KBC: hoe is het met de rentemarge en de CDO-erfenis?

KBC komt donderdag voorbeurs met de cijfers over het derde kwartaal. Analisten kijken vooral uit naar de mate waarin de rentemarge blijft krimpen en de evolutie van de CDO-erfenis.

Eerst de cijfers: analisten houden bij bank- en verzekeringsgroep KBC het nauwst de 'onderliggende' nettowinst in het oog. Die onderliggende winst houdt geen rekening met meer- of minwaarden die niet uit de gewone bedrijfsvoering voortvloeien, zoals die op de erfenisportefeuille herverpakte bedrijfskredieten (CDO's), de rente-indekking of de verkoop van dochterbedrijven.

Volgens de consensus die KBC zelf bijhoudt rekenen 16 analisten gemiddeld op een onderliggende nettowinst van 345 miljoen euro over het derde kwartaal. Dat is flink beter dan de het verlies van 248 miljoen in het door de marktencrisis zwaar getekende derde kwartaal van 2011, maar iets minder dan de 372 miljoen in het tweede kwartaal.

Analisten van de Nederlandse 'KBC-watchers' bij Rabo Securities, ING en ABN AMRO kijken unaniem uit naar de netto-rentemarge. Dat is een belangrijke indicator om te zien hoeveel een bank op haar 'klassieke kernactiviteit' verdient.

Als we even in schoolmeestermodus mogen gaan: een bank maak de economie liquide door zichzelf illiquide te maken: namelijk kortlopende deposito's omzetten in langlopende kredieten en beleggingen. En in ruil voor die belangrijke dienstverlening als 'bloedsomloop' van de economie strijkt een bank een rentemarge op tussen de doorgaans hogere rente die ze ontvangt op langlopende kredieten en de lagere vergoeding die ze zelf moet betalen voor de korlopende kredieten.

Welnu: die marge staat onder druk. De netto-rentemarge slonk in het tweede kwartaal tot 1,82 procent, het laagste peil sinds begin 2010. En in België slonk de marge tot 1,28 procent.

Enigszins ironisch staat de marge ook onder druk omdat KBC in april het gros van zijn resterende Spaans 'crisispapier' buitengooide. Dat vermindert uiteraard het risicoprofiel van de groep, maar woog op de rentemarge omdat Spaans papier precies door dat risico nog vrij fors rendeerde. ING stipt aan dat KBC onlangs de basisvergoeding op de spaarboekjes tot 0,75 procent verlaagde, een maatregel die de marges in het vierde kwartaal wat moet stutten.

De globale nettowinst zou volgens de consensus op 505 miljoen euro uitkomen. Dat is een stuk hoger dan de onderliggende winst. ING denkt dat de boekhoudkundige meerwaarde op de CDO-portefeuille immers groter zal zijn dan de 'minwaarden' op de eigen schuldinstrumenten. Tussen aanhalingstekens, want door een boekhoudkronkel moet KBC minwaarden boeken als beleggers meer vertrouwen in haar hebben. De 'marktwaarde' van de uitstaande KBC-schuld stijgt dan immers.

ABN AMRO kijkt uit naar de CDO-erfenisportefeuille. 'Die heeft een nominale waarde van 15,6 miljard. De bank nam voor 4,5 miljard verliezen, het dubbele van de 2,2 miljard effectieve verliezen tot nog toe. De portefeuille loopt af tussen eind 2014 en begin 2017.' In theorie kan KBC dus 2 miljard winst boeken mochten de koersen weer tot pari stijgen. Het beurshuis merkt fijntjes op dat KBC in het eerste kwartaal gebruik maakte van gunstige marktomstandigheden om flink wat CDO's af te wikkelen en sluit dus niet uit dat dat nu ook het geval kan zijn.

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud