Advertentie
Advertentie

Grondwettelijk Hof weigert effectentaks te schorsen

De verzoeker Antoine Buedts toont niet aan dat hij een ernstig nadeel ondervindt door de taks, zegt het Grondwettelijk Hof. Maar het Hof spreekt zich niet uit over de argumenten ten gronde.