IMF: 'Grote beleggers zoeken veilige haven'

De Franse verzekeraar AXA ©Bloomberg

Institutionele investeerders als beleggingsfondsen en verzekeraars nemen sinds de financiële crisis minder risico’s. Ze beleggen minder in aandelen en meer in obligaties. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hoopt dat staatsinvesteringsfondsen een deel van de risico’s overnemen.

‘Investeerders zijn zich meer bewust van de risico’s. In de context van lage rente aanvaarden de meeste langetermijninvesteerders lagere returns’, zegt het IMF in een halfjaarlijks rapport over financiële stabiliteit.

Het is echter niet zeker dat dat zo blijft. Als de rente laag blijft, zal volgens de druk stijgen om meer te investeren in activa met een hoger risico. Investeerders bieden op sommige beleggingsfondsen of pensioenproducten een gegarandeerd rendement, maar de lage rente maakt het moeilijk om die belofte waar te maken.

Het grotere risicobewustzijn en de hogere solvabiliteitsnormen voor verzekeraars zetten investeerders ertoe aan meer te beleggen in veilige activa. Bij vermogensbeheerders daalde het gewicht van aandelen tussen 2006 en 2010 van 39,7 tot 34,5 procent. Het gewicht van obligaties groeide van 41,9 tot 46,7 procent.

Die evolutie heeft volgens het IMF niet alleen voordelen. De instelling vreest dat sommige investeerders met ‘diepe zakken’, bijvoorbeeld Europese verzekeraars, minder bereid zullen zijn sommige illiquide activa aan te houden wanneer de markten dalen. Dat zou een stabiliserend element voor de markten doen verdwijnen.

Maar het IMF denkt dat staatsinvesteringsfondsen een deel van de risico’s kunnen overnemen van private investeerders. Staatsinvesteringsfondsen behern zowat 4.700 miljard dollar (3.430 miljard euro) die rol op zich kunnen nemen. Staatsinvesteringsfondsen publiceren doorgaans weinig informatie over hun beleggingen, maar het IMF publiceert in zijn rapport gegevens voor een tiental fondsen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud