'Magere jaren op komst voor beleggers'

Joachim Fels, hoofdeconoom van Pimco ©REUTERS

Aandelen en obligaties brengen de komende vijf jaar minder op dan de jongste tien jaar, waarschuwt Joachim Fels, hoofdeconoom van de fondsenreus Pimco. 'De crisis doet de potentiële groei op lange termijn dalen.'

Zoals elk jaar heeft Pimco externe specialisten uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de vooruitzichten voor de komende drie tot vijf jaar. De fondsenreus, die 1.920 miljard dollar beheert, probeert zo in te schatten hoe de wereldeconomie, het beleid, de politiek en de financiële markten zullen evolueren.

Disruptie neemt toe

'Vier ontwrichtende trends zullen de komende jaren nog meer uitgesproken zijn dan nu', zei Fels bij de voorstelling van de vooruitzichten. 'Drie daarvan worden versneld door de coronacrisis. Ten eerste zal de opmars van China als economische supermacht versnellen, omdat het land sneller en sterker dan andere landen herstelt van de pandemie. Het conflict tussen de VS en China zal escaleren. Ten tweede zal de pandemie de inkomens- en vermogensongelijkheid en daardoor het populisme doen toenemen.'

Door de stimulus van regeringen en centrale banken stijgt het aantal zombiebedrijven.
Joachim Fels
Hoofdeconoom Pimco

'Ten derde versterkt de coronacrisis de ontwichtende impact van de technologie', zegt Fels. 'Bij de bedrijven zullen er veel verliezers zijn en minder winnaars. Verliezers zijn onder meer fysieke winkels en reisgerelateerde sectoren zoals hotels en conventiecentra. De winnaars zijn grote techbedrijven.'

Ten slotte creëren ook de klimaatrisico's volgens Fels winnaars en verliezers. 'Regeringen zullen de klimaatverandering proberen af te remmen met meer regulering en CO2-taksen.'

Zwakke groeivooruitzichten

Fels is pessimistisch over de groeivooruitzichten. 'De komende een tot twee jaar kringen we een inhaalbeweging naar het precrisisniveau. Maar belangijker is dat de crisis de potentiële groei op lange termijn doet dalen. Ik zie drie redenen waarom we gaan van lage groei naar nog lagere groei.'

'De stijging van de onzekerheid drukt de bedrijfsinvesteringen', zegt Fels. 'Bovendien ondermijnt de verwachte lange periode van relatief hoge werkloosheid de kwalificaties van werkenden en dat weegt op de arbeidsproductiviteit. Ten slotte stijgt het aantal zombiebedrijven door de stimulus van regeringen en centrale banken.'

Rente blijft laag

De centrale banken zullen de rente laag houden en misschien nog verlagen als een nieuwe crisis opduikt, zegt Fels. Hij merkt op dat de centrale banken alleen de inflatiedoelstelling niet kunnen halen. 'Centrale banken hebben hulp nodig van het begrotingsbeleid. Nobelprijswinnar Milton Friedman was verkeerd toen hij zei dat inflatie altijd een monetair fenomeen is. Inflatie is nu een budgettair fenomeen.'

Centrale banken hebben hulp nodig van het begrotingsbeleid. Inflatie is nu een budgettair fenomeen.
Joachim Fels
Hoofdeconoom Pimco

Veel waarnemers verwachten een actiever, expansiever begrotingsbeleid. Fels zegt dat dat niet zeker is. 'Andere scenario's zijn denkbaar. In de VS is een politieke patstelling mogelijk na de verkiezingen van 3 november. In Europa is een terugkeer van het soberheidsbeleid mogelijk.'

Magere jaren voor beleggers

Fels heeft een sombere boodschap voor beleggers. 'De meeste activa zijn duur. De komende vijf jaar zullen erg verschillen van de voorbije tien. De jongste tien jaar was de return hoog en de volatiliteit laag. De komende vijf jaar zullen omgekeerd zijn: lagere returns en hogere volatiliteit.' Het rapport verwijst naar de geschiedenis. 'Er is geen gebrek aan voorbeelden waarbij beleggers meerdere jaren een nulrendement of een nog slechter resultaat boekten.'

'De consensus is dat aandelen in een context van een negatieve reële rente meer opbrengen dan obligaties', zegt Fels. 'Wij zijn het daar niet mee eens. Het is mogelijk dat het aandeel van de bedrijfswinsten in het bruto binnenlands product (bbp) daalt na de stijging van de voorbije jaren. Globalisering maakt plaats voor deglobalisering, er is een evolutie van aandeelhouderswaarde naar stakeholderswaarde en na deregulering komt misschien herregulering.'

Opportuniteiten

Toch ziet Pimco opportuniteiten voor beleggers. Het vermeldt onder meer groeimarkten, omdat de waarderingen daar lager zijn. Fels verkiest Azië en vooral China. 'Chinese staatsobligaties zijn aantrekkelijk. Het rendement is relatief hoog en de yuan zal wellicht stijgen. Mogelijk veren ook de zwaar afgestrafte Russische roebel en Braziliaanse real op.'

Ook bedrijfsobligaties bieden volgens Fels opportuniteiten. Op de markten van staatsobligaties van ontwikkelde landen ziet Fels meer potentieel in Amerikaans en Italiaans overheidspapier dan in Duitse staatsobligaties.

De jongste tien jaar was de return hoog en de volatiliteit laag. De komende vijf jaar wordt dat omgekeerd.
Joachim Fels
Hoofdeconoom Pimco

Pimco heeft een lichte voorkeur voor Amerikaanse aandelen in vergelijking met Europese. Het belegt meer dan normaal in techaandelen en minder dan normaal in traditionele industriële aandelen. Maar Fels is wat optimistischer geworden over Europa. 'Ik ben verrast over de reactie van het Europees beleid op de coronacrisis.' Hij verwijst naar het herstelfonds van 750 miljard euro. 'Dat is een stap naar een markt van EU-obligaties.' Omdat de inflatievooruitzichten op langere termijn onzeker zijn, raadt Pimco beleggers aan zich tegen hogere inflatie in te dekken met inflatiegelinkte obligaties en vastgoed.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud