Advertentie

‘Krappe Amerikaanse arbeidsmarkt kan beurzen doen omslaan’

Een carwash in Florida zoekt personeel. Het aantal vacatures in de VS is groter dan ooit. ©REUTERS

Was de coronapandemie een pauze in de al meer dan tien jaar durende periode van groei of luidt ze een moeilijkere periode in? Volgens de vermogensbeheerder Lazard ligt het antwoord mogelijk bij de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Twee keer per jaar presenteert Lazard Frères Gestion, de Franse tak van de Amerikaanse vermogensbeheerder Lazard Fund Managers, zijn vooruitzichten voor de economie en de markten. Voor het eerst in jaren is de boodschap minder positief. ‘Sinds 2009 hadden we een zeer positief scenario voor de markten. We beleefden een grote economische expansie die zich vanuit de Verenigde Staten over de hele wereld verspreidde en uitzonderlijk lang duurde. Covid-19 verstoorde de groeiperiode en de huidige fase doet ons een minder florissante toon aanslaan’, begon voorzitter François-Marc Durand de presentatie in Parijs.

Lazard is minder positief over de markten dan de voorbije jaren.

De combinatie van een ultrasoepel monetair beleid en een gul begrotingsbeleid legde de basis voor een dynamisch herstel van de economie na de coronacrisis. Het tweede kwartaal van dit jaar was uitzonderlijk sterk. Maar de overheden maken zich stilaan op om de stimulus af te bouwen.

Een bijkomend probleem is de deltavariant, al lijkt die dankzij de vaccinatie vrij goed onder controle in de westerse wereld. Ook de groeivertraging in China baart zorgen, net als de verstoring van de aanvoerlijnen.

Inflatie

De stijging van de inflatie ziet Matthieu Grouès, hoofd beheer, nog een hele tijd voortduren, vooral in de VS. De forse toename van de Amerikaanse inflatie is vooral aan specifieke factoren te wijten - zoals tweedehandsauto’s, vastgoed en huurprijzen –, maar bijna alle categorieën kennen sterkere prijsstijgingen dan het historisch gemiddelde.

De belangrijkste kwestie is volgens Grouès echter de Amerikaanse arbeidsmarkt. De verdere evolutie kan bepalend zijn voor het beleid van de Federal Reserve en dus voor de richting van de financiële markten.

De werkloosheidsgraad in de VS is dankzij de razendsnelle heropening van de economie gedaald naar 5,4 procent, tegen een dieptepunt van 3,5 procent voor 2020. De VS tellen circa 3 miljoen werklozen meer dan voor de crisis, maar het totaal aantal banen ligt bijna 8 miljoen lager dan waar we zouden moeten staan mocht de precrisistrend hebben doorgezet. Het lijkt er dus op dat 5 miljoen mensen niet langer tot de actieve bevolking worden gerekend of op zoek zijn naar werk.

Er lijkt veel marge te zijn om vacatures in te vullen, maar de werkelijkheid is anders. Minder dan 1 miljoen mensen die niet langer tot de actieve bevolking behoren, zouden actief een baan zoeken. Waar die 4 miljoen niet-werkzoekenden naartoe zijn, is niet duidelijk. De gulle bijkomende werkloosheidsvergoedingen (die begin deze maand ten einde liepen) hebben ongetwijfeld mensen doen afhaken, net als de zorg voor de kinderen (die lange tijd niet naar school konden). Mogelijk hebben sommigen ook gekozen voor een minder welstellend maar rustiger leven.

Spanning

De Amerikaanse arbeidsmarkt is erg krap. Er zijn 4 miljoen meer arbeidsplaatsen in te vullen dan in 2018/19. Bedrijven zeggen dat ze het in 40 jaar niet meer zo moeilijk hadden om arbeidskrachten te vinden. Werknemers veranderen makkelijker van baan en de lonen zitten stevig in de lift. Er is dus sprake van een grote spanning op de arbeidsmarkt.

‘De vraag is of die spanning tijdelijk is of blijvend. Keren de werkzoekenden terug of zijn ze voorgoed verdwenen? Daarop hebben we nu geen antwoord. De komende maanden zullen klaarheid scheppen’, zegt Grouès. Als uit de volgende jobrapporten blijkt dat de Amerikaanse arbeidsmarkt een verzadigingspunt heeft bereikt en de stijgende lonen de inflatie hoog houden, zal de Federal Reserve ingrijpen en zijn monetair beleid verstrakken. Dat zou een impact hebben op verschillende activaklassen en een keerpunt kunnen inluiden op de financiële markten.

We verwachten nooit correcties. Dat zijn kortetermijnevents die niet stoelen op fundamentele factoren.
Matthieu Grouès
Hoofd beheer van Lazard Frères Gestion

Grouès doelt niet op een correctie van de beurzen. ‘We verwachten nooit correcties. Correcties zijn kortetermijnevents die niet stoelen op fundamentele elementen.’ Hij heeft het eerder over een omslag door twijfel over het vermogen van de Amerikaanse economie om nog verder te groeien.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud