'Kleine belegger dupe van taks op kapitaalvermindering'

TomTom broedt op een kapitaalvermindering. ©REUTERS

Fiscale specialisten betreuren dat de banken roerende voorheffing inhouden op de totale uitkering van buitenlandse bedrijven.

De berichtgeving van De Tijd dat kleine beleggers in de praktijk teveel belasting betalen op kapitaalverminderingen van buitenlandse bedrijven lokt veel reacties uit. 'De kleine belegger is de pineut', zegt Gerd Goyvaerts, vennoot van advocatenkantoor Tiberghien. 'Je kan niet verwachten dat buitenlandse bedrijven wakker liggen van de Belgische fiscale wetgeving.' Michel Maus, vennoot van Bloom, sluit zich daar bij aan. 'De kleine belegger is terug de dupe. Grote spelers vinden misschien wel een oplossing.'

Alleen het deel van een kapitaalvermindering dat wordt toegerekend aan belaste reserves is belastbaar. Het deel dat wordt toegerekend aan het kapitaal is belastingvrij. Maar de onlangs aangekondigde kapitaalverminderingen van  Akzo Nobel en TomTom toonden aan dat Belgische banken doorgaans roerende voorheffing innen op de totale uitkering van buitenlandse bedrijven. De banken zeggen dat ze niet op tijd informatie krijgen over het deel dat niet belastbaar is.

De kleine belegger is de pineut.
Gerd Goyvaerts
Fiscaal advocaat, Tiberghien

De Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) heeft intussen contact opgenomen met Akzo Nobel en TomTom, zegt voorzitter Sven Sterckx. 'Beide bedrijven hebben beloofd dat ze de nodige informatie zullen meedelen. Ik durf niet beloven dat we bij toekomstige kapitaalverminderingen van buitenlandse bedrijven altijd die informatie zullen opvragen. Maar voor Nederlandse en Franse bedrijven zullen we proberen daar werk van te maken.'

'Voorlopig is het innen van een kapitaalvermindering via een buitenlandse rekening en ventileren naar oorsprong de enige oplossing', onderstreept Goyvaerts. Degiro, een Nederlandse onlinemakelaar, int geen roerende voorheffing. 'Wij passen het belastingregime van het bronland toe. Voor Akzo Nobel en TomTom is dat het Nederlandse. Als een Belgische klant die aandelen bezit zal Degiro bij hem geen roerende voorheffing inhouden.'

Grote spelers vinden misschien een oplossing.
Michel Maus
Fiscaal advocaat, Bloom

Belgische beleggers met een rekening bij Degiro of andere buitenlandse bank moeten wel achteraf de belastbare inkomsten aangeven. Goyvaerts: 'Als je in januari 2019 een uitkering ontvangt, heb je tijd tot de aangifte van de personenbelasting die je in juni 2020 moet indienen om aangifte te doen. Je hebt dus anderhalf jaar tijd om bij de betrokken onderneming de nodige informatie te verzamelen.'

Een andere oplossing is het buitenlandse aandeel verkopen. Als de kapitaalvermindering groter is dan de aan- en verkoopkosten (tweemaal beurstaks en tweemaal makelaarsloon) is het voordelig het aandeel te verkopen en na de uitbetaling van de kapitaalvermindering terug te kopen.

Maus vindt dat een internationale oplossing nodig is. 'Het is een teken van slecht bestuur als een belegger bij de fiscus een bezwaarschrift moet indienen om de teveel betaalde roerende voorheffing terug te vorderen. Er zijn afspraken nodig tussen fiscale administraties. Als internationale uitwisseling van bankgegevens mogelijk is, moeten ook dergelijke afspraken mogelijk zijn.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud