analyse

Hoever draagt de boost van aandeleninkopen?

©Filip Ysenbaert

Wereldwijd kopen bedrijven als nooit tevoren eigen aandelen in. Europa springt mee vanuit de achterhoede en heeft volgens analisten nog marge om een tandje bij te steken. Dat moet Europese aandelenkoersen een boost geven, al lijkt de kloof met de VS onoverbrugbaar.

Niet alleen de hitterecords sneuvelen dezer dagen. Ook de inkoop van eigen aandelen staat meer dan ooit onder stoom. Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven - de enthousiaste wegbereiders in deze manier om overtollige cash aan aandeelhouders uit te keren - zijn goed op weg om voor het tweede opeenvolgende jaar hun record te breken. Vorig jaar kochten ze voor 800 miljard dollar eigen aandelen in (‘buybacks’ in jargon), dit jaar komt de grens van 1.000 miljard dollar in zicht.

Ook hun schuchtere Europese collega’s herschrijven volgens sommige maatstaven de recordboeken. De voorbije 12 maanden spendeerden Europese bedrijven - die typisch de nadruk leggen op dividenden om cash uit te keren - een recordbedrag van minstens 100 miljard dollar aan netto buybacks, becijferde het beurshuis Morgan Stanley.

Uitgiftes dalen

Netto betekent hier het verschil tussen aandeleninkopen en de uitgifte van nieuwe aandelen. De aandeleninkopen zijn dus groter dan 100 miljard dollar en staan intussen weer op het niveau van 2012. Dat netto toch sprake is van een record, komt omdat de aandelenuitgiftes teruggevallen zijn naar historische dieptes. Buybacks vertegenwoordigen nu ook 20 procent van de totale cash die Europeanen uitkeren (de rest zijn dividenden), andermaal een record.

De inkoop van eigen aandelen is een flexibeler manier om geld uit te keren dan dividenden.
Theo Vermaelen
professor Insead

Volgens Morgan Stanley is de Europese inkoopwoede goed nieuws. Meer nog, in een lijvig rapport vraagt het beurshuis zich af of Europese bedrijven niet nog meer eigen aandelen moeten inkopen.

De analisten ontdekten - tot hun eigen verrassing - ronduit superieure rendementen voor een beleggingsstrategie die rekening houdt met de mate waarin Europese bedrijven de voorbije vijf jaar inzetten op buybacks. Concreet: beleggers beloonden Europese bedrijven die netto relatief veel eigen aandelen inkochten (als percentage van hun beurswaarde) versus bedrijven die het minst inkochten. Geen enkele andere van 57 geteste strategieën deed beter qua rendement gecorrigeerd voor risico. Bovendien bleek die buybackstrategie in Europa nog beter te werken dan bij Amerikaanse bedrijven.

Winst

Dat buybacks zich gemiddeld vertalen in betere beursprestaties op korte en langere termijn is al in meerdere onderzoeken vastgesteld. Als de ingekochte aandelen vernietigd worden, blijven er minder over om de winst over te verdelen. Elk aandeel krijgt dan een groter deel van de koek, wat de koers omhoog moet duwen. Niet voor niets is de winst per aandeel een belangrijke waarderingsmaatstaf.

In plaats van aandeleninkopen kan een bedrijf ook kiezen voor dividenden om de binnenstromende cash die het niet wil investeren uit te keren. Maar een dividend heeft een belangrijk nadeel, weet Theo Vermaelen, professor bij de businessschool Insead en een autoriteit in onderzoek naar buybacks.

‘Een dividend is een permanente verplichting tegenover je aandeelhouders’, zegt Vermaelen. ‘Een bedrijf dat zijn dividend moet verlagen wordt doorgaans zwaar afgestraft. Aandeleninkopen zijn een flexibelere manier om winst uit te keren. Er is geen belofte dat je volgend jaar weer aandelen zal inkopen.’ Buybacks fluctueren dan ook min of meer met de winstschommelingen, als een flexibel dividend.

Signaal

En er is meer. Dat de aankondiging van een inkoopprogramma gemiddeld met een koerssprong van 1 à 2 procent gepaard gaat, komt omdat beleggers er vaak een signaal in zien dat het management het eigen aandeel te goedkoop gewaardeerd vindt. ‘Een aandeleninkoop is een investeringsbeslissing voor het management, dat voldoende vertrouwen moet hebben dat het eigen aandeel niet overgewaardeerd is. Soms geldt expliciet een toelating om alleen aandelen in te kopen als ze onder hun faire waarde noteren’, zegt Vermaelen.

Buybacks kunnen de aandelenkoers nog een extra boost geven als ze gefinancierd worden met schulden, waarvan de rente fiscaal aftrekbaar is. Op voorwaarde dat de schuldgraad niet zo hoog oploopt dat beleggers gillend wegrennen. De positieve koersreactie kan ook te danken zijn aan opluchting dat het management de uitgekeerde winst niet langer kan verspillen aan domme prestigeprojecten. Als er geen rendabele investeringen beschikbaar zijn, is het beter de cash terug te geven aan aandeelhouders, zeker nu dat geld vandaag amper rente opbrengt.

Europa

Wat de Morgan Stanley-analisten wel verraste, is dat Europese buybacks de jongste tijd beter rendeerden dan Amerikaanse. Dat gaat in tegen eerder onderzoek. De analisten opperen dat aandeleninkopen nieuwer zijn in Europa, waar slechts 16 procent van de bedrijven de voorbije 12 maanden een buyback van minstens 1 procent van het aandelenkapitaal deed. Ter vergelijking: in de VS kocht ruim 80 procent van de S&P500-bedrijven eigen aandelen in. De Europese durvers zouden dan extra beloond worden voor het gunstige effect op de winstgroei per aandeel.

16%
Europa
Slechts 16 procent van de Europese bedrijven kocht de voorbije 12 maanden meer dan 1 procent van zijn aandelen in. In de VS is dat ruim 80 procent.

Vermaelen ziet mogelijk een andere, minder flatterende verklaring. Omdat Morgan Stanley de prestatie van de 20 procent gretigste (netto) inkopers afzet tegen die van de 20 procent meest afkerige in elke regio, bevat die laatste groep ook bedrijven die veeleer een aandelenuitgifte deden. Als in Europa meer bedrijven aandelen uitgeven tegen overgewaardeerde koersen of omdat ze in financiële problemen zitten, zal die groep onderpresteren en zo de rendementskloof met de top 20 procent vergroten. De betere Europese prestatie is dan een gevolg van de zwakke onderkant van de markt.

Maar Morgan Stanley gooit nog een extra argument in de strijd. Het stelt vast dat bedrijven die veel dividenden uitkeerden in de laatste vijf jaar daar niet voor beloond werden door de markt. En dus gooit het beurshuis de knuppel in het hoenderhok met de vraag of Europese bedrijven niet beter meer aandelen zouden inkopen en minder dividenden zouden uitkeren.

Stabiliteit

Het ziet daar meerdere goede redenen voor, te beginnen met de betere beursperformantie van aandeleninkopers. Bovendien kampen Europese bedrijven al lang met een structureel lagere winstgroei per aandeel. Terwijl aandelen uit de MSCI World-index sinds 2010 jaarlijks 6 procent winstgroei per aandeel neerzetten, bleef de MSCI Europe-index ver achter met 2,7 procent. Buybacks kunnen dat cijfer opkrikken.

Ambitieuzere aandeleninkopen kunnen de uitstroom uit Europese aandelenfondsen helpen counteren. Die uitstroom houdt al 70 maanden aan, een gevolg van het geringe beleggersvertrouwen in de Europese markt. Buybacks kunnen de nodige stabiliteit en liquiditeit leveren.

Tot slot wijst Morgan Stanley erop dat de erg goedkope herfinanciering van bedrijfsschulden - met dank aan de historisch lage rente - bedrijven een buffer geeft om aandeleninkopen te doen. Gezien de relatief gezonde balansen is het zelfs mogelijk te lenen voor die inkopen.

Cashmachine

Al zijn niet alle bedrijven en sectoren gelijk geschapen. Morgan Stanley ziet interessante buyback-kandidaten in onder meer ArcelorMittal, BP, Unilever, Nestlé en Diageo. Ook banken, met hun typisch stevige dividenduitkeringen, hebben ruimte. Het beurshuis tipt Unicredit, Lloyds en Barclays.

Overigens laten ook Belgische beursgenoteerde bedrijven zich niet onbetuigd. Vorig jaar spendeerden ze 3 miljard euro aan buybacks, terwijl ze in de voorgaande jaren nooit boven 2 miljard euro uitstegen. De in Brussel genoteerde cashmachine Ahold Delhaize was de uitschieter met 2 miljard euro in 2018, goed voor 8,5 procent van zijn aandelenkapitaal. Ook Britse bedrijven kopen zichzelf als gek en zitten weer op het niveau van 2008. Ze spelen in op hun lage waarderingen door de brexitonzekerheid en op de spotgoedkope schuldfinanciering.

De zakenbank Goldman Sachs stelt in een ander rapport over aandeleninkopen dat de toename ervan in Europa nog wel even zal blijven duren. Al was het maar omdat de kloof met de VS nog altijd heel groot is. Terwijl Amerikaanse bedrijven typisch 25 tot 30 procent van hun cashuitkeringen via buybacks doen, ligt dat cijfer in Europa slechts op 5 à 6 procent (zie grafiek). In 2007 was dat in Europa nog 12 procent. Er is dus groeimarge.

Toch gelooft het beurshuis niet dat Europa het Amerikaanse enthousiasme voor buybacks snel zal evenaren. Het citeert meerdere oorzaken voor de aanhoudende kloof. Er is de grotere economische onzekerheid in Europa, wat bedrijven tot grotere cashbuffers noopt. Er is de grotere Amerikaanse focus op kwartaalresultaten, die dankzij buybacks gestuurd kunnen worden door de winst per aandeel op te krikken. In de VS zijn ook meer aandeelhoudersactivisten actief, die al eens agressief durven te pleiten voor buybacks. Zoals Carl Icahn bij Apple, dat in het eerste kwartaal voor bijna 24 miljard dollar aandelen inkocht.

Pensioenfondsen

Nog een belangrijke rem in Europa is de dominante rol van pensioenfondsen en verzekeraars als aandeelhouders. Die institutionele beleggers verkiezen een constante inkomensstroom om aan hun verplichtingen te voldoen, dividenden dus. Het alternatief - de periodieke verkoop van gestegen aandelen - brengt kosten met zich mee.

‘Ook familiebedrijven, die talrijker zijn in Europa, verkiezen dividenden’, zegt Vermaelen. ‘Europa focust bovendien minder exclusief op de creatie van aandeelhouderswaarde, maar kijkt naar de bredere stakeholders zoals werknemers en kredietverschaffers. Die laatsten zijn niet altijd fan van buybacks omdat ze de schuldgraad kunnen verhogen.’

Nu aandeleninkopen alle records breken in de VS, woedt er een debat of ze wel positief zijn voor de economie en de maatschappij.

De Insead-professor raakt daarmee aan een heikel punt. Buybacks zijn misschien goed voor de aandeelhouders, maar zijn ze ook positief voor de economie en de maatschappij? En belonen ze niet kortzichtige aandeelhouders door investeringen in de toekomst op te offeren voor een kortetermijnboost?

Zeker in de VS woedt daar een debat over nu de aandeleninkopen er alle records breken. Een deel van de stijging is te danken aan de fiscaal gemotiveerde repatriëring van Amerikaanse bedrijfswinsten die in het buitenland geparkeerd stonden, wat mogelijk werd dankzij een wet uit 2017. Critici zoals de Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders en Senaatsvoorzitter Chuck Schumer hadden liever gezien dat de recordwinsten opnieuw geïnvesteerd werden in de economie en in hogere lonen, in plaats van er aandeelhouders mee te plezieren.

Loonzakje van de CEO

Daarnaast hebben managers wier vergoeding gelinkt is aan de beurskoers of de winst per aandeel een prikkel om met goed getimede buybacks hun loonzakje aan te dikken. En dan is er nog het risico dat bedrijven zich al te veel in de schulden steken om toch maar aandelen in te kopen, een praktijk waar de kredietratingbureaus met argusogen naar kijken.

Vermaelen weerlegt een en ander. ‘Er is geen empirisch bewijs voor nadelige langetermijneffecten van buybacks. Vergeet ook niet dat beleggers met dat uitgekeerde geld iets moeten doen. Typisch blijft dat geld in de markt en beleggen ze in andere bedrijven die het geld wel nodig hebben voor hun groeiopportuniteiten.’ Buybacks zijn zo dus goed voor een efficiëntere kapitaalbesteding. Daarnaast is er mogelijk minder nood aan kapitaal in de huidige digitale en kennisgedreven economie, signaleert Vermaelen. Patenten en mensen wegen steeds zwaarder dan fabrieken en machines.

Het beurshuis JPMorgan wijst er dan weer op dat de Amerikaanse aandeleninkopen alleen maar torenhoog lijken omdat ook de bedrijfswinsten en de aandelenkoersen op records staan. Als percentage van de beurswaarde liggen de buybacks van S&P500-bedrijven ongeveer op het niveau van de voorbije 15 jaar. Bovendien zaten ook de bedrijfsinvesteringen in de lift in het vierde kwartaal.

Sowieso zijn blinde aandeleninkopen geen goed idee. ‘Inkopen uit wanhoop - door bedrijven die niet willen erkennen dat hun businessmodel failliet is - hebben geen zin. Ik denk hier aan de supermarktketen Sears, die de impact van Amazon bleef negeren’, zegt Vermaelen. Kleinere aandelen die een afstraffing op de beurs hebben gekregen hebben ook meer kans op een stevige buybackboost, toch als het management gelooft dat er onderwaardering is.

En vergeet als belegger niet dat aandeleninkopen volgen op bedrijfswinsten, niet omgekeerd. Wie wacht op het buybacksignaal, zal al een groot deel van de rit gemist hebben.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud