijk Hof donderdag in een persbericht.

In de eerste plaats zijn sommige financiële instrumenten op een effectenrekening belastbaar en andere niet. Aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, kasbons en warrants zijn onderworpen aan de taks. Maar opties, futures, swaps en vastgoedcertificaten zijn vrijgesteld. Het is volgens het Hof 'onredelijk' dat de taks alleen voor bepaalde instrumenten verschuldigd is.

Bovendien merkt de hoge rechtbank op dat aandelen op een effectenrekening belastbaar zijn en aandelen op naam niet. 'Het Hof meent dat er geen verantwoording is voor dat verschil in behandeling.'

Ontsnappen

Ten slotte signaleert het Hof dat een persoon met een effectenportefeuille van meer dan 500.000 euro kan ontsnappen aan de belasting als de effectenrekening op naam van verschillende titularissen staat.

De wet veronderstelt dat elke titularis eenzelfde deel bezit van een effectenrekening. Stel dat een effectenrekening van 700.000 euro twee titularissen heeft. Dan gaat de fiscus ervan uit dat elk 350.000 euro bezit en dus geen belasting verschuldigd is. Maar het is mogelijk dat een titularis 600.000 euro bezit en de andere slechts 100.000 euro.

De effectentaks is in 2018 ingevoerd. De federale regering wilde met die belasting de grote vermogens meer doen bijdragen. Ze mikte op een opbrengst van 254 miljoen euro.

De vernietiging van de taks is een tegenvaller voor de federale overheid. De effectentaks bracht in 2018 ruim 226 miljoen op euro. Maar om de budgettaire en administratieve gevolgen te beperken geldt de vernietiging van de taks alleen voor de toekomst. Beleggers moeten in 2019 voor het tweede jaar op rij effectentaks betalen, maar niet meer vanaf 2020.

Reacties

'We zijn zeer tevreden', zegt Sven Sterckx, voorzitter van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB). 'Wij hebben als een van de eerste de wet gecontesteerd. Een schaduwzijde is dat de regering de al betaalde taks niet moet terugbetalen.' De VFB en zes andere partijen hadden aan het Grondwettelijk Hof de vernietiging van de taks gevraagd.

Sterckx heeft ook een boodschap voor de politiek. 'De fiscale druk op kapitaal is al hoog en een verdere verhoging heeft vooral negative gevolgen. De regering moet de bevolking stimuleren om hun cash te beleggen. Innovatieve bedrijven kunnen dat geld gebruiken om te groeien en werkgelegenheid te creëren.'

De VFB vindt niet bij alle partijen gehoor. Sp.a stelt voor de effectentaks te repareren door tegemoet te komen aan de kritiek van het Grondwettelijk Hof. De partij wil zo een ontsporing van de begroting voorkomen. Sp.a-kamerlid Joris Vandenbroucke merkt wel op dat een meerwaardebelasting op aandelen een veel betere manier is om een faire bijdrage van grote vermogens te vragen.

‘Het is onbegrijpelijk dat het Hof de wet alleen vernietigt voor de toekomst’, zeggen Dirk Coveliers en Bart De Cock van het advocatenkantoor Tiberghien, dat een van de eisende partijen vertegenwoordigde. ‘Het Hof had minstens ook voor 2019 de taks moeten vernietigen, omdat de inhouding, aangifte en betaling voor dit jaar nog moeten gebeuren. De administratieve gevolgen en mogelijke gerechtelijke geschillen zouden dan net minder groot zijn. We zullen ernstig bekijken of er nog stappen mogelijk zijn.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud